Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Ranosz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7478-9129 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 56199787300

PBN: 5e70922b878c28a0473910a7

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Approaches towards the valuation of mineral deposits
2
 • Bonds convertible to raw materials in the context of bonds convertible to shares and ordinary bonds
3
 • Controlling procesów produkcyjnych wspierających budowanie wartości przedsiębiorstwa
4
 • Ecological and economical aspects of solar energy use
5
 • Incomes and share prices for mining companies in the context of raw materials prices
6
 • Koszt kapitału własnego polskich spółek górniczych liczony za pomocą trzywskaźnikowego modelu Fama - French
7
 • Moody's credit risk estimating methodology and Z”-Score Altman methodology in defining the level of rating of Polish mining companies
8
9
 • Oprocentowanie obligacji zamiennych na surowce w kontekście oprocentowania obligacji zwykłych
10
 • Proposal for recording bonds convertible to raw materials
11
 • Rating obligacji korporacyjnych przedsiębiorstw górniczych
12
 • Rating score of Polish mining companies as illustrated by the Altman Z-score and Moody's rating
13
 • Sources of financing investments in the energy sector
14
 • Szacowanie kosztu kapitału własnego spółek górniczych z zastosowaniem modelu D-CAPM
15
 • The cost of equity of the mining companies in comparison with the companies listed on the Warsaw Stock Exchange estimated by the LEFAC mathod
16
 • The decision tree in the valuation of mining investments
17
 • The trinomial model in the valuation of mining investment projects
18
 • Umowy \emph {off take} jako źródło finansowania alternatywnego w projektach geologiczno-górniczych
19
 • Wybór źródła kapitału obcego w finansowaniu inwestycji górniczych
20
 • Wycena inwestycji z zabezpieczeniem ceny surowców za pomocą opcji
21
 • Wycena inwestycji z zabezpieczeniem ceny surowców za pomocą opcji
22
 • Wycena obligacji zamiennycyh na surowce przy użyciu modelu trójmianowego