Wykaz publikacji wybranego autora

Monika Wasilewska-Błaszczyk, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0042-9782

ResearcherID: T-8405-2018

Scopus: 36118314800

PBN: 900514

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 90, z ogólnej liczby 90 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAnaliza parametrów złoża węgla brunatnego dla potrzeb projektowania elektrowni
  AutorzyWojciech NAWORYTA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZAK
  ŹródłoPolityka Energetyczna. — 2014 t. 17 z. 4, s. 127–136
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułAttempts to calculate the pseudo-anisotropy of elastic parameters of shales gas formations based on well logging data and their geostatistical analysis
  AutorzyMaria BAŁA, Adam CICHY, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK
  ŹródłoGeology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2019 vol. 45 no. 1, s. 5–20. — tekst: https://journals.agh.edu.pl/geol/article/download/3091/2183
3
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułBadanie struktury zmienności zasobności pierwiastków towarzyszących (As, Co, Pb) w złożu Cu-Ag LGOM (Kopalnia Rudna): konieczne, przydatne czy zbędne?
  AutorzyJustyna AUGUŚCIK, Jacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2016 R. 57 nr 3, s. 36–43
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułBadanie zmienności i jednorodności gęstości przestrzennej węgla kamiennego w wytypowanych pokładach niezagospodarowanych złóż GZW
  AutorzyJacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Martyna PASZEK
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2015 R. 56 nr 2, s. 79–85
5
 • [referat, 2015]
 • TytułCategorization of mineral resources based upon geostatistical estimation of the continuity of changes of resource parameters
  AutorzyJacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Justyna AUGUŚCIK
  ŹródłoIAMG 2015 : the 17th annual conference of the International Association for Mathematical Geosciences : Freiberg, Germany, September 5–13, 2015 : short abstracts / eds. Helmut Schaeben, [et al.] ; IAMG. — [Germany : International Association for Mathematical Geology (IAMG)], [2015]. — S. 188
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułCharakterystyka stref bezzłożowych w centralnej części złoża rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej
  AutorzyWojciech Kaczmarek, Mariusz DUDEK, Katarzyna GOLDA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK
  ŹródłoZeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — 2017 nr 100, s. 79–93
7
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułCzy symulowanie się opłaca? – rzecz o geostatystycznym szacowaniu zasobów na przykładzie złoża Cu-Ag Rudna
  AutorzyMonika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Katarzyna Golda, Mariusz Dudek, Jacek MUCHA, Wojciech Kaczmarek
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2017 R. 58 nr 2, s. 5–13
8
 • [referat, 2005]
 • TytułCzynniki wpływające na dokładność interpolacji parametrów złóż węgli
  AutorzyMonika WASILEWSKA, Jacek MUCHA
  ŹródłoGeologia formacji węglonośnych Polski : XXVIII sympozjum : Kraków, 20–21 kwietnia 2005 : materiały / red. mater. sympozjum Ireneusz Lipiarski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geologii Złóż Węgla [etc.]. — [Kraków : AGH], [2005]. — S. 133–138
9
 • [referat, 2018]
 • TytułDocumentation of accompanying minerals on the example of limestones from the Bełchatów lignite deposit (central Poland)
  AutorzyElżbieta HYCNAR, Jacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Tadeusz Ratajczak
  ŹródłoSGEM 2018 : 18textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 2 July–8 July, 2018, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 18, Exploration and mining. Iss. 1.3, Science and technologies in geology, exploration and mining. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — S. 327–334
10
 • [referat, 2010]
 • TytułDokładność geostatystycznej prognozy wielkości zasobów węgla we wstępnych etapach rozpoznania złoża
  AutorzyJacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Tomasz Sekuła
  ŹródłoGeologia formacji węglonośnych Polski : XXXIII sympozjum : Kraków, 21–22 kwietnia 2010 : materiały = proceedings / red. Ireneusz Lipiarski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Złożowej i Górniczej [etc.]. — [Kraków : AGH], [2010]. — S. 59–64
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułDokładność interpolacji zawartości siarki i popiołu w wybranych pokładach węgla kamiennego GZW
  AutorzyJacek MUCHA, Monika WASILEWSKA
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2005 t. 21 z. 1, s. 5–21
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułDokładność szacowania średnich wartości parametrów złożowych pokładów węgla kamiennego w blokach obliczeniowych metodą krigingu zwyczajnego
