Wykaz publikacji wybranego autora

Małgorzata Śliwka, dr inż.

adiunkt

Faculty of Civil Engineering and Resource Management
WILiGZ-kis


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2056-9849 orcid iD

ResearcherID: W-1630-2018

Scopus: 55177694200

PBN: 5e70922b878c28a0473910bf

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 85, z ogólnej liczby 86 publikacji Autora


1
2
 • [proceedings, 2009]
 • TytułAnaliza regulacji prawnych wspierających działalność organizacji pozarządowych w zakresie edukacji ekologicznej
  AutorzyMateusz JAKUBIAK, Małgorzata ŚLIWKA
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009 : Kraków, 17–19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. — S. 323–331
3
4
 • [article, 2016]
 • TytułApplication of artificial neural networks for prediction of air pollution levels in environmental monitoring
  AutorzyMałgorzata PAWUL, Małgorzata ŚLIWKA
  ŹródłoJournal of Ecological Engineering [Dokument elektroniczny] — Czasopismo elektroniczne. — 2016 vol. 17 iss. 4, s. 190–196. — tekst: https://goo.gl/Y1zY92
5
 • [chapter/proceedings paper, 2016]
 • TytułApplication of biological monitoring assessment of the ecological status of degraded areas
  AutorzyMałgorzata ŚLIWKA, Mateusz JAKUBIAK
  ŹródłoSelected aspects of sustainable engineering [Dokument elektroniczny] : [VIII Krakow conference of young scientists : 26–28 September 2013]. — Krakow : Wydawnictwa AGH, 2016. — S. 53–68
6
 • [proceedings, 2015]
 • TytułApplication of biological tests to evaluate toxicity of industrial wastes : [abstract]
  AutorzyM. Gliniak, M. ŚLIWKA, M. PAWUL
  ŹródłoMEC2015 [Dokument elektroniczny] : Mineral Engineering Conference : 14–17 September, Szczawnica / eds. Magdalena Staszewska, Monika Orlof-Naturalna. — [Polska : s. n.], [2015]. — S. 88
7
 • [article, 2010]
 • TytułApplication of laser biotechnology for more efficient phytoremediation of biogenic elements
  AutorzyMałgorzata ŚLIWKA, Mateusz JAKUBIAK
  ŹródłoChemia i Inżynieria Ekologiczna. A. — 2010 vol. 17 no. 2–3, s. 297–303
8
 • [article, 2015]
 • TytułAspekty ekonomiczne i ekologiczne wybranych alternatywnych źródeł zasilania samochodów osobowych
  AutorzyMałgorzata ŚLIWKA, Paulina ŁYKO, Radosław POMYKAŁA
  ŹródłoLogistyka. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9865–9870
9
 • [article, 2021]
 • TytułAssessment of ecotoxicity of incinerated sewage sludge ash (ISSA)
  AutorzyWaldemar KĘPYS, Małgorzata ŚLIWKA, Małgorzata PAWUL
  ŹródłoMinerals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2021 vol. 11 iss. 8 art. no. 849, s. 1–11. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-163X/11/8/849/pdf
10
 • [article, 2014]
 • TytułAssessment of impact of coherent light on resistance of plants growing in unfavourable environmental conditions
  AutorzyMałgorzata ŚLIWKA
  ŹródłoJournal of Ecological Engineering [Dokument elektroniczny] — Czasopismo elektroniczne. — 2014 vol. 15 no. 2, s. 112–118. — tekst: https://goo.gl/0XknFr
11
 • [proceedings, 2007]
 • TytułBadania przestrzennego zróżnicowania zanieczyszczeń powietrza Florencji
  AutorzyMateusz JAKUBIAK, Małgorzata ŚLIWKA
  ŹródłoCzłowiek – cywilizacja – przyszłość : V konferencja naukowa studentów : Wrocław, 21–23 maja 2007 r. : referaty, T. 1. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007. — S. 139–145
12
 • [article, 2015]
 • TytułBiometan jako odnawialne paliwo w transporcie
  AutorzyPaulina ŁYKO, Małgorzata ŚLIWKA, Radosław POMYKAŁA
  ŹródłoLogistyka. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9412–9417
13
 • [proceedings, 2008]
 • TytułBiostimulation with coherent light : advanced salty soil reclamation method
  AutorzyMateusz JAKUBIAK, Małgorzata ŚLIWKA
  ŹródłoINTERTECH 2008 : 1textsuperscript{st} international interdisciplinary technical conference of young scientists : April 17–18, 2008, Poznań, Poland : proceedings / eds. Piotr Rydlichowski, Adrian Kliks, Paweł Sroka ; Uczelniany Samorząd Doktorantów Politechniki Poznańskiej. — Poznań : USDPP, [2008]. — S. 98–102
14
 • [proceedings, 2008]
