Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Ranosz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7478-9129 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 56199787300

PBN: 5e70922b878c28a0473910a7

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Controlling procesów produkcyjnych wspierających budowanie wartości przedsiębiorstwa
2
 • Koszt kapitału własnego polskich spółek górniczych liczony za pomocą trzywskaźnikowego modelu Fama - French
3
4
 • Oprocentowanie obligacji zamiennych na surowce w kontekście oprocentowania obligacji zwykłych
5
 • Rating obligacji korporacyjnych przedsiębiorstw górniczych
6
 • Szacowanie kosztu kapitału własnego spółek górniczych z zastosowaniem modelu D-CAPM
7
 • Umowy \emph {off take} jako źródło finansowania alternatywnego w projektach geologiczno-górniczych
8
 • Wybór źródła kapitału obcego w finansowaniu inwestycji górniczych
9
 • Wycena inwestycji z zabezpieczeniem ceny surowców za pomocą opcji
10
 • Wycena inwestycji z zabezpieczeniem ceny surowców za pomocą opcji
11
 • Wycena obligacji zamiennycyh na surowce przy użyciu modelu trójmianowego