Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Ranosz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Faculty of Civil Engineering and Resource Management
WILiGZ-kezp


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7478-9129 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 56199787300

PBN: 5e70922b878c28a0473910a7

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [article, 2016]
 • TytułApproaches towards the valuation of mineral deposits
  AutorzyRobert RANOSZ
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2016 R. 17 nr 1, s. 83–86
 • słowa kluczowe: wycena inwestycji górniczej, kodeksy wyceny złóż, metody wyceny, etapy inwestycji górniczej w kontekście wyceny

  keywords: codes of mineral deposit valuation, methods of valuation, valuation of mining investment, stages of mining investment in context of valuation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [proceedings, 2016]
 • TytułBonds convertible to raw materials in the context of bonds convertible to shares and ordinary bonds
  AutorzyRobert RANOSZ
  ŹródłoSEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17textsuperscript{th}–19textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016. — S. 194
 • keywords: bonds convertible to raw materials, bonds convertible to shares, ordinary bonds, profitability of investment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [journal paper, 2016]
 • TytułBonds convertible to raw materials in the context of bonds convertible to shares and ordinary bonds
  AutorzyRobert RANOSZ
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2016 vol. 10 art. no. 00080, s. 1–4
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20161000080

4
 • [journal paper, 2016]
 • TytułControlling procesów produkcyjnych wspierających budowanie wartości przedsiębiorstwa
  AutorzyBarbara KOWAL, Robert RANOSZ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2016 t. 72 nr 8, s. 51–54
 • słowa kluczowe: procesy, controlling funkcyjny, controlling produkcji, budowanie wartości

  keywords: value creation, controlling function, production control process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [proceedings, 2016]
 • TytułEcological and economical aspects of solar energy use
  AutorzyWiktoria SOBCZYK, Patrycja Pelc, Barbara KOWAL, Robert RANOSZ
  ŹródłoEnergy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — S. 93
 • keywords: renewable energy sources, environmental protection, solar power

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [article, 2016]
 • TytułIncomes and share prices for mining companies in the context of raw materials prices
  AutorzyTomasz NIEDOBA, Robert RANOSZ
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2016 R. 17 nr 1, s. 7–14
 • słowa kluczowe: przedsiębiorstwa górnicze, regresja wieloraka, ceny akcji, ceny surowców mineralnych

  keywords: multiple regression, mining companies, raw materials prices, share prices

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [article, 2016]
 • TytułKoszt kapitału własnego polskich spółek górniczych liczony za pomocą trzywskaźnikowego modelu Fama - French
  AutorzyRobert RANOSZ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2016 t. 72 nr 10, s. 15–17
 • słowa kluczowe: koszt kapitału własnego spółek górniczych, model 3FM, model CAPM

  keywords: CAPM model, 3FM model, cost of equity capital mining companies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [proceedings, 2016]
 • TytułMoody's credit risk estimating methodology and Z”-Score Altman methodology in defining the level of rating of Polish mining companies
  AutorzyRobert RANOSZ
  Źródło[XI] Krakow conference of young scientists 2016 [Dokument elektroniczny] : Kraków, September 22–23, 2016 : book of abstracts / Pro Futuro Science Association. — Krakow : Pro Futuro Science Association, Fundacja dla AGH, 2016. — S. 44
 • keywords: rating mining companies, Moody's methodology, index Z-Score Altmana

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [article, 2016]
 • TytułOprocentowanie obligacji zamiennych na surowce w kontekście oprocentowania obligacji zwykłych
  AutorzyRobert RANOSZ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2016 t. 72 nr 11, s. 17–20
 • słowa kluczowe: opłacalność inwestycji, obligacje zamienne na surowce, oprocentowanie kuponowe obligacji, obligacje zwykłe

  keywords: ordinary bonds, convertible bonds for raw materials, interest on coupon bonds, return on investment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [proceedings, 2016]
 • TytułProposal for recording bonds convertible to raw materials
  AutorzyRobert RANOSZ
  ŹródłoSEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17textsuperscript{th}–19textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016. — S. 193
 • keywords: bonds, records of convertible bonds, bonds convertible to raw materials, options embedded in bonds

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [journal paper, 2016]
 • TytułProposal for recording bonds convertible to raw materials
  AutorzyRobert RANOSZ
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2016 vol. 10 art. no. 00081, s. 1–4
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20161000081

12
 • [article, 2016]
 • TytułRating obligacji korporacyjnych przedsiębiorstw górniczych
  AutorzyRobert RANOSZ
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2016 R. 17 nr 2, s. 167–174
 • słowa kluczowe: obligacje, finansowanie, rating obligacji korporacyjnych w przedsiębiorstwach górniczych

  keywords: bonds, financing, credit rating of corporate bonds in mining enterprises