 • TytułBiotechnologia laserowa – przyszłościową perspektywą dla inżynierii środowiska
  AutorzyJoanna Rzepka, Mateusz JAKUBIAK, Małgorzata ŚLIWKA
  ŹródłoCzłowiek – cywilizacja – przyszłość : VI konferencja naukowa studentów : Wrocław, 12–14 maja 2008 r. : referaty, T. 1. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. — S. 487–491
15
 • [proceedings, 2022]
 • TytułContemporary trends in the management of mining waste landfills
  AutorzyPAWUL Małgorzata, KĘPYS Waldemar, ŚLIWKA Małgorzata
  ŹródłoIKS5 [Dokument elektroniczny] : V konferencja naukowo-techniczna „Inżynieria i Kształtowanie Środowiska” : Zielona Góra, 13-14.10.2022 : książka abstraktów. — Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Instytut Inżynierii Środowiska, cop. 2022. — S. 111
16
17
 • [proceedings, 2014]
 • TytułEcological trends in the building industry
  AutorzyMałgorzata ŚLIWKA
  ŹródłoEuropean and national dimension in research = Evropejskij i nacional'nyj konteksty v naučnyh issledovaniâh : materials of VI junior researchers' conference : Novopolotsk, April 22–23, 2014. Pt. 3, Technology / Ministry of Education of Belarus, Polotsk State University. — Novopolotsk : PSU, 2014. — S. 17–20
18
 • [chapter, 2008]
 • TytułEkotoksykologiczne przesłanki dla profilaktyki środowiskowych zagrożeń dla zdrowia i ochrony bioróżnorodności w relacji do biotechnologii środowiskowej
  AutorzyJan W. DOBROWOLSKI, Katarzyna GOWIN, Mateusz JAKUBIAK, Piotr Lewicki, Robert MAZUR, Anna Ślązak, Małgorzata ŚLIWKA, Agnieszka ZIELIŃSKA-LOEK
  ŹródłoEkotoksykologia w ochronie środowiska : praca zbiorowa / pod red. Barbary Kołwzan i Kazimierza Grabasa ; Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Dolnośląski. — [Wrocław] : PZIiTS. Oddział Dolnośląski, 2008. — S. 75–82
19
 • [proceedings, 2012]
 • TytułEvaluation of the ecotoxicological properties of flotation tailings in the reservoirs Gilów deposited
  AutorzyMałgorzata ŚLIWKA, Agnieszka Baran
  ŹródłoSustainable development and eco-innovation in relation to the United Nations earth summit focus on green economy : proceedings of 14textsuperscript{th} international conference : 6–8th September 2012 Kraków, Poland / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski, Małgorzata Śliwka ; AGH-UST Open University, Team of Environmental Biotechnology and Ecology, KGFiTŚ, WGGiIŚ AGH, W. Goetel's School of Environmental Protection Engineering in cooperation with the World Academy of Arts and Science (WAAS). — [Kraków : s. n.], 2012. — S. 98
20
 • [article, 2019]
 • TytułEvaluation of the possibility of using post-production waste from $Zn-Pb$ ores as a material for natural land reclamation
  AutorzyMałgorzata ŚLIWKA, Waldemar KĘPYS, Małgorzata PAWUL
  ŹródłoRocznik Ochrona Środowiska. — 2019 vol. 21 no. 2, s. 1343–1365. — tekst: http://ros.edu.pl/images/roczniki/2019/083_ROS_V21_R2019.pdf
21
 • [journal paper, 2018]
 • TytułEvaluation of the properties of coal bottom ash, as regards the possibilities of using it in biological land reclamation
  AutorzyMałgorzata ŚLIWKA, Waldemar KĘPYS, Małgorzata PAWUL
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2018 vol. 46 art. no. 00019, s. 1–9. — tekst: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/21/e3sconf_enos2018_00019.pdf
22
23
 • [article, 2013]
 • TytułGospodarka odpadami komunalnymi w Krakowie jako element zrównoważonego rozwoju miasta
  AutorzyMateusz JAKUBIAK, Małgorzata ŚLIWKA
  ŹródłoLogistyka. — 2013 nr 4 dod.: CD Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 152–159
24
 • [article, 2008]
 • TytułInnovative methods of wastewater management and reclamation of degraded lands
  AutorzyM. JAKUBIAK, M. ŚLIWKA
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 245–248
25
 • [proceedings, 2009]
 • TytułInstrumenty prawne i finansowe wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce
  AutorzyMałgorzata ŚLIWKA, Mateusz JAKUBIAK
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009 : Kraków, 17–19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. — S. 405–412