Wykaz publikacji wybranego autora

Seweryn Habdank-Wojewódzki, mgr inż.

doktorant

* Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
WEAIiE-ka, * Katedra Automatyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 15 publikacji Autora


1
 • [referat, 1999]
 • TytułApplication of thermistor effect intelligent ozone sensors
  AutorzyTadeusz HABDANK-WOJEWÓDZKI, Tadeusz PISARKIEWICZ, Przemysław POTEMPA, Seweryn HABDANK-WOJEWÓDZKI
  ŹródłoOptoelectronic and electronic sensors III : 10–13 May 1998, Jurata, Poland / eds. Antoni Nowakowski, Bogdan Chachulski. — Washington : SPIE, 1999. — S. 139–145
2
 • [referat, 2007]
 • TytułFuzzy stochastic model of traffic events
  AutorzyAndrzej ADAMSKI, Seweryn HABDANK-WOJEWÓDZKI
  ŹródłoITS ILS'07 [Dokument elektroniczny] : transportation and logistics integrated systems : international conference : Cracow, 11–12 October 2007 / AGH University of Science and Technology. Faculty of Electric, Automatics, Informatics and Electronics. Institute of Automatics. — [Cracow : AGH], [2007]. — S. 73–80
3
 • [referat, 2004]
 • TytułIncident detection by fuzzy logic approach
  AutorzyAndrzej ADAMSKI, Seweryn HABDANK-WOJEWÓDZKI
  Źródłotibrd'04 [Dokument elektroniczny] : telematyka i bezpieczeństwo ruchu drogowego : IV konferencja naukowa : Katowice–Ustroń, 19–20 listopad 2004 r. / Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, Katowice. Zakład Informatyki Transportu ; Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Katowice ; Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec. Zakład Systemów Komputerowych. — Sosnowiec : Wydawnictwo Zakładu Elektroniki Systemów Komputerowych Uniwersytetu Śląskiego, [2004]. — S. 125–132
4
 • [referat, 1997]
 • TytułLayer sensor of pressure and temperatures as “continuous” neural fuzzy network
  AutorzyT. HABDANK-WOJEWÓDZKI, S. HABDANK-WOJEWÓDZKI
  Źródło3textsuperscript{rd} ISTC UEES'97 : third International Scientific and Technical Conference on Unconventional Electromechanical and Electrical Systems : September 19–21, 1997, Alushta, The Crimea, Ukraine : proceedings, Vol. 3 / eds. A. Afonin [et al.]. — Szczecin : Technical University Press, 1997. — S. 909–914
5
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2009]
 • TytułMiniaturowy węzeł tarcia z czujnikiem parametrów pracy powierzchni roboczej
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Tadeusz HABDANK-WOJEWÓDZKI, Seweryn HABDANK-WOJEWÓDZKI
  DetailsInt.Cl.: G01N 3/56textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 201352 B1 ; Udziel. 2008-08-20 ; Opubl. 2009-04-30. — Zgłosz. nr P.351175 z dn. 2001-12-13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL201352B1.pdf
6
 • [zgłoszenie patentowe, 2003]
 • TytułMiniaturowy węzeł tarcia z czujnikiem parametrów pracy powierzchni roboczej
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: HABDANK-WOJEWÓDZKI Tadeusz, HABDANK-WOJEWÓDZKI Seweryn
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{7}: G01N 3/56. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 351175 A1 ; Opubl. 2003-06-16. — Zgłosz. nr P.351175 z dn. 2001-12-13 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2003  nr 12, s. 38. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL351175A1.pdf
7
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2011]
 • TytułPłaski element grzejny
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Tadeusz HABDANK-WOJEWÓDZKI, Seweryn HABDANK-WOJEWÓDZKI, Mikołaj Habdank-Wojewódzki
  DetailsInt.Cl.: F24C 7/04textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 210295 B1 ; Udziel. 2011-06-17 ; Opubl. 2011-12-30. — Zgłosz. nr P.365086 z dn. 2004-02-11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL210295B1.pdf
8
 • [zgłoszenie patentowe, 2004]
 • TytułSposób wytwarzania kompozytów, zwłaszcza o strukturze nanometrycznej
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: JONAS Stanisława, WALASEK Edward, KLUSKA Stanisława, KAMIŃSKI Andrzej, HABDANK-WOJEWÓDZKI Tadeusz, Hodorowicz Stanisław, HABDANK-WOJEWÓDZKI Seweryn, Habdank-Wojewódzki Mikołaj
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{7}: C23C 22/00. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 359567 A1 ; Opubl. 2004-10-18. — Zgłosz. nr P.359567 z dn. 2003-04-07 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2004  nr 21, s. 66-67. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL359567A1.pdf
9
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2011]
 • TytułSposób wytwarzania kompozytów, zwłaszcza o strukturze nanometrycznej
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Stanisława JONAS, Edward WALASEK, Stanisława KLUSKA, Andrzej KAMIŃSKI, Tadeusz HABDANK-WOJEWÓDZKI, Stanisław Hodorowicz, Seweryn HABDANK-WOJEWÓDZKI, Mikołaj Habdank-Wojewódzki
  DetailsInt.Cl.: C04B 41/87textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 207579 B1 ; Udziel. 2010-07-21 ; Opubl. 2011-01-31. — Zgłosz. nr P.359567 z dn. 2003-04-07. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL207579B1.pdf
10
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułThe incident detection by fuzzy logic approach
  AutorzyAndrzej ADAMSKI, Seweryn HABDANK-WOJEWÓDZKI
  ŹródłoTransactions on transport systems telematics : emerging technologies : monograph / ed. Jan Piecha. — Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2004. — S. 103–113
11
 • [fragment książki, 2007]
 • TytułThe integrated intelligent logistic systems – ILS
  AutorzyAndrzej ADAMSKI, Seweryn HABDANK-WOJEWÓDZKI
  ŹródłoTransactions on transport systems telematics : modelling, management and image processing : monograph / ed. Jan Piecha. — Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2007. — S. 39–45
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułTraffic congestion and incident detector realized by fuzzy discrete dynamic system
  AutorzyAndrzej ADAMSKI, Seweryn HABDANK-WOJEWÓDZKI
  ŹródłoArchives of Transport. — 2005 vol. 17 no. 2, s. 5–13
13
 • [zgłoszenie patentowe, 2005]
 • TytułUrządzenie do badania tribologicznych właściwości tworzyw konstrukcyjnych, elektrycznie półprzewodzących
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: HABDANK-WOJEWÓDZKI Tadeusz, ZIMOWSKI Sławomir, HABDANK-WOJEWÓDZKI Seweryn, Habdank-Wojewódzki Mikołaj
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{7}: G01N 3/56. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 368469 A1 ; Opubl. 2005-12-12. — Zgłosz. nr P.368469 z dn. 2004-06-08 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2005  nr 25, s. 96. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL368469A1.pdf
14
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2010]
 • TytułUrządzenie do badania tribologicznych właściwości tworzyw konstrukcyjnych, elektrycznie półprzewodzących
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Tadeusz HABDANK-WOJEWÓDZKI, Sławomir ZIMOWSKI, Seweryn HABDANK-WOJEWÓDZKI, Mikołaj Habdank-Wojewódzki
  DetailsInt.Cl.: G01N 3/56textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 207494 B1 ; Udziel. 2010-08-04 ; Opubl. 2010-12-31. — Zgłosz. nr P.368469 z dn. 2004-06-08. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL207494B1.pdf