Wykaz publikacji wybranego autora

Bernadeta Rajchel, dr inż.

pracownik naukowo-techniczny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaLiczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 2, z ogólnej liczby 5 publikacji Autora


1
  • Analiza skuteczności działania oczyszczalni ścieków "Kujawy"Analysis of operation effectiveness of the "Kujawy" sewage treatement plant / Krzysztof Chmielowski, Bernadeta Rajchel, Magdalena Karnas // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2016 t. 33 z. 63(2/I/16), s. 31–42. — Bibliogr. s. 41–42, Summ.. — B. Rajchel - afiliacja: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Krosno. — M. Karnas - Uniwersytet Rolniczy, Kraków. — tekst: https://oficyna.prz.edu.pl/download/S3ZSV1RXAGHm9qIHhnOjJnXD5xdk1NID8yOBMsYTQ6bkJueisGdC4CZwd-ZFxu,faAlkRKRAROEI9XRY8GxcZVQtaBCNkDg8WDTAPRhUZEiRLAkx6TA9nAX0/jceea-2016-02-tom-1-pw-02.pdf

  • słowa kluczowe: redukcja, ścieki bytowe, oczyszczalnia, skuteczność oczyszczania

    keywords: reduction, treatment efficiency, sewage treatment plant, domestic sewage

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2016.107

2
  • Crystallochemistry of oxysulphides and their influence on mobility of $Zn$, $Pb$, $As$ and $Tl$, Upper Silesian $Zn-Pb$ deposits, Poland / H. KUCHA, B. RAJCHEL // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2006 Roč. 38 č. 4 dod.: Geovestník, s. 6–7. — VII. medzinárodná konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Modra-Harmónia, 4.–6. máj 2006 : [abstracts] / [eds.] Marianna Kováčová [et al.]. — Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2006

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu: