Wykaz publikacji wybranego autora

Małgorzata Śliwka, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kis, Katedra Inżynierii Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2056-9849

ResearcherID: W-1630-2018

Scopus: 55177694200

PBN: 909540

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 77, z ogólnej liczby 78 publikacji Autora


1
 • Analiza regulacji prawnych wspierających działalność organizacji pozarządowych w zakresie edukacji ekologicznej
2
 • An appraisal of the properties of bottom waste obtained from bio-mass congestion to estimate the ways of its environmental use
3
 • Application of artificial neural networks for prediction of air pollution levels in environmental monitoring
4
 • Application of biological monitoring assessment of the ecological status of degraded areas
5
 • Application of biological tests to evaluate toxicity of industrial wastes
6
 • Application of laser biotechnology for more efficient phytoremediation of biogenic elements
7
 • Aspekty ekonomiczne i ekologiczne wybranych alternatywnych źródeł zasilania samochodów osobowych
8
 • Assessment of impact of coherent light on resistance of plants growing in unfavourable environmental conditions
9
 • Badania przestrzennego zróżnicowania zanieczyszczeń powietrza Florencji
10
 • Biometan jako odnawialne paliwo w transporcie
11
 • Biostimulation with coherent light
12
 • Biotechnologia laserowa – przyszłościową perspektywą dla inżynierii środowiska
13
 • Ecological trends in the building industry
14
 • Ekotoksykologiczne przesłanki dla profilaktyki środowiskowych zagrożeń dla zdrowia i ochrony bioróżnorodności w relacji do biotechnologii środowiskowej
15
 • Evaluation of the ecotoxicological properties of flotation tailings in the reservoirs Gilów deposited
16
 • Evaluation of the properties of coal bottom ash, as regards the possibilities of using it in biological land reclamation
17
18
 • Gospodarka odpadami komunalnymi w Krakowie jako element zrównoważonego rozwoju miasta
19
 • Innovative methods of wastewater management and reclamation of degraded lands
20
 • Instrumenty prawne i finansowe wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce
21
 • Integrated innovative biotechnology for optimization of environmental bioprocesses and a green economy
22
 • Interdyscyplinarna współpraca w zakresie edukacji na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego na przykładzie Parku Narodowego Cinque Terre (Włochy)
23
 • Klasyfikacja obrazu w monitoringu biologicznym
24
 • [Krakow’s monuments eroded by pollution]
25
 • Laser biotechnology for more efficient bioremediation, protection of aquatic ecosystems and reclamation of contaminated areas