Wykaz publikacji wybranego autora

Monika Wasilewska-Błaszczyk, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 36118314800

PBN: 900514

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 57, z ogólnej liczby 57 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAnaliza parametrów złoża węgla brunatnego dla potrzeb projektowania elektrowni
  AutorzyWojciech NAWORYTA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZAK
  ŹródłoPolityka Energetyczna. — 2014 t. 17 z. 4, s. 127–136
2
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułBadanie struktury zmienności zasobności pierwiastków towarzyszących (As, Co, Pb) w złożu Cu-Ag LGOM (Kopalnia Rudna): konieczne, przydatne czy zbędne?
  AutorzyJustyna AUGUŚCIK, Jacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2016 R. 57 nr 3, s. 36–43
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułBadanie zmienności i jednorodności gęstości przestrzennej węgla kamiennego w wytypowanych pokładach niezagospodarowanych złóż GZW
  AutorzyJacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Martyna PASZEK
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2015 R. 56 nr 2, s. 79–85
4
 • [referat, 2015]
 • TytułCategorization of mineral resources based upon geostatistical estimation of the continuity of changes of resource parameters
  AutorzyJacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Justyna AUGUŚCIK
  ŹródłoIAMG 2015 : the 17th annual conference of the International Association for Mathematical Geosciences : Freiberg, Germany, September 5–13, 2015 : short abstracts / eds. Helmut Schaeben, [et al.] ; IAMG. — [Germany : International Association for Mathematical Geology (IAMG)], [2015]. — S. 188
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułCharakterystyka stref bezzłożowych w centralnej części złoża rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej
  AutorzyWojciech Kaczmarek, Mariusz DUDEK, Katarzyna GOLDA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK
  ŹródłoZeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — 2017 nr 100, s. 79–93
6
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułCzy symulowanie się opłaca? – rzecz o geostatystycznym szacowaniu zasobów na przykładzie złoża Cu-Ag Rudna
  AutorzyMonika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Katarzyna Golda, Mariusz Dudek, Jacek MUCHA, Wojciech Kaczmarek
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2017 R. 58 nr 2, s. 5–13
7
 • [referat, 2010]
 • TytułDokładność geostatystycznej prognozy wielkości zasobów węgla we wstępnych etapach rozpoznania złoża
  AutorzyJacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Tomasz Sekuła
  ŹródłoGeologia formacji węglonośnych Polski : XXXIII sympozjum : Kraków, 21–22 kwietnia 2010 : materiały = proceedings / red. Ireneusz Lipiarski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Złożowej i Górniczej [etc.]. — [Kraków : AGH], [2010]. — S. 59–64
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułDokładność szacowania zasobów pacyficznych konkrecji polimetalicznych w obszarze IOM
  AutorzyRyszard Kotliński, Jacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2011 R. 52 nr 1–2, s. 31–36
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułGeochemical modeling of the $Cu-Ag$ deposits from the Lubin-Głogów Copper District (Poland) supported by lithological modeling
  AutorzyMonika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Jacek MUCHA
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2017 vol. 33 iss. 4, s. 63–78. — tekst: https://goo.gl/HWi3ry
10
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułGeostatystyczna analiza parametrów złoża węgla brunatnego w funkcji postępów projektowanej eksploatacji
  AutorzyMonika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Wojciech NAWORYTA
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2015 vol. 31 iss. 3, s. 77–91
12
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułGeostatystyka jako narzędzie wspomagające badania polskich złóż – główne kierunki zastosowań
  AutorzyJacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia. — 2010 nr 439 (2), s. 409–415
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułGęstość przestrzenna rudy – parametr zasobowy drugiego planu? : złoże Cu-Ag Polkowice-Sieroszowice, Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy
  AutorzyJacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Justyna AUGUŚCIK, Martyna PASZEK
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa. — 2017 nr 468, s. 227–236. — tekst: https://goo.gl/TB7YFq
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułInterpolation and sampling errors of the ash and sulphur contents in selected Polish bituminous coal deposit (Upper Silesian Coal Basin - USCB)
  AutorzyJacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2015 vol. 60 no. 3, s. 791–806
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułKategoryzacja zasobów złóż węgla kamiennego w świetle wytycznych do JORC Code i geostatystyki
  AutorzyJacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2014 R. 55 nr 2–3, s. 67–73
16
 • [książka, 2012]
 • TytułMetodyka dokumentowania złóż kopalin stałych. Cz. 2, Kartowanie geologiczne złóż
  Autorzy[red. i oprac. Marek Nieć ; przy współudz. Jacka MUCHY, Moniki WASILEWSKIEJ-BŁASZCZYK, Edyty SERMET] ; Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  DetailsKraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2012. — 190, [1] s., [4] s. tabl. kolor., [2] k. tabl. : il.
17
 • [książka, 2012]
 • TytułMetodyka dokumentowania złóż kopalin stałych. Cz. 3, Opróbowanie złóż kopalin
  Autorzy[red. Marek Nieć ; oprac. Jacek MUCHA, Marek Nieć ; przy współudz. Jana BROMOWICZA, Moniki WASILEWSKIEJ-BŁASZCZYK] ; Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  DetailsKraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2012. — 127, [1] s., [2] k. tabl. kolor., [2] s. tabl. kolor. : il.
18
 • [książka, 2012]
 • TytułMetodyka dokumentowania złóż kopalin stałych. Cz. 4, Szacowanie zasobów
  Autorzy[red. i oprac. Marek Nieć ; przy współudz. Jacka MUCHY, Eugeniusza J. Sobczyka, Moniki WASILEWSKIEJ-BŁASZCZYK] ; Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  DetailsKraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2012. — 240, [1] s., [1] k. tabl. kolor., [6] s. tabl. kolor. : il., err.
19
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułMetodyka szacowania parametrów zasobowych złóż konkrecji polimetalicznych w obszarze Interoceanmetal na Pacyfiku
  AutorzyJacek MUCHA, Ryszard Kotliński, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK
  ŹródłoZeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — 2011 nr 81, s. 137–145
20
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułMieć miedź, czyli jak szacowano zasoby złoża miedzi wczoraj i dzisiaj – na przykładzie złoża Cu-Ag Sieroszowice
  AutorzyAdam Jędrzejek, Patrycja Otrębska, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Jerzy WÓJTOWICZ
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2016 R. 57 nr 3, s. 29–35
21
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułMineralizacja ${Zn-Pb}$ w obszarze Koszęcin-Żarki (północna część prowincji śląsko-krakowskiej)
  AutorzyBożena STRZELSKA-SMAKOWSKA, Jacek MUCHA, Monika WASILEWSKA, Andrzej PAULO, Andrzej GAŁAŚ, Mariusz KRZAK
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia. — 2008 nr 429, s. 203–207
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułModelowanie 3D złóż $Cu-Ag$ LGOM dla prognozowania jakości urobku
  AutorzyJacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2013 nr 7, s. 83–92
23
 • [referat, 2012]
 • TytułModelowanie złóż kopalin stałych geostatystycznymi metodami 2D i 3D
  AutorzyJacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK
  ŹródłoSzkoła Górnictwa Odkrywkowego 2012 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 27–28 marca 2012 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : KGO. WGiG. AGH, 2012. — Slajdy [1–23]
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułModel litologiczny 3D przy zastosowaniu technik interpolacyjnych i symulacji geostatystycznej (na przykładzie złoża Cu-Ag Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego)
  AutorzyMonika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Mateusz Twardowski, Jacek MUCHA, Wojciech Kaczmarek
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa. — 2017 nr 468, s. 237–245. — tekst: https://goo.gl/6Q11U5
25
 • [referat w czasopiśmie, 2009]
 • TytułOcena błędów opróbowania złóż – statystyczny niezbędnik geologa górniczego
  AutorzyJacek MUCHA, Monika WASILEWSKA
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2009 R. 50 nr 2–3, s. 84–90