Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Augustyniak, dr

poprzednio: Hasslinger

starszy wykładowca

Wydział Humanistyczny
WH-ksoas, Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901215

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 41, z ogólnej liczby 42 publikacji Autora


1
 • Dziecko w kulturze szkołyChild in the culture of the school / Ewa AUGUSTYNIAK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika ; ISSN 1896-4591. — 2016 [z.] 12, s. 45–52. — Bibliogr. s. 51, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: kultura organizacyjna szkoły, wychowanie w szkole, kultura szkoły, dziecko w szkole

  keywords: upbringing in the school, culture of the school, organizational culture of the school, child in school

2
3
 • Edukacja dorosłych – potrzeba czy konieczność?[Education of adults – a vogue or a demand] / Ewa AUGUSTYNIAK // W: Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego : materiały I Ogólnopolskiego Zjazdu Andragogicznego : Kraków, 23–24 czerwca 2009 : praca zbiorowa, T. 2 / pod red. Tadeusza Aleksandra ; Instytut Nauk Pedagogicznych PAN. Zespół Pedagogiki Dorosłych, [et al.]. — Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, cop. 2010. — (Monograficzna Seria Wydawnicza Biblioteka Pedagogiki Pracy ; t. 231). — ISBN: 978-83-7204-858-5. — S. 152–157. — Bibliogr. s. 156–157

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • From the foundation act to the corporate culture of a BME Teaching Institute / Ewa AUGUSTYNIAK, Piotr AUGUSTYNIAK // W: ”Merging Medical Humanism and Technology” [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 32nd annual international conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society : [Buenos Aires, Argentina, August 31–September 4, 2010] / [IEEE]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : IEEE], [2010]. — 1 dysk optyczny. — (Conference proceedings (IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Conf.) ; ISSN 1557-170X). — e-ISBN: 978-1-4244-4124-2. — S. 319–322. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 322, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Influencing the job market by the quality of graduates – a biomedical engineering example : [abstract] / AUGUSTYNIAK Ewa, AUGUSTYNIAK Piotr // W: EMBC 2015 [Dokument elektroniczny] : 37th annual international conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society : August 25–29 2015, Milano, Italy. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Italy : IEEE], cop. 2015. — ISBN: 978-1-4244-9270-1. — Ekran [1]. — Tryb dostępu: http://emb.citengine.com/event/embc-2015/paper-details?pdID=5163 [2015-09-22]. — Pełny tekst W: Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC) : 2015 37th Annual International Conference of the IEEE : 25–29 August, 2015, Milan. — S. 3981–3984. — Adobe Reader. — Dostęp po zalogowaniu. — w bazie Web of Science ISBN: 978-1-4244-9270-1 oraz ISSN: 1557-170X

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Instytucje kultury w czasach kryzysuCultural institutions in crisis / Ewa AUGUSTYNIAK, Katarzyna GRZEGORZEWSKA, Wacław BRANICKI // W: Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej, T. 2 / pod red. Sławomira Partyckiego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych. Instytut Społeczeństwa i Kultury Europy Wschodniej, Państwowa Wyższa Szkoła im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Instytut Socjologii. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2010. — ISBN: 978-83-7702-016-6. — S. 644–655. — Bibliogr. s. 654, Summ.. — Pełne imiona i nazwisko Autorki: Maria Katarzyna Grzegorzewska

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Jak uczą się dorośli?[How to educate adults?] / Ewa AUGUSTYNIAK // W: Jak kształcić studentów chemii i kierunków pokrewnych? : podręcznik nauczyciela akademickiego / red. nauk. Iwona Maciejowska ; zespół aut.: Ewa Augustyniak, [et al.]. — Kraków : Uniwersytet Jagielloński. Wydział Chemii, 2008. — S. 159–165. — Bibliogr. s. 164–165

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Komunikacja częścią kultury organizacyjnej szkołyCommunication as a part of the organizational culture in school / Ewa AUGUSTYNIAK // W: Szkoła, komunikacja i edukacja : komunikowanie w różnorodnych relacjach interpersonalnych / red. nauk. Kazimierz Czerwiński, Anna Knocińska, Marzena Okrasa. — Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. — (Komunikacja Społeczna w Edukacji). — ISBN: 978-83-7780-320-2. — S. 13–20. — Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Komunikacja zapośredniczona przez technologię a rozwój relacji interpersonalnych w czasie kryzysu adolescencyjnego[Communication mediated by technology on the development of interpersonal relationships of teenagers] / Wacław BRANICKI, Ewa AUGUSTYNIAK // Kultura i Edukacja = Culture and Education ; ISSN 1230-266X. — 2011 nr 2, s. 39–59. — Bibliogr. s. 56–58, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Kształcenie inżynierów biomedycznych w zakresie umiejętności projektowaniaEducation of biomedical engineers in skills of designing / Piotr AUGUSTYNIAK, Ewa AUGUSTYNIAK // Acta Bio-Optica et Informatica Medica = Inżynieria Biomedyczna ; ISSN 1234-5563. — 2014 vol. 20 nr 1, s. 62–68. — Bibliogr. s. 68, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: inżynieria biomedyczna, edukacja, projektowanie

  keywords: biomedical engineering, education, designing

11
 • Kształcenie umiejętności projektowania u inżyniera[Education of designing skills in engineers] / Piotr AUGUSTYNIAK, Ewa AUGUSTYNIAK // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XVIII krajowa konferencja naukowa : Gdańsk, 10–12 października 2013 : [streszczenia] / red. Adam Bujnowski, Jerzy Wtorek ; Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polski Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej, Katedra Inżynierii Biomedycznej. Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Politechnika Gdańska. — [Polska : s. n.], [2013] + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-60779-22-4. — S. 65. — Toż na dołączonym dysku Flash. — S. 67. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Kultura organizacji, etyka a rynekCorporate culture and ethic in business / Ewa AUGUSTYNIAK // W: Kultura a rynek, 1 / pod red. Sławomira Partyckiego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. — Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2008. — ISBN: 978-83-7363-693-4. — S. 454–458. — Bibliogr. s. 458, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Kultura organizacyjna szkołyThe organizational culture of the school / pod red. Ewy AUGUSTYNIAK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 263, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0315). — ISBN: 978-83-7464-201-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Kultura organizacyjna szkoły jako organizacji uczącej sięOrganizational culture of the school as the learning organization / Ewa AUGUSTYNIAK // W: Kultura organizacyjna szkoły rozwijającej się / pod red. Ewy Augustyniak. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0391). — ISBN: 978-83-7464-363-4. — S. 159–173

