Wykaz publikacji wybranego autora

Marian Maksymilian Niezgoda, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Humanistyczny
WH-ksgks, Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem12372
201111
200922
200711
200611
200533
2004422
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem12102
201111
200922
200711
200611
200533
2004422
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1212
201111
200922
200711
200611
200533
200444
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1212
201111
200922
200711
200611
200533
200444
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem12111
201111
2009211
200711
200611
200533
200444
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1248
201111
200922
200711
200611
200533
2004441
 • Charakterystyka podejścia jakościowego[Characteristics of quality approach] / Marian NIEZGODA // W: Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red. Lesław H. Haber. — Kraków : NOMOS, 2011. — ISBN: 978-83-7688-067-9. — S. 379–395. — Bibliogr. s. 393–395. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Humanistyczny, Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikowania Społecznego ; dod. afiliacja: Uniwersytet Jagielloński, Zakład Socjologii Komunikacji Społecznej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Czy kontakt z komputerem zmienia nasze codzienne życie?Does contact with computer alter our everyday life? / Paweł Napieracz, Marian NIEZGODA // W: Akademicka społeczność informacyjna : na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej = Academic Information Society : on the example of academic community of AGH University of Science and Technology, Jagiellonian University, Cracow University of Economics / pod red. Lesława H. Habera. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0164). — ISBN: 8374640154. — S. 275–286

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Education in transition: the Polish case / Marian NIEZGODA // W: The consequences of great transformation: Polish and Macedonian experiences : transactions of VII Cracow–Skopje sociological seminar : Cracow 18–20 September 2002 / ed. Marian Niezgoda. — Kraków : Jagiellonian University. Institute of Sociology, 2004. — ISBN10: 8388799193. — S. 132–149. — Bibliogr. s. 148–149

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • E-styl życia – aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalneE-lifestyle – functional and dysfunctional aspects / Marian NIEZGODA // W: Akademicka społeczność informacyjna : na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej = Academic Information Society : on the example of academic community of AGH University of Science and Technology, Jagiellonian University, Cracow University of Economics / pod red. Lesława H. Habera. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0164). — ISBN: 8374640154. — S. 349–352

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Nauczyciel: zawód czy misja?The teacher: profession or mission? / Marian NIEZGODA // W: Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lesławowi H. Haberowi w 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej = From the industrial society to the information society : anniversary book to commemorate 40 years of Professor Lesław H. Haber's scholary research and educational activities / pod red. Anny Siwik. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0275). — ISBN: 978-83-7464-133-3. — S. 285–296. — Bibliogr. s. 295–296

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Pomiędzy weryfikacją hipotez a rozumieniem i interpretacją : dylematy metodologiczne współczesnej socjologii[Hypotheses testing versus understanding and interpretation : methodical dilemmas of contemporary sociology] / Marian NIEZGODA // W: Metody, techniki i praktyka badań społecznych : praca zbiorowa / pod red. Anety Bąk, Łukasza Kubisza-Muły. — Bielsko-Biała : ATH, 2009. — ISBN: 978-83-62292-08-0. — S. 35–46. — Bibliogr. s. 45–46. — Dod. afiliacja Autora: Uniwersytet Jagielloński

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Społeczeństwo informacyjne : aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne : materiały III ogólnopolskiej konferencji naukowej pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora AGH prof. zw. dr. hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza : Kraków 23–24 czerwca 2005Information society : functional and dysfunctional aspects : third national conference honorary president professor Ryszard Tadeusiewicz Rector of the University of Science and Technology / red. księgi konferencyjnej: Lesław H. HABER, Marian NIEZGODA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych, Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo UJ, 2006. — 552 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-8-32-332237-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Społeczeństwo informacyjne w perspektywie socjologicznej: idea czy rzeczywistość?Information society in sociological perspective: idea or reality? / Marian NIEZGODA // W: Społeczeństwo informacyjne: wizja czy rzeczywistość? : II ogólnopolska konferencja naukowa, T. 1 = Information society: vision or reality? / red. księgi konf. Lesław H. Haber ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2004. — S. 121–129. — Bibliogr. s. 129

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Społeczne konsekwencje przemian oświatowych w Polsce[Social consequences of educational change in Poland] / Marian NIEZGODA // W: Oblicza socjologii krakowskiej, T. 1 / pod red. Grzegorza Brydy i Wojciecha Pawnika. — Kraków : Zakład Wydawniczy »NOMOS«, 2009. — (KSS Krakowskie Spotkania Socjologiczne). — Dod. ISBN 978-83-901500-2-4. — ISBN: 978-83-60490-83-9. — S. 15–20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • The consequences of great transformation: Polish and Macedonian experiences : transactions of VII Cracow–Skopje sociological seminar : Cracow 18–20 September 2002 / ed. by Marian NIEZGODA. — Kraków : Jagiellonian University. Institute of Sociology, 2004. — 185, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-88799-19-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Władza, naród, tożsamość : studia dedykowane Profesorowi Hieronimowi Kubiakowi[Authority, nationality, identity] / pod red. Krzysztofa Gorlacha, Mariana NIEZGODY, Zygmunta Seręgi. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, [2004]. — 406 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-233-1887-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Zmiany stylu życia pod wpływem InternetuChanges in lifestyle affected by the Internet / Marian NIEZGODA // W: Akademicka społeczność informacyjna : na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej = Academic Information Society : on the example of academic community of AGH University of Science and Technology, Jagiellonian University, Cracow University of Economics / pod red. Lesława H. Habera. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0164). — ISBN: 8374640154. — S. 271–274

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: