Wykaz publikacji wybranego autora

Manuela Reben, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktspa, Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3601-3079 połącz konto z ORCID

ResearcherID: DYL-3519-2022

Scopus: 23005925600

PBN: 5e70920b878c28a04738effe

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 258, z ogólnej liczby 263 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2022]
 • TytułA comprehensive study of the batch-to-melt conversion process of a high-boron alkaline earth aluminosilicate glass
  AutorzyHong Li, Manuela REBEN, Jason Dobyne, Qingwei Wang, Xiaoyun Liu
  ŹródłoInternational Journal of Applied Glass Science. — 2022 vol. 13 iss. 3 spec. iss.: Celebrating the International Year of Glass, s. 484–498. — tekst: https://ceramics.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ijag.16582
2
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułA new oxyfluoride tellurite glasses for optoelectronics
  AutorzyJ. WASYLAK, M. REBEN
  ŹródłoEuropean Journal of Glass Science and Technology. Part B, Physics and Chemistry of Glasses. — 2007 vol. 48 no. 4, s. 246–250. — tekst: https://goo.gl/GpoZZE
3
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2022]
 • TytułAnalysis of the radiation attenuation parameters of $Cu_{2}HgI_{4}$, $Ag_{2}HgI_{4}$, and $(Cu/Ag/Hg I)$ semiconductor compounds
  AutorzyHeba Y. Zahran, El Sayed Yousef, Mohammed S. Alqahtani, Manuela REBEN, Hamed Algarni, Ahmad Umar, Hasan B. Albargi, Ibrahim S. Yahia, Nehal Sabry
  ŹródłoCrystals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2022 vol. 12 iss. 2 art. no. 276, s. 1–23. — tekst: https://www.mdpi.com/2073-4352/12/2/276/pdf
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAplicaţiile sticlei plane în clădirile cu consum energetic scăzut
  AutorzyManuela REBEN
  ŹródłoPiaţa Polonezǎ. — 2010 [no.] 1, s. 28–29
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułApplication of modified porous glasses $Al_{2}O_{3}$ for hydrocarbon contamination sorption
  AutorzyBernadetta PROCYK, Renata ROGOWSKA-KWAS, Manuela REBEN, Marek LISIECKI, Jan MACUDA, Dominik Dorosz
  ŹródłoOptica Applicata. — 2005 vol. 35 no. 4, s. 775–781
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułBadanie stopnia zdefektowania struktury szkieł tellurowych metodą pomiarów czasów życia pozytonów
  AutorzyJacek Filipecki, Edmund Golis, Manuela REBEN, Jan WASYLAK
  ŹródłoSzkło i Ceramika. — 2011 nr 2, s. 9–12. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=58944
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułBadanie stopnia zdefektowania struktury szkieł z układu $SiO_{2}-BaO-K_{2}O-NaF$ za pomocą metody badań czasów życia pozytonów PALS
  AutorzyKatarzyna Kotynia, Jacek Filipecki, Edmund Golis, Manuela REBEN, Jan WASYLAK
  ŹródłoSzkło i Ceramika. — 2012 R. 63 nr 4, s. 12–17
9
 • [referat, 2009]
 • TytułBadanie struktury szkła tlenkowo-fluorkowego metodą pomiarów czasów życia pozytonów
  AutorzyM. REBEN, J. Filipecki, E. Golis
  ŹródłoŚwiatłowody i ich zastosowania : TAL 2009 : XII konferencja i II szkoła : 14–17 października 2009 : Lublin i Krasnobród. — [Lublin : Politechnika Lubelska], [2009]. — S. [1–8]
10
 • [referat, 2009]
 • TytułBadanie wpływu struktury szkieł na czas życia pozytonów
  AutorzyManuela REBEN, Jacek Filipecki, Edmund Golis
  ŹródłoVII Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 27–29 listopada 2009 r. : streszczenia : program / red. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2009. — S. 64
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułBadanie wpływu struktury szkieł na czas życia pozytonów
  AutorzyManuela REBEN, Jacek Filipecki, Edmund Golis
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2010 t. 62 nr 1, s. 24–27
12
 • [referat, 2010]
 • TytułBehaviour of nickel sulphide inclusions in glass melts
  AutorzyM. REBEN, J. WASYLAK, S. Bielecki
  ŹródłoNCM11 : 11textsuperscript{th} international conference on the Structure of Non-Crystalline Materials : Paris – June 28textsuperscript{th} – July 2textsuperscript{nd} 2010 : program and abstracts. — [S. l. : s. n.], [2010]. — S. 244
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułBehaviour of nickel sulphide inclusions in glass melts
  AutorzyJan WASYLAK, Manuela REBEN, Sebastian Bielecki
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2011 t. 63 nr 1, s. 48–53
14
 • [referat, 2016]
 • TytułBuilding ceramics with improved thermal insulation parameters
  AutorzyK. RZEPA, W. WONS, M. REBEN, J. MAŁOLEPSZY
  ŹródłoSEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17textsuperscript{th}–19textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016. — S. 83
15
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułBuilding ceramics with improved thermal insulation parameters
  AutorzyKarol RZEPA, Wojciech WONS, Manuela REBEN
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2016 vol. 10 art. no. 00082, s. 1–6
16
 • [referat, 2012]
 • TytułCathode ray tube glasses in glass ceramics
  AutorzyM. REBEN, J. WASYLAK
  ŹródłoMS&T'12 [Dokument elektroniczny] : Materials Science & Technology : 2012 conference & exhibition : October, 7–11, 2012, Pittsburgh, Pennsylvania, USA : conference proceedings. — [Pittsburgh : s. n.], cop. 2012. — S. 453–460
17
 • [referat, 2013]
 • TytułCathode Ray Tube glasses in glass ceramics
  AutorzyM. REBEN, J. WASYLAK
  ŹródłoProcessing and properties of advanced ceramics and composites V / eds. Narottam P. Bansal, [et al.] ; The American Ceramic Society. — Hoboken : John Wiley & Sons, Inc., cop. 2013. — S. 159–166
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułChanges of a refractive index of tellurite glass
  AutorzyM. REBEN, J. WASYLAK, J. Jaglarz
  ŹródłoPhotonics Letters of Poland. — 2010 vol. 2, s. 13–15
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułCharacterization of absorption, emission cross section and gain coefficient of tellurite glasses doped with $Er^{3+}$ ions for fiber amplifier
  AutorzyAbouDeif Y. M., REBEN M., Yousef El Sayed, Al-Salami A. E., Al Shehri Alya S.
  ŹródłoJournal of Nanoelectronics and Optoelectronics. — 2019 vol. 14 no. 7, s. 932–938
20
21
 • [referat, 2013]
 • TytułCharacterization of sintered glass-ceramic tile glazes containing wastes
  AutorzyWASYLAK J., REBEN M., LISIECKI M., KUCIŃSKI G
  ŹródłoICG Prague 2013 : the 23textsuperscript{rd} International Congress on Glass : July 1–5, 2013, Prague, Czech Republic : book of abstracts. — [Prague : s. n.], [2013]. — S. 265 poz. 134
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułComparative studies of the electrochemical behaviour of $Me|Ba_{0.95}Ca_{0.05}Ce_{0.9}Y_{0.1}O_{3}$, $Me|Ce_{0.8}Gd_{0.2}O_{1.9}$, and $Me|Zr_{0.84}Y_{0.16}O_{1.9}$ systems caused by long-term cathode polarisation, where Me = Ag, Au quasi-point electrodes
  AutorzyMagdalena DUDEK, Bartłomiej LIS, Andrzej RAŹNIAK, Łukasz ZYCH, Alicja RAPACZ-KMITA, Marcin GAJEK, Robert P. Socha, Michał Mosiałek, Manuela REBEN
  ŹródłoInżynieria Materiałowa. — 2017 R. 38 nr 2, s. 58–68
23
24
25
 • [referat, 2010]
 • TytułCrystallization of kinescope glass cullet
  AutorzyM. REBEN, J. WASYLAK, M. Kosmal
  ŹródłoNCM11 : 11textsuperscript{th} international conference on the Structure of Non-Crystalline Materials : Paris – June 28textsuperscript{th} – July 2textsuperscript{nd} 2010 : program and abstracts. — [S. l. : s. n.], [2010]. — S. 243