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Kultura organizacyjna szkoły rozwijającej się[Developing school organizational culture] / pod red. Ewy AUGUSTYNIAK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 333, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0391). — Bibliografia w formie przypisów. — ISBN: 978-83-7464-363-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Kultura organizacyjna szkoły wartości i postawy organizacjiCorporate culture of contemporary rural school / Ewa AUGUSTYNIAK // W: Kultura a rynek, 2 / pod red. Sławomira Partyckiego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. — Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2008. — ISBN: 978-83-7363-694-1. — S. 431–434. — Bibliogr. s. 434, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Kultura organizacyjna szkoły wyższej – pozadydaktyczne formy funkcjonowania uczelniOrganizational culture of university – student scientific circles / Ewa AUGUSTYNIAK // Pedagogika Szkoły Wyższej / Uniwersytet Szczeciński. Wydział Humanistyczny. Instytut Pedagogiki ; ISSN 2083-4381. — 2012 [nr] 1, s. 129–136

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Kultura organizacyjna szkół podstawowych południowo-wschodniej Polski w opinii ich nauczycieliThe organizational culture of elementary schools from south-eastern Poland in the opinion of employed teachers / Ewa AUGUSTYNIAK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 167, [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 250). — Bibliogr. s. 155-[168], Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-515-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Kultura organizacyjna Uniwersytetu Jagiellońskiego[Organizational culture of the Jagiellonian University] / Ewa AUGUSTYNIAK // W: Nowe tendencje w zarządzaniu, t. 5 / red. Marek Pawlak ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. — ISBN: 978-83-7702-877-3. — S. 183–193. — Bibliogr. s. 192–193

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Kultura szkoły – aksjologiczna codzienność studiowania[Organizational culture and values of the school] / Ewa AUGUSTYNIAK // W: Aksjologia w kształceniu pedagogów / pod red. nauk. Janiny Kostkiewicz. — Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2008. — ISBN: 978-83-7308-887-0. — S. 195–200

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Kultura uczelni wyższych w Polsce okresu postransformacyjnego[Culture of the high school in Poland] / Ewa AUGUSTYNIAK // W: Społeczeństwo, wiedza, demokracja / red. nauk. Jacek Kochanowski. — Łódź : Wydawnictwo „Wschód-Zachód”, 2008. — ISBN: 978-83-61422-00-6. — S. 27–34. — Bibliogr. s. 34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej – doświadczenia edukacyjneMultidisciplinary School of Engineering in Biomedicine – educational experiences / Ewa AUGUSTYNIAK // Acta Bio-Optica et Informatica Medica = Inżynieria Biomedyczna ; ISSN 1234-5563. — 2012 vol. 18 nr 4, s. 267–269. — Bibliogr. s. 269, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Mission and social impact of the multidisciplinary school of engineering in biomedicine / M. WASILEWSKA-RADWAŃSKA, E. AUGUSTYNIAK, P. AUGUSTYNIAK // W: International symposium on Biomedical engineering and medical physics : 10–12 October, 2012, Riga, Latvia / eds. Yuri Dekhtyar, Alexei Katashev, Linda Lancere. — Heidelberg ; [etc.] : Springer, cop. 2013 + CD-ROM. — (IFMBE Proceedings / International Federation for Medical & Biological Engineering ; ISSN 1680-0737 ; vol. 38). — ISBN: 978-3-642-34196-0. — S. 11–14. — Bibliogr. s. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Mission and social impact of the multidisciplinary school of engineering in biomedicine / Marta WASILEWSKA-RADWAŃSKA, Ewa AUGUSTYNIAK, Piotr AUGUSTYNIAK // W: Riga Technical University 53\textsuperscript{rd} international scientific conference ; The 1\textsuperscript{st} congress of world engineers and Riga Polytechnical Institute / RTU Alumni [Dokument elektroniczny] : 11–12 October 2012, Riga, Latvija. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Riga : [s. n.], 2012. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-9934-10-360-5. — S. 643. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 643. — Tytuł przejęto ze s. tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Obchody 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego jako przejaw silnej kultury organizacyjnej wyższej uczelniA 650-year celebration in the Jagiellonian University – manifestation of a strong organizational culture / Ewa AUGUSTYNIAK // W: W poszukiwaniu formuły współczesnej edukacji / red. Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. — Sosnowiec : Wyższa Szkoła Humanitas, 2015. — (Seria: Monografie \emph{Edukacja Jutra} / Wyższa Szkoła ”Humanitas” w Sosnowcu ; ISBN: 978-83-61991-60-1 ; 9). — Dod. ISBN 978-83-64788-26-0. — ISBN: 978-83-61991-60-1. — S. 171–181. — Bibliogr. s. 180, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: kultura organizacyjna szkół wyższych, szkolnictwo wyższe, edukacja szkół wyższych, tradycja w edukacji

  keywords: higher education, organizational culture, tradition in education