Wykaz publikacji wybranego autora

Małgorzata Śliwka, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kis, Katedra Inżynierii Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2056-9849

ResearcherID: W-1630-2018

Scopus: 55177694200

PBN: 909540

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 78, z ogólnej liczby 79 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAn appraisal of the properties of bottom waste obtained from bio-mass congestion to estimate the ways of its environmental use
  AutorzyMałgorzata ŚLIWKA, Alicja ULIASZ-BOCHEŃCZYK, Małgorzata PAWUL
  ŹródłoPolish Journal of Chemical Technology. — 2017 vol. 19 no. 2, s. 33–37
2
 • [referat, 2009]
 • TytułAnaliza regulacji prawnych wspierających działalność organizacji pozarządowych w zakresie edukacji ekologicznej
  AutorzyMateusz JAKUBIAK, Małgorzata ŚLIWKA
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009 : Kraków, 17–19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. — S. 323–331
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułApplication of artificial neural networks for prediction of air pollution levels in environmental monitoring
  AutorzyMałgorzata PAWUL, Małgorzata ŚLIWKA
  ŹródłoJournal of Ecological Engineering [Dokument elektroniczny] — Czasopismo elektroniczne. — 2016 vol. 17 iss. 4, s. 190–196
4
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2016]
 • TytułApplication of biological monitoring assessment of the ecological status of degraded areas
  AutorzyMałgorzata ŚLIWKA, Mateusz JAKUBIAK
  ŹródłoSelected aspects of sustainable engineering [Dokument elektroniczny] : [VIII Krakow conference of young scientists : 26–28 September 2013]. — Krakow : Wydawnictwa AGH, 2016. — S. 53–68
5
 • [referat, 2015]
 • TytułApplication of biological tests to evaluate toxicity of industrial wastes : [abstract]
  AutorzyM. Gliniak, M. ŚLIWKA, M. PAWUL
  ŹródłoMEC2015 [Dokument elektroniczny] : Mineral Engineering Conference : 14–17 September, Szczwanica / eds. Magdalena Staszewska, Monika Orlof-Naturalna. — [Polska : s. n.], [2015]. — S. 88
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułApplication of laser biotechnology for more efficient phytoremediation of biogenic elements
  AutorzyMałgorzata ŚLIWKA, Mateusz JAKUBIAK
  ŹródłoChemia i Inżynieria Ekologiczna. A. — 2010 vol. 17 no. 2–3, s. 297–303
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAspekty ekonomiczne i ekologiczne wybranych alternatywnych źródeł zasilania samochodów osobowych
  AutorzyMałgorzata ŚLIWKA, Paulina ŁYKO, Radosław POMYKAŁA
  ŹródłoLogistyka. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9865–9870
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAssessment of impact of coherent light on resistance of plants growing in unfavourable environmental conditions
  AutorzyMałgorzata ŚLIWKA
  ŹródłoJournal of Ecological Engineering [Dokument elektroniczny] — Czasopismo elektroniczne. — 2014 vol. 15 no. 2, s. 112–118
9
 • [referat, 2007]
 • TytułBadania przestrzennego zróżnicowania zanieczyszczeń powietrza Florencji
  AutorzyMateusz JAKUBIAK, Małgorzata ŚLIWKA
  ŹródłoCzłowiek – cywilizacja – przyszłość : V konferencja naukowa studentów : Wrocław, 21–23 maja 2007 r. : referaty, T. 1. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007. — S. 139–145
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułBiometan jako odnawialne paliwo w transporcie
  AutorzyPaulina ŁYKO, Małgorzata ŚLIWKA, Radosław POMYKAŁA
  ŹródłoLogistyka. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9412–9417
11
 • [referat, 2008]
 • TytułBiostimulation with coherent light : advanced salty soil reclamation method
  AutorzyMateusz JAKUBIAK, Małgorzata ŚLIWKA
  ŹródłoINTERTECH 2008 : 1textsuperscript{st} international interdisciplinary technical conference of young scientists : April 17–18, 2008, Poznań, Poland : proceedings / eds. Piotr Rydlichowski, Adrian Kliks, Paweł Sroka ; Uczelniany Samorząd Doktorantów Politechniki Poznańskiej. — Poznań : USDPP, [2008]. — S. 98–102
12
 • [referat, 2008]
 • TytułBiotechnologia laserowa – przyszłościową perspektywą dla inżynierii środowiska
  AutorzyJoanna Rzepka, Mateusz JAKUBIAK, Małgorzata ŚLIWKA
  ŹródłoCzłowiek – cywilizacja – przyszłość : VI konferencja naukowa studentów : Wrocław, 12–14 maja 2008 r. : referaty, T. 1. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. — S. 487–491
13
 • [referat, 2014]
 • TytułEcological trends in the building industry
  AutorzyMałgorzata ŚLIWKA
  ŹródłoEuropean and national dimension in research = Evropejskij i nacional'nyj konteksty v naučnyh issledovaniâh : materials of VI junior researchers' conference : Novopolotsk, April 22–23, 2014. Pt. 3, Technology / Ministry of Education of Belarus, Polotsk State University. — Novopolotsk : PSU, 2014. — S. 17–20
