Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Ranosz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7478-9129 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 56199787300

PBN: 5e70922b878c28a0473910a7

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza możliwości prognozowania cen miedzi przy pomocy jednego rozkładu normalnego oraz mieszanki rozkładów normalnych – badania empiryczne
2
 • Analiza wpływu produkcji energii elektrycznej i transportu na środowisko i człowieka przy wykorzystaniu techniki środowiskowego zarządzania cyklem życia (LCA)
3
 • Application of the selected derivatives to estimate the mining investment projects
4
 • Bonds convertible to raw materials in the context of bonds convertible to shares and ordinary bonds
5
 • Ecological and economical aspects of solar energy use
6
 • Energetic raw material prices in the aspect of defining mutual interactions and relations
7
 • Funkcje i zasada funkcjonowania rynku bilansującego
8
 • Impact of the capital structure on the market value of companies in the energy sector - using the example of Polish companies
9
 • Modelowanie zagadnień związanych z wyceną elastyczności decyzyjnej opcji rzeczywistych z wykorzystaniem modelu dwumianowego
10
 • Moody's credit risk estimating methodology and Z”-Score Altman methodology in defining the level of rating of Polish mining companies
11
 • Prezentacja nowoczesnych koncepcji rynków kapitałowych i surowcowych w portalu Teberia.pl
12
 • Prognozy rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i Unii Europejskiej
13
 • Proposal for recording bonds convertible to raw materials
14
 • Rating score of Polish mining companies as illustrated by the Altman Z-score and Moody's rating
15
 • Rynek energii elektrycznej w Polsce
16
 • Rynek transakcji gotówkowych na Europejskim Rynku Energii Elektrycznej
17
 • Sources of financing investments in the energy sector
18
 • Stan rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i Unii Europejskiej
19
 • Strefa zwiększonego ryzyka inwestycyjnego w wycenie inwestycji górniczych
20
 • Szacowanie kosztu kapitału własnego spółek górniczych z zastosowaniem modelu D-CAPM
21
 • The cost of equity of the mining companies in comparison with the companies listed on the Warsaw Stock Exchange estimated by the LEFAC mathod
22
 • Towarowa Giełda Energii S. A.
23
 • Umowy \emph {off take} jako źródło finansowania alternatywnego w projektach geologiczno-górniczych
24
 • Uwarunkowania rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce na tle Unii Europejskiej
25
 • Wycena inwestycji, której efektem jest zwiększenie wychodu koncentratu miedzi w Zakładach Wzbogacania Rudy miedzi KGHM SA