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [chapter/proceedings paper, 2016]
 • TytułRating score of Polish mining companies as illustrated by the Altman Z-score and Moody's rating
  AutorzyRobert RANOSZ
  ŹródłoInterdisciplinary issues of modern science [Dokument elektroniczny] : monography / ed. board Maciej Gliniak, Justyna Jaskowska-Lemańska. — Krakow : Pro Futuro Science Association, Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 2016. — S. 117–122
 • keywords: Altman Z-score, rating of mining companies, Moody's rating

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [proceedings, 2016]
 • TytułSources of financing investments in the energy sector
  AutorzyKOWAL Barbara, RANOSZ Robert, SOBCZYK Wiktoria
  ŹródłoEnergy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — S. 94
 • keywords: sources of financing, energy sector, investments, Warsaw Stock Exchange, costs of capital

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • [chapter/proceedings paper, 2016]
 • TytułThe cost of equity of the mining companies in comparison with the companies listed on the Warsaw Stock Exchange estimated by the LEFAC mathod
  AutorzyRobert RANOSZ
  ŹródłoInterdisciplinary issues of modern science [Dokument elektroniczny] : monography / ed. board Maciej Gliniak, Justyna Jaskowska-Lemańska. — Krakow : Pro Futuro Science Association, Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 2016. — S. 114–116
 • keywords: mining companies, cost of equity, risk premium, LEFAC, Stock Exchange

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [article, 2016]
 • TytułThe decision tree in the valuation of mining investments
  AutorzyRobert RANOSZ
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2016 R. 17 nr 1, s. 75–78
 • słowa kluczowe: problemy decyzyjne, drzewa decyzyjne, wartość oczekiwana NPV, wycena inwestycji górniczych

  keywords: decision trees, expected value of NPV, valuation of mining investments, decision problems

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [article, 2016]
 • TytułThe trinomial model in the valuation of mining investment projects
  AutorzyRobert RANOSZ
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2016 R. 17 nr 1, s. 79–82
 • słowa kluczowe: górnictwo, opcje realne, drzewo trójmianowe, wycena inwestycji

  keywords: mining, investment valuation, trinomial tree, real options

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [article, 2016]
 • TytułUmowy emph {off take} jako źródło finansowania alternatywnego w projektach geologiczno-górniczych
  AutorzyArkadiusz KUSTRA, Robert RANOSZ
  ŹródłoInżynieria Górnicza : kwartalnik specjalistyczny. — 2016 nr 1, s. 12–15
 • słowa kluczowe: finansowanie, umowy off take, dekoniunktura, projekty, rynek

  keywords: financing, off take contracts, downturn, projects, market

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [article, 2016]
 • TytułWybór źródła kapitału obcego w finansowaniu inwestycji górniczych
  AutorzyTomasz NIEDOBA, Robert RANOSZ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2016 t. 72 nr 11, s. 13–16
 • słowa kluczowe: inwestycje górnicze, oprocentowanie kredytu bankowego, okres trwania inwestycji, udział kapitału obcego

  keywords: mining investments, interest rate on a bank loan, duration of investment, share of foreign capital

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [article, 2016]
 • TytułWycena inwestycji z zabezpieczeniem ceny surowców za pomocą opcji
  AutorzyRobert RANOSZ
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2016 R. 17 nr 2, s. 65–69
 • słowa kluczowe: zabezpieczenie, opcja, wycena inwestycji, wartość projektu

  keywords: security, valuation of investment option, project value

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [journal paper, 2016]
 • TytułWycena inwestycji z zabezpieczeniem ceny surowców za pomocą opcji
  AutorzyRobert RANOSZ
  ŹródłoInżynieria Górnicza : kwartalnik specjalistyczny. — 2016 [nr] 4, s. 24–27
 • słowa kluczowe: zabezpieczenie, opcja, wycena inwestycji, wartość projektu

  keywords: security, option, project value, valuation of investment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [article, 2016]
 • TytułWycena obligacji zamiennycyh na surowce przy użyciu modelu trójmianowego
  AutorzyRobert RANOSZ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2016 t. 72 nr 10, s. 33–37
 • słowa kluczowe: obligacje zamienne na surowce, model ciągły, modele dyskretne, model trójmianowy

  keywords: raw materials convertible bonds, continuous model, discrete models, trinomial model

  cyfrowy identyfikator dokumentu: