Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Raźniak, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kzre, Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9946-7177

ResearcherID: V-8368-2017

Scopus: 24401682600

PBN: 5e70922c878c28a047391279

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułAnaliza zjawisk zachodzacych podczas elektrochemicznej redukcji tlenu na granicy faz $Au{vert}O_{2}{vert}$elektrolit tlenkowy -8%mol $Y_{2}O_{3}$ w $ZrO_{2}$
  AutorzyMagdalena DUDEK, Andrzej RAŹNIAK, Bartłomiej LIS, Marcin GAJEK, Alicja RAPACZ-KMITA, Robert P. Socha
  ŹródłoPostępy elektroanalizy : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016. — S. 281–290
2
 • [referat, 2016]
 • TytułAnaliza zjawisk zachodzących na granicy faz materiał katodowy/ceramiczny elektrolit stały podczas długotrwałej polaryzacji
  AutorzyBartłomiej LIS, Magdalena DUDEK, Andrzej RAŹNIAK
  ŹródłoElektroanaliza w teorii i praktyce : XV konferencja : Kraków, 2–3 czerwca 2016 / red. Filip Ciepiela ; Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. — S. 50
3
 • [referat, 2016]
 • TytułGeneratory energii elektrycznej oparte na technologii polimerowych ogniw paliwowych o mocy elektrycznej 5kW dla zastosowań w lekkich statkach powietrznych
  AutorzyDUDEK M., RAŹNIAK A., LIS B., SIWEK T., DUDEK P.
  ŹródłoWTIUE 2016 : IV konferencja naukowo-techniczna Współczesne Technologie i Urządzenia Energetyczne : 12–14 października 2016, Kraków : książka abstraktów / skład, łamanie i oprac. red. Damian Muniak. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 69–70
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułLaboratoryjny generator energii elektrycznej o mocy 360W zawierający niskotemperaturowy stos ogniw paliwowych PEMFC chłodzony za pomocą medium ciekłego
  AutorzyMagdalena DUDEK, Piotr Celowski, Bartłomiej LIS, Andrzej RAŹNIAK, Piotr DUDEK
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2016 R. 92 nr 10, s. 235–242. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2016/10/54.pdf
5
 • [referat, 2016]
 • TytułOcena możliwości wytwarzania gazu syntezowego z odpadowego $CO_{2}$ w elektrolizerze stałotlenkowym
  AutorzyDUDEK M., RAPACZ-KMITA A., OLKUSKI T., TOMCZYK P., RAŹNIAK A., TORA B.
  ŹródłoPolska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 81
6
 • [referat, 2016]
 • TytułPerformance characteristics of electricity generator composed of two fuel cell stacks intended for light or unmanned aerial vehicles
  AutorzyMichał Kawalec, Mariusz Krauz, Ryszard Kluczowski, Magdalena DUDEK, Bartłomiej LIS, Andrzej RAŹNIAK
  ŹródłoEnergy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — S. 137
7
 • [referat, 2016]
 • TytułPower sources involving 360W PEMFC fuel cell stacks cooled by means of a liquid or phase-change medium
  AutorzyMagdalena DUDEK, Andrzej RAŹNIAK, Tadeusz WÓJCIK, Wojciech KALAWA, Michał Kawalec, Mariusz Krauz
  ŹródłoEnergy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — S. 36
8
 • [referat, 2016]
 • TytułRapid prototyping methods for the manufacture of fuel cells
  AutorzyPiotr DUDEK, Andrzej RAŹNIAK
  ŹródłoSEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17textsuperscript{th}–19textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016. — S. 65
9
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułRapid prototyping methods for the manufacture of fuel cells
  AutorzyPiotr DUDEK, Andrzej RAŹNIAK, Bartłomiej LIS
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2016 vol. 10 art. no. 00127, s. 1–8
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułSome observations on the synthesis and electrolytic properties of ${(Ba_{1-x}Ca_{x})(M_{0.9}Y_{0.1})O_{3}}$,M=Ce, Zr-based samples modified with calcium
  AutorzyMagdalena DUDEK, Bartłomiej LIS, Alicja RAPACZ-KMITA, Marcin GAJEK, Andrzej RAŹNIAK, Ewa DROŻDŻ
  ŹródłoMaterials Science Poland. — 2016 vol. 34 no. 1, s. 101–114. — tekst: http://goo.gl/uZbxIU
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułWybrane problemy badawcze reakcji redukcji tlenu na granicy faz $Ptvert8YSZ$
  AutorzyMagdalena DUDEK, Piotr TOMCZYK, Andrzej RAŹNIAK, Bartłomiej LIS, Manuela REBEN, Marcin GAJEK, Robert P. Socha
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2016 vol. 68 no. 2, s. 162–167
12
 • [referat, 2016]
 • TytułWybrane zagadnienia technologii magazynowania energii elektrycznej
  AutorzyDUDEK M., RAŹNIAK A., RAPACZ-KMITA A., ZIĄBKA M.
  ŹródłoWTIUE 2016 : IV konferencja naukowo-techniczna Współczesne Technologie i Urządzenia Energetyczne : 12–14 października 2016, Kraków : książka abstraktów / skład, łamanie i oprac. red. Damian Muniak. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 19–20