Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Augustyniak, dr

poprzednio: Hasslinger

starszy wykładowca

Wydział Humanistyczny
WH-ksoas, Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901215

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 41, z ogólnej liczby 42 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułDziecko w kulturze szkoły
  AutorzyEwa AUGUSTYNIAK
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika. — 2016 [z.] 12, s. 45–52
 • słowa kluczowe: kultura organizacyjna szkoły, wychowanie w szkole, kultura szkoły, dziecko w szkole

  keywords: upbringing in the school, culture of the school, organizational culture of the school, child in school

2
3
 • [referat, 2010]
 • TytułEdukacja dorosłych – potrzeba czy konieczność?
  AutorzyEwa AUGUSTYNIAK
  ŹródłoEdukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego : materiały I Ogólnopolskiego Zjazdu Andragogicznego : Kraków, 23–24 czerwca 2009 : praca zbiorowa, T. 2 / pod red. Tadeusza Aleksandra ; Instytut Nauk Pedagogicznych PAN. Zespół Pedagogiki Dorosłych, [et al.]. — Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, cop. 2010. — S. 152–157
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • [referat, 2010]
 • TytułFrom the foundation act to the corporate culture of a BME Teaching Institute
  AutorzyEwa AUGUSTYNIAK, Piotr AUGUSTYNIAK
  Źródło”Merging Medical Humanism and Technology” [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 32nd annual international conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society : [Buenos Aires, Argentina, August 31–September 4, 2010] / [IEEE]. — [S. l. : IEEE], [2010]. — S. 319–322
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • [referat, 2015]
 • TytułInfluencing the job market by the quality of graduates – a biomedical engineering example : [abstract]
  AutorzyAUGUSTYNIAK Ewa, AUGUSTYNIAK Piotr
  ŹródłoEMBC 2015 [Dokument elektroniczny] : 37th annual international conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society : August 25–29 2015, Milano, Italy. — [Italy : IEEE], cop. 2015. — Ekran [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułInstytucje kultury w czasach kryzysu
  AutorzyEwa AUGUSTYNIAK, Katarzyna GRZEGORZEWSKA, Wacław BRANICKI
  ŹródłoPartnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej, T. 2 / pod red. Sławomira Partyckiego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych. Instytut Społeczeństwa i Kultury Europy Wschodniej, Państwowa Wyższa Szkoła im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Instytut Socjologii. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2010. — S. 644–655
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułJak uczą się dorośli?
  AutorzyEwa AUGUSTYNIAK
  ŹródłoJak kształcić studentów chemii i kierunków pokrewnych? : podręcznik nauczyciela akademickiego / red. nauk. Iwona Maciejowska ; zespół aut.: Ewa Augustyniak, [et al.]. — Kraków : Uniwersytet Jagielloński. Wydział Chemii, 2008. — S. 159–165
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułKomunikacja częścią kultury organizacyjnej szkoły
  AutorzyEwa AUGUSTYNIAK
  ŹródłoSzkoła, komunikacja i edukacja : komunikowanie w różnorodnych relacjach interpersonalnych / red. nauk. Kazimierz Czerwiński, Anna Knocińska, Marzena Okrasa. — Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. — S. 13–20
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułKomunikacja zapośredniczona przez technologię a rozwój relacji interpersonalnych w czasie kryzysu adolescencyjnego
  AutorzyWacław BRANICKI, Ewa AUGUSTYNIAK
  ŹródłoKultura i Edukacja. — 2011 nr 2, s. 39–59
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułKształcenie inżynierów biomedycznych w zakresie umiejętności projektowania
  AutorzyPiotr AUGUSTYNIAK, Ewa AUGUSTYNIAK
  ŹródłoActa Bio-Optica et Informatica Medica. — 2014 vol. 20 nr 1, s. 62–68
 • słowa kluczowe: inżynieria biomedyczna, edukacja, projektowanie

  keywords: biomedical engineering, education, designing

11
 • [referat, 2013]
 • TytułKształcenie umiejętności projektowania u inżyniera
  AutorzyPiotr AUGUSTYNIAK, Ewa AUGUSTYNIAK
  ŹródłoBiocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XVIII krajowa konferencja naukowa : Gdańsk, 10–12 października 2013 : [streszczenia] / red. Adam Bujnowski, Jerzy Wtorek ; Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polski Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej, Katedra Inżynierii Biomedycznej. Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Politechnika Gdańska. — [Polska : s. n.], [2013]. — S. 65
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułKultura organizacji, etyka a rynek
  AutorzyEwa AUGUSTYNIAK
  ŹródłoKultura a rynek, 1 / pod red. Sławomira Partyckiego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. — Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2008. — S. 454–458
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • [książka, 2009]
 • TytułKultura organizacyjna szkoły
  Autorzypod red. Ewy AUGUSTYNIAK
  DetailsKraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 263, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułKultura organizacyjna szkoły jako organizacji uczącej się
  AutorzyEwa AUGUSTYNIAK
  ŹródłoKultura organizacyjna szkoły rozwijającej się / pod red. Ewy Augustyniak. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — S. 159–173
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • [książka, 2011]
 • TytułKultura organizacyjna szkoły rozwijającej się
  Autorzypod red. Ewy AUGUSTYNIAK
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 333, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułKultura organizacyjna szkoły wartości i postawy organizacji
  AutorzyEwa AUGUSTYNIAK
  ŹródłoKultura a rynek, 2 / pod red. Sławomira Partyckiego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. — Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2008. — S. 431–434
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułKultura organizacyjna szkoły wyższej – pozadydaktyczne formy funkcjonowania uczelni
  AutorzyEwa AUGUSTYNIAK
  ŹródłoPedagogika Szkoły Wyższej / Uniwersytet Szczeciński. Wydział Humanistyczny. Instytut Pedagogiki. — 2012 [nr] 1, s. 129–136
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • [monografia, 2012]
 • TytułKultura organizacyjna szkół podstawowych południowo-wschodniej Polski w opinii ich nauczycieli
  AutorzyEwa AUGUSTYNIAK
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 167, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułKultura organizacyjna Uniwersytetu Jagiellońskiego
  AutorzyEwa AUGUSTYNIAK
  ŹródłoNowe tendencje w zarządzaniu, t. 5 / red. Marek Pawlak ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. — S. 183–193
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułKultura szkoły – aksjologiczna codzienność studiowania
  AutorzyEwa AUGUSTYNIAK
  ŹródłoAksjologia w kształceniu pedagogów / pod red. nauk. Janiny Kostkiewicz. — Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2008. — S. 195–200
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułKultura uczelni wyższych w Polsce okresu postransformacyjnego
  AutorzyEwa AUGUSTYNIAK
  ŹródłoSpołeczeństwo, wiedza, demokracja / red. nauk. Jacek Kochanowski. — Łódź : Wydawnictwo „Wschód-Zachód”, 2008. — S. 27–34
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułMiędzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej – doświadczenia edukacyjne
  AutorzyEwa AUGUSTYNIAK
  ŹródłoActa Bio-Optica et Informatica Medica. — 2012 vol. 18 nr 4, s. 267–269
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • [referat, 2013]
 • TytułMission and social impact of the multidisciplinary school of engineering in biomedicine
  AutorzyM. WASILEWSKA-RADWAŃSKA, E. AUGUSTYNIAK, P. AUGUSTYNIAK
  ŹródłoInternational symposium on Biomedical engineering and medical physics : 10–12 October, 2012, Riga, Latvia / eds. Yuri Dekhtyar, Alexei Katashev, Linda Lancere. — Heidelberg ; [etc.] : Springer, cop. 2013. — S. 11–14
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • [referat, 2012]
 • TytułMission and social impact of the multidisciplinary school of engineering in biomedicine
  AutorzyMarta WASILEWSKA-RADWAŃSKA, Ewa AUGUSTYNIAK, Piotr AUGUSTYNIAK
  ŹródłoRiga Technical University 53textsuperscript{rd} international scientific conference ; The 1textsuperscript{st} congress of world engineers and Riga Polytechnical Institute / RTU Alumni [Dokument elektroniczny] : 11–12 October 2012, Riga, Latvija. — Riga : [s. n.], 2012. — S. 643
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułObchody 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego jako przejaw silnej kultury organizacyjnej wyższej uczelni
  AutorzyEwa AUGUSTYNIAK
  ŹródłoW poszukiwaniu formuły współczesnej edukacji / red. Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. — Sosnowiec : Wyższa Szkoła Humanitas, 2015. — S. 171–181
 • słowa kluczowe: kultura organizacyjna szkół wyższych, szkolnictwo wyższe, edukacja szkół wyższych, tradycja w edukacji

  keywords: higher education, organizational culture, tradition in education