  AutorzyMonika WASILEWSKA, Jacek MUCHA
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2006 t. 62, nr 11, s. 10–17
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułDokładność szacowania zasobów pacyficznych konkrecji polimetalicznych w obszarze IOM
  AutorzyRyszard Kotliński, Jacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2011 R. 52 nr 1–2, s. 31–36
14
 • [monografia, 2007]
 • TytułDokładność szacowania zasobów węgla kamiennego jako element oceny ryzyka inwestycyjnego : monografia
  Autorzyred. nauk. Jacek MUCHA ; [aut.] Jacek MUCHA, Marek NIEĆ, Monika WASILEWSKA, Eugeniusz J. Sobczyk, Piotr Saługa ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
  DetailsKraków : AGH, 2007. — 119 s.
15
 • [referat, 2018]
 • TytułEstimating the resources of polymetallic nodules in the Pacific on the basis of their genetic characteristics and geostatistical methods (Clarion-Clipperton zone, the Interoceanmetal area)
  AutorzyJacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK
  ŹródłoSGEM 2018 : 18textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 2 July–8 July, 2018, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 18, Exploration and mining. Iss. 1.3, Science and technologies in geology, exploration and mining. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — S. 407–414
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułEstimation accuracy and classification of polymetallic nodule resources based on classical sampling supported by seafloor photography (Pacific Ocean, Clarion-Clipperton Fracture Zone, IOM Area)
  AutorzyJacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK
  ŹródłoMinerals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2020 vol. 10 iss. 3 art. no. 263, s. 1–17. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-163X/10/3/263/pdf
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułGeochemical modeling of the $Cu-Ag$ deposits from the Lubin-Głogów Copper District (Poland) supported by lithological modeling
  AutorzyMonika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Jacek MUCHA
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2017 vol. 33 iss. 4, s. 63–78. — tekst: https://goo.gl/HWi3ry
18
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułGeostatystyczna analiza parametrów złoża węgla brunatnego w funkcji postępów projektowanej eksploatacji
  AutorzyMonika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Wojciech NAWORYTA
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2015 vol. 31 iss. 3, s. 77–91
20
 • [referat, 2004]
 • TytułGeostatystyczna charakterystyka zmienności parametrów złożowych pokładu węgla 209 (krakowska seria piaskowcowa, westfal B) we wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
  AutorzyMonika WASILEWSKA
  ŹródłoGeologia formacji węglonośnych Polski : XXVII sympozjum = XXVII symposium : Kraków, 21–22 kwietnia 2004 : materiały / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geologii Złóż Węgla [etc.]. — [Kraków : AGH], [2004]. — S. 195–200
21
 • [referat, 2007]
 • TytułGeostatystyczna ocena zmienności zawartości i wydajności węgla organicznego w złożach Cu LGOM : abstrakt
  AutorzyJacek MUCHA, Jadwiga PIECZONKA, Monika WASILEWSKA
  ŹródłoGeologiczne, gospodarcze i społeczne znaczenie odkrycia złoża rud miedzi : konferencja naukowo-techniczna : pod patronatem prof. dr. hab. Mariusza-Oriona Jędryska, Głównego Geologa Kraju, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska : Lubin, 26–28 września 2007 : materiały konferencyjne / red. Andrzej Banaszak, Stanisław Downorowicz. — [Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny], [2007]. — S. 87–89
22
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułGeostatystyczna ocena zmienności zawartości i wydajności węgla organicznego w złożach Cu LGOM
  AutorzyJacek MUCHA, Jadwiga PIECZONKA, Monika WASILEWSKA
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia. — 2007 nr 423, s. 215–229
23
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułGeostatystyka jako narzędzie wspomagające badania polskich złóż – główne kierunki zastosowań
  AutorzyJacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia. — 2010 nr 439 (2), s. 409–415
24
 • [referat, 2007]
 • TytułGeostatystyka nieparametryczna w dokumentowaniu złóż
  AutorzyJacek MUCHA, Monika WASILEWSKA
  ŹródłoWarsztaty Górnicze 2007 z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” [Dokument elektroniczny] : 4–6 czerwca 2007, Ślesin k. Konina : materiały konferencji naukowej / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk ; Wyższy Urząd Górniczy. — Katowice : WUG, 2007. — S. 339–352
25
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułGeostatystyka nieparametryczna w dokumentowaniu złóż
  AutorzyJacek MUCHA, Monika WASILEWSKA
  ŹródłoWUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy. — 2007 nr 6, s. 21–23