Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Ranosz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7478-9129 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 56199787300

PBN: 5e70922b878c28a0473910a7

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułControlling procesów produkcyjnych wspierających budowanie wartości przedsiębiorstwa
  AutorzyBarbara KOWAL, Robert RANOSZ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2016 t. 72 nr 8, s. 51–54
 • słowa kluczowe: procesy, controlling funkcyjny, controlling produkcji, budowanie wartości

  keywords: value creation, controlling function, production control process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułKoszt kapitału własnego polskich spółek górniczych liczony za pomocą trzywskaźnikowego modelu Fama - French
  AutorzyRobert RANOSZ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2016 t. 72 nr 10, s. 15–17
 • słowa kluczowe: koszt kapitału własnego spółek górniczych, model 3FM, model CAPM

  keywords: CAPM model, 3FM model, cost of equity capital mining companies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułOprocentowanie obligacji zamiennych na surowce w kontekście oprocentowania obligacji zwykłych
  AutorzyRobert RANOSZ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2016 t. 72 nr 11, s. 17–20
 • słowa kluczowe: opłacalność inwestycji, obligacje zamienne na surowce, oprocentowanie kuponowe obligacji, obligacje zwykłe

  keywords: ordinary bonds, convertible bonds for raw materials, interest on coupon bonds, return on investment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułRating obligacji korporacyjnych przedsiębiorstw górniczych
  AutorzyRobert RANOSZ
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2016 R. 17 nr 2, s. 167–174
 • słowa kluczowe: obligacje, finansowanie, rating obligacji korporacyjnych w przedsiębiorstwach górniczych

  keywords: bonds, financing, credit rating of corporate bonds in mining enterprises

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułUmowy emph {off take} jako źródło finansowania alternatywnego w projektach geologiczno-górniczych
  AutorzyArkadiusz KUSTRA, Robert RANOSZ
  ŹródłoInżynieria Górnicza : kwartalnik specjalistyczny. — 2016 nr 1, s. 12–15
 • słowa kluczowe: finansowanie, umowy off take, dekoniunktura, projekty, rynek

  keywords: financing, off take contracts, downturn, projects, market

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułWybór źródła kapitału obcego w finansowaniu inwestycji górniczych
  AutorzyTomasz NIEDOBA, Robert RANOSZ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2016 t. 72 nr 11, s. 13–16
 • słowa kluczowe: inwestycje górnicze, oprocentowanie kredytu bankowego, okres trwania inwestycji, udział kapitału obcego

  keywords: mining investments, interest rate on a bank loan, duration of investment, share of foreign capital

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułWycena inwestycji z zabezpieczeniem ceny surowców za pomocą opcji
  AutorzyRobert RANOSZ
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2016 R. 17 nr 2, s. 65–69
 • słowa kluczowe: zabezpieczenie, opcja, wycena inwestycji, wartość projektu

  keywords: security, valuation of investment option, project value

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułWycena inwestycji z zabezpieczeniem ceny surowców za pomocą opcji
  AutorzyRobert RANOSZ
  ŹródłoInżynieria Górnicza : kwartalnik specjalistyczny. — 2016 [nr] 4, s. 24–27
 • słowa kluczowe: zabezpieczenie, opcja, wycena inwestycji, wartość projektu

  keywords: security, option, project value, valuation of investment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułWycena obligacji zamiennycyh na surowce przy użyciu modelu trójmianowego
  AutorzyRobert RANOSZ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2016 t. 72 nr 10, s. 33–37
 • słowa kluczowe: obligacje zamienne na surowce, model ciągły, modele dyskretne, model trójmianowy

  keywords: raw materials convertible bonds, continuous model, discrete models, trinomial model

  cyfrowy identyfikator dokumentu: