Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Raźniak, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kzre, Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9946-7177

ResearcherID: V-8368-2017

Scopus: 24401682600

PBN: 909982

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Adapter do przetaczania wodoru ze zbiornika stacjonarnego do przenośnych butli
2
 • Aeropack fuel cell system as a main power unit for unmanned aerial vehicles
3
 • Analiza zjawisk zachodzacych podczas elektrochemicznej redukcji tlenu na granicy faz $Au{\vert}O_{2}{\vert}$elektrolit tlenkowy -8\%mol $Y_{2}O_{3}$ w $ZrO_{2}$
4
 • Analiza zjawisk zachodzących na granicy faz materiał katodowy/ceramiczny elektrolit stały podczas długotrwałej polaryzacji
5
 • Analiza zjawisk zachodzących podczas elektrochemicznej redukcji tlenku na granicy faz punktowa katoda tlenkowa $|O_{2}|$ elektrolit stałotlenkowy
6
 • Application of microelectrodes for investigation of the oxygen electrode reaction in selected solid electrolytes
7
 • Architektura i analiza pomiarów węzłów ciepłowniczych na przykładzie Miasteczka Studenckiego AGH
8
 • Audyt energetyczny i ocena parametrów środowiskowych pomieszczeń Miasteczka Studenckiego AGH
9
 • Benchmarking elektryczny
10
 • Benchmarking energetyczny i ekologiczny na przykładzie szkół powiatu nowosądeckiego
11
 • Characteristics of the oxygen electrode reaction for various solid electrolytes
12
 • Comparative studies of the electrochemical behaviour of $Me|Ba_{0.95}Ca_{0.05}Ce_{0.9}Y_{0.1}O_{3}$, $Me|Ce_{0.8}Gd_{0.2}O_{1.9}$, and $Me|Zr_{0.84}Y_{0.16}O_{1.9}$ systems caused by long-term cathode polarisation, where Me = Ag, Au quasi-point electrodes
13
 • Comparative studies of the torrefaction vs charring samples obtained from waste biomass from the food industry as fuels for direct carbon fuel cells
14
 • Determination of electrical and efficiency parameters of air cooling of low-temperature PEM fuel cell stack with power of 5kW
15
 • Ekonomiczne metody poprawy efektywności
16
 • Eksperymentalna instalacja do badań ogrzewania ściennego
17
 • Electrical and electrochemical properties of ceria-based solid solutions in the $CaO-M_{2}O_{3}-CeO_{2}, M = Gd, Sm$ system
18
 • Electrochemical behaviour of a half-cell $O_{2} | Au | ceramic$ oxide or proton-conducting electrolyte after prolonged polarization
19
 • Electrochemical conversion of agricultural solid waste biomass in solid oxide fuel cells
20
 • Elektrochemiczna konwersja $CO_{2}$ w stało tlenkowym elektrolizerze parowym
21
 • Elektrochemiczne źródła energii dla zastosowań w pojazdach mobilnych
22
 • Elektrolity ceramiczne ${Ce_{0,8}Gd_{0,2}O_{2}}$ jako elementy stałotlenkowych ogniw paliwowych
23
 • Elektrolity ceramiczne zawierajace $CeO_{2}$ jako elementy stałotlenkowych ogniw paliwowych
24
 • Energy efficiency of 10 kW polymer membrane fuel cell stack
25
 • Generatory energii elektrycznej oparte na technologii polimerowych ogniw paliwowych o mocy elektrycznej 5kW dla zastosowań w lekkich statkach powietrznych