Wykaz publikacji wybranego autora

Marian Maksymilian Niezgoda, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Humanistyczny
WH-ksgks, Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • Charakterystyka podejścia jakościowego[Characteristics of quality approach] / Marian NIEZGODA // W: Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red. Lesław H. Haber. — Kraków : NOMOS, 2011. — ISBN: 978-83-7688-067-9. — S. 379–395. — Bibliogr. s. 393–395. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Humanistyczny, Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikowania Społecznego ; dod. afiliacja: Uniwersytet Jagielloński, Zakład Socjologii Komunikacji Społecznej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Czy kontakt z komputerem zmienia nasze codzienne życie?Does contact with computer alter our everyday life? / Paweł Napieracz, Marian NIEZGODA // W: Akademicka społeczność informacyjna : na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej = Academic Information Society : on the example of academic community of AGH University of Science and Technology, Jagiellonian University, Cracow University of Economics / pod red. Lesława H. Habera. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0164). — ISBN: 8374640154. — S. 275–286

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Education in transition: the Polish case / Marian NIEZGODA // W: The consequences of great transformation: Polish and Macedonian experiences : transactions of VII Cracow–Skopje sociological seminar : Cracow 18–20 September 2002 / ed. Marian Niezgoda. — Kraków : Jagiellonian University. Institute of Sociology, 2004. — ISBN10: 8388799193. — S. 132–149. — Bibliogr. s. 148–149

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • E-styl życia – aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalneE-lifestyle – functional and dysfunctional aspects / Marian NIEZGODA // W: Akademicka społeczność informacyjna : na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej = Academic Information Society : on the example of academic community of AGH University of Science and Technology, Jagiellonian University, Cracow University of Economics / pod red. Lesława H. Habera. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0164). — ISBN: 8374640154. — S. 349–352

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Nauczyciel: zawód czy misja?The teacher: profession or mission? / Marian NIEZGODA // W: Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lesławowi H. Haberowi w 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej = From the industrial society to the information society : anniversary book to commemorate 40 years of Professor Lesław H. Haber's scholary research and educational activities / pod red. Anny Siwik. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0275). — ISBN: 978-83-7464-133-3. — S. 285–296. — Bibliogr. s. 295–296

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Pomiędzy weryfikacją hipotez a rozumieniem i interpretacją : dylematy metodologiczne współczesnej socjologii[Hypotheses testing versus understanding and interpretation : methodical dilemmas of contemporary sociology] / Marian NIEZGODA // W: Metody, techniki i praktyka badań społecznych : praca zbiorowa / pod red. Anety Bąk, Łukasza Kubisza-Muły. — Bielsko-Biała : ATH, 2009. — ISBN: 978-83-62292-08-0. — S. 35–46. — Bibliogr. s. 45–46. — Dod. afiliacja Autora: Uniwersytet Jagielloński

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Społeczeństwo informacyjne : aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne : materiały III ogólnopolskiej konferencji naukowej pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora AGH prof. zw. dr. hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza : Kraków 23–24 czerwca 2005Information society : functional and dysfunctional aspects : third national conference honorary president professor Ryszard Tadeusiewicz Rector of the University of Science and Technology / red. księgi konferencyjnej: Lesław H. HABER, Marian NIEZGODA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych, Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo UJ, 2006. — 552 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-8-32-332237-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Społeczeństwo informacyjne w perspektywie socjologicznej: idea czy rzeczywistość?Information society in sociological perspective: idea or reality? / Marian NIEZGODA // W: Społeczeństwo informacyjne: wizja czy rzeczywistość? : II ogólnopolska konferencja naukowa, T. 1 = Information society: vision or reality? / red. księgi konf. Lesław H. Haber ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2004. — S. 121–129. — Bibliogr. s. 129

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Społeczne konsekwencje przemian oświatowych w Polsce[Social consequences of educational change in Poland] / Marian NIEZGODA // W: Oblicza socjologii krakowskiej, T. 1 / pod red. Grzegorza Brydy i Wojciecha Pawnika. — Kraków : Zakład Wydawniczy »NOMOS«, 2009. — (KSS Krakowskie Spotkania Socjologiczne). — Dod. ISBN 978-83-901500-2-4. — ISBN: 978-83-60490-83-9. — S. 15–20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • The consequences of great transformation: Polish and Macedonian experiences : transactions of VII Cracow–Skopje sociological seminar : Cracow 18–20 September 2002 / ed. by Marian NIEZGODA. — Kraków : Jagiellonian University. Institute of Sociology, 2004. — 185, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-88799-19-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Władza, naród, tożsamość : studia dedykowane Profesorowi Hieronimowi Kubiakowi[Authority, nationality, identity] / pod red. Krzysztofa Gorlacha, Mariana NIEZGODY, Zygmunta Seręgi. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, [2004]. — 406 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-233-1887-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Zmiany stylu życia pod wpływem InternetuChanges in lifestyle affected by the Internet / Marian NIEZGODA // W: Akademicka społeczność informacyjna : na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej = Academic Information Society : on the example of academic community of AGH University of Science and Technology, Jagiellonian University, Cracow University of Economics / pod red. Lesława H. Habera. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0164). — ISBN: 8374640154. — S. 271–274

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: