Wykaz publikacji wybranego autora

Małgorzata Śliwka, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kis, Katedra Inżynierii Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2056-9849 orcid iD

ResearcherID: W-1630-2018

Scopus: 55177694200

PBN: 5e70922b878c28a0473910bf

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem86563243
202311
2022514
202111
202011
201911
201811
2017312
20166141
2015413
20149153
20137124
20124112
2010523
2009624
2008101162
2007422
2006121245
2005312
200422
200311
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem8647381
202311
2022514
202111
202011
201911
201811
201733
2016642
2015431
2014954
2013734
2012413
2010541
2009642
20081064
200744
20061275
200533
2004211
200311
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem86788
202311
202255
202111
202011
201911
201811
2017312
201666
201544
2014981
201377
2012431
201055
200966
20081010
200744
200612111
200533
200422
200311
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem861769
202311
2022523
202111
202011
201911
201811
2017321
201666
201544
201499
2013725
2012413
201055
2009624
20081028
200744
200612210
200533
2004211
200311
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem864046
202311
2022541
202111
202011
201911
201811
201733
2016624
2015431
2014945
2013752
2012413
2010541
2009642
20081037
2007422
20061212
200533
200422
200311
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem864541
202311
2022541
202111
202011
201911
201811
201733
2016633
2015431
2014945
2013752
2012413
201055
2009642
20081037
2007422
20061212
2005312
200422
2003111
2
 • Analiza regulacji prawnych wspierających działalność organizacji pozarządowych w zakresie edukacji ekologicznejAnalysis of legal support to nongovernmental organizations in ecological education activities / Mateusz JAKUBIAK, Małgorzata ŚLIWKA // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009 : Kraków, 17–19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 4). — Na okł. tyt.: IV Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-927762-1-5. — S. 323–331. — Bibliogr. s. 330–331, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analysis of the properties of coal sludge in the context of the possibility of using it in biological reclamationAnaliza właściwości mułów węglowych pod kątem możliwości ich wykorzystania w rekultywacji biologicznej / Małgorzata ŚLIWKA, Waldemar KĘPYS, Małgorzata PAWUL // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2022 vol. 38 iss. 4, s. 173–189. — Bibliogr. s. 186–187, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-156671-84217?filename=Analysis%20of%20the.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: gospodarka odpadami, muły węglowe, biotesty, fitotoksyczność, rekultyacja

  keywords: reclamation, biotests, coal sludge, phytotoxicity, waste management

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/gsm.2022.143629

4
 • Application of artificial neural networks for prediction of air pollution levels in environmental monitoring / Małgorzata PAWUL, Małgorzata ŚLIWKA // Journal of Ecological Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2299-8993. — 2016 vol. 17 iss. 4, s. 190–196. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 195–196, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-09-20. — tekst: https://goo.gl/Y1zY92

 • keywords: artificial neural networks, prediction, environmental monitoring, air pollution

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12911/22998993/64828

5
 • Application of biological monitoring assessment of the ecological status of degraded areas / Małgorzata ŚLIWKA, Mateusz JAKUBIAK // W: Selected aspects of sustainable engineering [Dokument elektroniczny] : [VIII Krakow conference of young scientists : 26–28 September 2013]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Krakow : Wydawnictwa AGH, 2016. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-7464-783-0. — S. 53–68. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 66–68, Abstr.

 • keywords: environmental monitoring, biomonitoring, biotests, ecotoxicology, ecotoxins, anthropogenic pollution

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Application of biological tests to evaluate toxicity of industrial wastes : [abstract] / M. Gliniak, M. ŚLIWKA, M. PAWUL // W: MEC2015 [Dokument elektroniczny] : Mineral Engineering Conference : 14–17 September, Szczawnica / eds. Magdalena Staszewska, Monika Orlof-Naturalna. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — S. 88. — Abstrakt opublikowany w Session ME

 • keywords: pollution, industrial waste, biotests, biological tests, ecotoxicity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Application of laser biotechnology for more efficient phytoremediation of biogenic elementsZastosowanie biotechnologii laserowej do zwiększenia fitoremediacji pierwiastków biogennych / Małgorzata ŚLIWKA, Mateusz JAKUBIAK // Chemia i Inżynieria Ekologiczna = Ecological Chemistry and Engineering. A ; ISSN 1898-6188. — 2010 vol. 17 no. 2–3, s. 297–303. — Bibliogr. s. 302, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Aspekty ekonomiczne i ekologiczne wybranych alternatywnych źródeł zasilania samochodów osobowych[Economic and environmental aspects of selected alternative fuels for vehicles] / Małgorzata ŚLIWKA, Paulina ŁYKO, Radosław POMYKAŁA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9865–9870. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9869–9870, Abstr.

 • słowa kluczowe: napęd elektryczny, napędy alternatywne, napęd hybrydowy, ogniwa wodorowe, paliwa metanowe

  keywords: electric drive, alternative drives, hybrid drive, hydrogen cells, methane fuel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Assessment of ecotoxicity of incinerated sewage sludge ash (ISSA) / Waldemar KĘPYS, Małgorzata ŚLIWKA, Małgorzata PAWUL // Minerals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2075-163X. — 2021 vol. 11 iss. 8 art. no. 849, s. 1–11. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 10–11, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-08-06. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-163X/11/8/849/pdf

  orcid iD
 • keywords: ecotoxicity, waste recovery, incinerated sewage sludge ash

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/min11080849

10
 • Assessment of impact of coherent light on resistance of plants growing in unfavourable environmental conditions / Małgorzata ŚLIWKA // Journal of Ecological Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2299-8993. — 2014 vol. 15 no. 2, s. 112–118. — Bibliogr. s. 117–118, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2014-04-04. — tekst: https://goo.gl/0XknFr

 • keywords: laser stimulation, biostimulation, plants resistance, stress factors, ecological valence

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12911/22998993.1094987

11
12
 • Badania przestrzennego zróżnicowania zanieczyszczeń powietrza FlorencjiThe research on spatial distribution of air pollution in Florence / Mateusz JAKUBIAK, Małgorzata ŚLIWKA // W: Człowiek – cywilizacja – przyszłość : V konferencja naukowa studentów : Wrocław, 21–23 maja 2007 r. : referaty, T. 1 = Man – civilization – future : 5th students' scientific conference. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007. — (Prace Studentów Politechniki Wrocławskiej ; ISSN 1732–0240 ; nr 11. Seria: Konferencje ; nr 11). — S. 139–145. — Bibliogr. s. 144–145

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Biometan jako odnawialne paliwo w transporcieBiomethane as a renewable fuel in transport / Paulina ŁYKO, Małgorzata ŚLIWKA, Radosław POMYKAŁA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9412–9417. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9416–9417, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, transport, biogaz, biometan, paliwo

  keywords: renewable energy sources, fuel, biogas, biomethane, transport

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Biostimulation with coherent light : advanced salty soil reclamation method / Mateusz JAKUBIAK, Małgorzata ŚLIWKA // W: INTERTECH 2008 : 1\textsuperscript{st} international interdisciplinary technical conference of young scientists : April 17–18, 2008, Poznań, Poland : proceedings / eds. Piotr Rydlichowski, Adrian Kliks, Paweł Sroka ; Uczelniany Samorząd Doktorantów Politechniki Poznańskiej. — Poznań : USDPP, [2008]. — ISBN: 978-83-926896-0-7. — S. 98–102. — Bibliogr. s. 101–102, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Biotechnologia laserowa – przyszłościową perspektywą dla inżynierii środowiskaThe application of laser biotechnology in the increase of the productivity of simple plant organisms / Joanna Rzepka, Mateusz JAKUBIAK, Małgorzata ŚLIWKA // W: Człowiek – cywilizacja – przyszłość : VI konferencja naukowa studentów : Wrocław, 12–14 maja 2008 r. : referaty, T. 1 = Man – civilization – future : 6th students' scientific conference. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. — (Prace Studentów Politechniki Wrocławskiej ; ISSN 1732–0240 ; nr 13. Seria: Konferencje ; nr 13). — S. 487–491. — Bibliogr. s. 491

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Contemporary trends in the management of mining waste landfills / PAWUL Małgorzata, KĘPYS Waldemar, ŚLIWKA Małgorzata // W: IKS5 [Dokument elektroniczny] : V konferencja naukowo-techniczna „Inżynieria i Kształtowanie Środowiska” : Zielona Góra, 13-14.10.2022 : książka abstraktów = 5\textsuperscript{th} Conference „Environmental Engineering and Design” : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Instytut Inżynierii Środowiska, cop. 2022. — e-ISBN: 978-83-950036-3-9. — S. 111. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://conference.iis.edu.pl/index.php/pl/ [2022-10-17]. — Dostęp po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Development of renewable energy sources investments in the context of spatial order and their impact on the landscapeRozwój inwestycji w odnawialne źródła energii w kontekście ładu przestrzennego i wpływ OZE na krajobraz / Szymon Pelczar, Małgorzata ŚLIWKA // Polish Journal for Sustainable Development ; ISSN 2450-3746. — 2022 t. 26 z. 2, s. 63–70. — Bibliogr. s. 69–70, Summ., Streszcz.. — tekst: https://www.pol-j-sust-dev.ur.edu.pl/wp-content/uploads/2023/02/7.-Pelczar-Sliwka-1.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: krajobraz, ocena oddziaływania na środowisko, OZE, obszary wiejskie

  keywords: landscape, rural areas, RES, environmental impact assessment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15584/pjsd.2022.26.2.7

18
 • Ecological trends in the building industry / Małgorzata ŚLIWKA // W: European and national dimension in research = Evropejskij i nacional'nyj konteksty v naučnyh issledovaniâh : materials of VI junior researchers' conference : Novopolotsk, April 22–23, 2014. Pt. 3, Technology / Ministry of Education of Belarus, Polotsk State University. — Novopolotsk : PSU, 2014. — ISBN 978-985-531-443-2 (całość). — ISBN: 978-985-531-446-3. — S. 17–20. — Bibliogr. s. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Ekotoksykologiczne przesłanki dla profilaktyki środowiskowych zagrożeń dla zdrowia i ochrony bioróżnorodności w relacji do biotechnologii środowiskowejEcotoxicological study for primary prevention of environmental health hazard and protection of the biodiversity in relation to environmental biotechnology / Jan W. DOBROWOLSKI, Katarzyna GOWIN, Mateusz JAKUBIAK, Piotr Lewicki, Robert MAZUR, Anna Ślązak, Małgorzata ŚLIWKA, Agnieszka ZIELIŃSKA-LOEK // W: Ekotoksykologia w ochronie środowiska : praca zbiorowa / pod red. Barbary Kołwzan i Kazimierza Grabasa ; Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Dolnośląski. — [Wrocław] : PZIiTS. Oddział Dolnośląski, 2008. — ISBN: 978-83-921167-8-3. — S. 75–82. — Bibliogr. s. 80–81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Evaluation of the ecotoxicological properties of flotation tailings in the reservoirs Gilów deposited / Małgorzata ŚLIWKA, Agnieszka Baran // W: Sustainable development and eco-innovation in relation to the United Nations earth summit focus on green economy : proceedings of 14\textsuperscript{th} international conference : 6–8th September 2012 Kraków, Poland / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski, Małgorzata Śliwka ; AGH-UST Open University, Team of Environmental Biotechnology and Ecology, KGFiTŚ, WGGiIŚ AGH, W. Goetel's School of Environmental Protection Engineering in cooperation with the World Academy of Arts and Science (WAAS). — [Kraków : s. n.], 2012. — ISBN: 978-83-934620-0-1. — S. 98

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Evaluation of the possibility of using post-production waste from $Zn-Pb$ ores as a material for natural land reclamationOcena możliwości wykorzystania odpadów poflotacyjnych z rud $Zn-Pb$ jako materiału do naturalnej rekultywacji gruntów / Małgorzata ŚLIWKA, Waldemar KĘPYS, Małgorzata PAWUL // Rocznik Ochrona Środowiska ; ISSN 1506-218X. — 2019 vol. 21 no. 2, s. 1343–1365. — Bibliogr. s. 1362–1364, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://ros.edu.pl/images/roczniki/2019/083_ROS_V21_R2019.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: rekultywacja, odpady poflotacyjne, utylizacja odpadów, odpady z przeróbki rud metali, odzyskiwanie surowców, fitotoksyczność

  keywords: reclamation, waste utilization, ore processing waste, post flotation waste, raw material recovery, phytotoxicity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Evaluation of the properties of coal bottom ash, as regards the possibilities of using it in biological land reclamation / Małgorzata ŚLIWKA, Waldemar KĘPYS, Małgorzata PAWUL // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2018 vol. 46 art. no. 00019, s. 1–9. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 8–9, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-09-13. — Toż w wersji drukowanej, ISBN 978-2-7598-9055-2. — 3\textsuperscript{rd} international conference on Energy and environmental protection : Krakow, September 13–14, 2018. — tekst: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/21/e3sconf_enos2018_00019.pdf

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20184600019

23
 • Evaluation of toxic metal bioaccumulation in a reservoir of flotation tailings / Małgorzata ŚLIWKA, Agnieszka Baran, Jerzy Wieczorek // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2013 vol. 22 no. 3, s. 909–914. — Bibliogr. s. 913–914, Abstr.. — tekst: http://www.pjoes.com/pdf-89047-22906?filename=Evaluation%20of%20Toxic%20Metal.pdf

 • keywords: copper mining, bioaccumulation, flotation tailings, heavy metals, toxic metals

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Gospodarka odpadami komunalnymi w Krakowie jako element zrównoważonego rozwoju miastaMunicipal waste management in Krakow as an element of sustainable development of the city / Mateusz JAKUBIAK, Małgorzata ŚLIWKA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2013 nr 4 dod.: CD Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 152–159. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 158–159, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, Kraków, gospodarka odpadami

  keywords: sustainable development, municipal waste management, Krakow

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Innovative methods of wastewater management and reclamation of degraded lands / M. JAKUBIAK, M. ŚLIWKA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 245–248. — Bibliogr. s. 248, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: