Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Kępiński, mgr inż.

specjalista

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 8, z ogólnej liczby 8 publikacji Autora


1
  • Analiza przepływu zawiesin okrzemkowo-iłowych w laboratoryjnym kanale otwartym
2
  • Badania laboratoryjne jako przyczynek do wyjaśnienia mechanizmu sedymentacji karpackich laminitów diatomitowych
3
  • Badania laboratoryjne nad sedymentacją osadów mułowo-solnych w zależności od warunków przepływu i charakteru materiału sedymentacyjnego
4
  • Badania laboratoryjne nad sedymentacją redeponowanych osadów mułowo-solnych na stożku podmorskim
5
  • Eksperymentalne badania nad sedymentacją osadów mułowo-solnych
6
  • Pomiary prędkości przepływu mieszanin dwufazowych w kanale otwartym metodą absorpcji promieniowania gamma
7
8
  • Radioisotope investigations of compound two phase flows in open channel