Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Raźniak, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kzre, Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9946-7177

ResearcherID: V-8368-2017

Scopus: 24401682600

PBN: 909982

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Adapter do przetaczania wodoru ze zbiornika stacjonarnego do przenośnych butli
2
 • Aeropack fuel cell system as a main power unit for unmanned aerial vehicles
3
 • Analiza zjawisk zachodzących na granicy faz materiał katodowy/ceramiczny elektrolit stały podczas długotrwałej polaryzacji
4
 • Audyt energetyczny i ocena parametrów środowiskowych pomieszczeń Miasteczka Studenckiego AGH
5
 • Benchmarking energetyczny i ekologiczny na przykładzie szkół powiatu nowosądeckiego
6
 • Characteristics of the oxygen electrode reaction for various solid electrolytes
7
 • Comparative studies of the torrefaction vs charring samples obtained from waste biomass from the food industry as fuels for direct carbon fuel cells
8
 • Ekonomiczne metody poprawy efektywności
9
 • Electrical and electrochemical properties of ceria-based solid solutions in the $CaO-M_{2}O_{3}-CeO_{2}, M = Gd, Sm$ system
10
 • Electrocatalytic reduction of oxygen at the interface M $|$ solid oxide electrolyte (M = Pt, Au and Ag, solid oxide electrolyte = YSZ and GDC)
11
 • Electrochemical behaviour of a half-cell $O_{2} | Au | ceramic$ oxide or proton-conducting electrolyte after prolonged polarization
12
 • Electrochemical conversion of agricultural solid waste biomass in solid oxide fuel cells
13
 • Elektrochemiczna konwersja $CO_{2}$ w stało tlenkowym elektrolizerze parowym
14
 • Elektrochemiczne źródła energii dla zastosowań w pojazdach mobilnych
15
 • Elektrolity ceramiczne zawierajace $CeO_{2}$ jako elementy stałotlenkowych ogniw paliwowych
16
 • Energy efficiency of 10 kW polymer membrane fuel cell stack
17
 • Generatory energii elektrycznej oparte na technologii polimerowych ogniw paliwowych o mocy elektrycznej 5kW dla zastosowań w lekkich statkach powietrznych
18
 • Komfort cieplny w pomieszczeniach z klimatyzacją
19
 • Monitorowanie węzłów ciepłowniczych na przykładzie AGH
20
 • Nanoproszki roztworów stałych w układzie ${CeO_{2}-M_{2}O_{3}-CaO(M=Sm,Gd)}$ synteza, właściwości oraz zastosowanie do otrzymywania tlenkowych elektrolitów stałych
21
 • Ocena możliwości wytwarzania gazu syntezowego z odpadowego $CO_{2}$ w elektrolizerze stałotlenkowym
22
 • Ogniwa paliwowe jako elementy jednostek napędowych w lotnictwie i motoryzacji
23
 • Ogniwa paliwowe w układach napędowych pojazdów
24
 • Ogniwa paliwowe zawierające tlenkowe elektrolity stałe
25
 • Optimisation of the process of supplying air as a reagent and medium for the cooling system in a 5kW PEMFC stack