14
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułEkotoksykologiczne przesłanki dla profilaktyki środowiskowych zagrożeń dla zdrowia i ochrony bioróżnorodności w relacji do biotechnologii środowiskowej
  AutorzyJan W. DOBROWOLSKI, Katarzyna GOWIN, Mateusz JAKUBIAK, Piotr Lewicki, Robert MAZUR, Anna Ślązak, Małgorzata ŚLIWKA, Agnieszka ZIELIŃSKA-LOEK
  ŹródłoEkotoksykologia w ochronie środowiska : praca zbiorowa / pod red. Barbary Kołwzan i Kazimierza Grabasa ; Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Dolnośląski. — [Wrocław] : PZIiTS. Oddział Dolnośląski, 2008. — S. 75–82
15
 • [referat, 2012]
 • TytułEvaluation of the ecotoxicological properties of flotation tailings in the reservoirs Gilów deposited
  AutorzyMałgorzata ŚLIWKA, Agnieszka Baran
  ŹródłoSustainable development and eco-innovation in relation to the United Nations earth summit focus on green economy : proceedings of 14textsuperscript{th} international conference : 6–8th September 2012 Kraków, Poland / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski, Małgorzata Śliwka ; AGH-UST Open University, Team of Environmental Biotechnology and Ecology, KGFiTŚ, WGGiIŚ AGH, W. Goetel's School of Environmental Protection Engineering in cooperation with the World Academy of Arts and Science (WAAS). — [Kraków : s. n.], 2012. — S. 98
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułEvaluation of the possibility of using post-production waste from $Zn-Pb$ ores as a material for natural land reclamation
  AutorzyMałgorzata ŚLIWKA, Waldemar KĘPYS, Małgorzata PAWUL
  ŹródłoRocznik Ochrona Środowiska. — 2019 vol. 21 no. 2, s. 1343–1365. — tekst: http://ros.edu.pl/images/roczniki/2019/083_ROS_V21_R2019.pdf
17
 • [referat w czasopiśmie, 2018]
 • TytułEvaluation of the properties of coal bottom ash, as regards the possibilities of using it in biological land reclamation
  AutorzyMałgorzata ŚLIWKA, Waldemar KĘPYS, Małgorzata PAWUL
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2018 vol. 46 art. no. 00019, s. 1–9. — tekst: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/21/e3sconf_enos2018_00019.pdf
18
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułGospodarka odpadami komunalnymi w Krakowie jako element zrównoważonego rozwoju miasta
  AutorzyMateusz JAKUBIAK, Małgorzata ŚLIWKA
  ŹródłoLogistyka. — 2013 nr 4 dod.: CD Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 152–159
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułInnovative methods of wastewater management and reclamation of degraded lands
  AutorzyM. JAKUBIAK, M. ŚLIWKA
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 245–248
21
 • [referat, 2009]
 • TytułInstrumenty prawne i finansowe wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce
  AutorzyMałgorzata ŚLIWKA, Mateusz JAKUBIAK
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009 : Kraków, 17–19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. — S. 405–412
22
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułIntegrated innovative biotechnology for optimization of environmental bioprocesses and a green economy
  AutorzyJan W. DOBROWOLSKI [et al.], Robert MAZUR, Agata Nowak, Małgorzata ŚLIWKA, Obid TURSUNOV, Aleksandra WAGNER [et al.]
  ŹródłoOptimization and applicability of bioprocesses / eds. Hemant J. Purohit, [et al.]. — Singapore : Springer Nature Singapore Pte Ltd., cop. 2017. — S. 27–71
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułInterdyscyplinarna współpraca w zakresie edukacji na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego na przykładzie Parku Narodowego Cinque Terre (Włochy)
  AutorzyJan W. DOBROWOLSKI, Józef JACHIMSKI, Beata HEJMANOWSKA, Aleksandra WAGNER, Adam BOROŃ, Wojciech DRZEWIECKI, Sławomir MIKRUT, Małgorzata ŚLIWKA, Robert MAZUR, Mateusz JAKUBIAK, Barbara PATUŁA
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2006 t. 12 z. 2/1, s. 167–182. — tekst: https://goo.gl/P6PGqj
24
 • [referat, 2014]
 • TytułKlasyfikacja obrazu w monitoringu biologicznym
  AutorzyM. PAWUL, M. ŚLIWKA
  Źródło„Praktyczne wykorzystanie systemów bioindykacyjnych do oceny jakości i toksyczności środowiska i substancji chemicznych” : IV krajowa konferencja bioindykacyjna : Olsztyn, 28–30 maja 2014 : program, streszczenia. — [Olsztyn : s. n.], [2014]. — S. 44–45
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • Tytuł[Krakow’s monuments eroded by pollution]
  AutorzyJan DOBROWOLSKI, Katarzyna Borkowska, Małgorzata Olek, Małgorzata ŚLIWKA, Nedal Albej
  ŹródłoAl-bla Wal-tanmia. — 2003 vol. 8 no. 63, s. 48–50