Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Ranosz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7478-9129 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 56199787300

PBN: 5e70922b878c28a0473910a7

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza wpływu produkcji energii elektrycznej i transportu na środowisko i człowieka przy wykorzystaniu techniki środowiskowego zarządzania cyklem życia (LCA)
2
 • Application of the selected derivatives to estimate the mining investment projects
3
 • Bonds convertible to raw materials in the context of bonds convertible to shares and ordinary bonds
4
 • Ecological and economical aspects of solar energy use
5
 • Energetic raw material prices in the aspect of defining mutual interactions and relations
6
 • Funkcje i zasada funkcjonowania rynku bilansującego
7
 • Impact of the capital structure on the market value of companies in the energy sector - using the example of Polish companies
8
 • Modelowanie zagadnień związanych z wyceną elastyczności decyzyjnej opcji rzeczywistych z wykorzystaniem modelu dwumianowego
9
 • Moody's credit risk estimating methodology and Z”-Score Altman methodology in defining the level of rating of Polish mining companies
10
 • Prezentacja nowoczesnych koncepcji rynków kapitałowych i surowcowych w portalu Teberia.pl
11
 • Proposal for recording bonds convertible to raw materials
12
 • Rynek energii elektrycznej w Polsce
13
 • Rynek transakcji gotówkowych na Europejskim Rynku Energii Elektrycznej
14
 • Sources of financing investments in the energy sector
15
 • Strefa zwiększonego ryzyka inwestycyjnego w wycenie inwestycji górniczych
16
 • Towarowa Giełda Energii S. A.
17
 • Wykorzystanie opcji realnych do wyceny górniczego projektu inwestycyjnego w wariancie trzech opcji wykluczających się
18
 • Zintegrowana optymalizacja zarządzania portfelem papierów wartościowych