Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Ranosz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Faculty of Civil Engineering and Resource Management
WILiGZ-kezp


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7478-9129 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 56199787300

PBN: 5e70922b878c28a0473910a7

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
2
 • [proceedings, 2010]
 • TytułAnaliza możliwości prognozowania cen miedzi przy pomocy jednego rozkładu normalnego oraz mieszanki rozkładów normalnych – badania empiryczne
  AutorzyMichał Kopacz, Robert RANOSZ
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2010 : Kraków, 23–25 września 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2010. — S. 493–505
3
4
 • [proceedings, 2006]
 • TytułAnaliza wpływu produkcji energii elektrycznej i transportu na środowisko i człowieka przy wykorzystaniu techniki środowiskowego zarządzania cyklem życia (LCA)
  AutorzyJoanna TAJDUŚ, Robert RANOSZ
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2006 : Kraków, 21–23 września 2006 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów AGH „Academica” ; Grupa Naukowa Pro Futuro, 2006. — S. 387–396
5
 • [article, 2011]
 • TytułAnaliza wrażliwości wynikowej MPV z uwzględnieniem odchylenia standardowego w procesie wyceny górniczych projektów inwestycyjnych
  AutorzyRobert RANOSZ, Michał Kopacz
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2011 t. 67 nr 3–4, s. 56–63
6
7
 • [journal paper, 2016]
 • TytułControlling procesów produkcyjnych wspierających budowanie wartości przedsiębiorstwa
  AutorzyBarbara KOWAL, Robert RANOSZ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2016 t. 72 nr 8, s. 51–54
8
 • [proceedings, 2006]
 • TytułFunkcje i zasada funkcjonowania rynku bilansującego
  AutorzyJoanna TAJDUŚ, Robert RANOSZ
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2006 : Kraków, 21–23 września 2006 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów AGH „Academica” ; Grupa Naukowa Pro Futuro, 2006. — S. 397–404
9
10
 • [article, 2016]
 • TytułKoszt kapitału własnego polskich spółek górniczych liczony za pomocą trzywskaźnikowego modelu Fama - French
  AutorzyRobert RANOSZ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2016 t. 72 nr 10, s. 15–17
11
 • [article, 2017]
 • TytułKoszt kapitału własnego polskich spółek górniczych liczony za pomocą trzywskaźnikowego modelu Famy i Frencha
  AutorzyRobert RANOSZ
  ŹródłoInżynieria Górnicza : kwartalnik specjalistyczny. — 2017 nr 1–2, s. 82–84
12
 • [article, 2013]
 • TytułKoszt kapitału własnego spółek górniczych w Polsce
  AutorzyRobert RANOSZ, Arkadiusz KUSTRA
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; nr 761. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. — 2013 nr 60: Zarządzanie finansami : wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiem, s. 277–285. — tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/60-2013/FRFU-60-277.pdf
13
 • [journal paper, 2012]
 • TytułLicencjonowane Domy Składowe
  AutorzyRobert RANOSZ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2012 t. 68 nr 9, s. 146–148
14
 • [proceedings, 2006]
 • TytułModelowanie zagadnień związanych z wyceną elastyczności decyzyjnej opcji rzeczywistych z wykorzystaniem modelu dwumianowego
  AutorzyMichał KOPACZ, Robert RANOSZ
  ŹródłoMateriały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2006 : Szczyrk, 20–24 lutego 2006 / red. nauk. Jerzy Kicki [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006. — S. 455–468
15
 • [journal paper, 2015]
 • TytułObligacje zamienne na surowce – aspekt prawny
  AutorzyRobert RANOSZ, Sebastian Rożek
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2015 t. 71 nr 8, s. 77–80
16
 • [article, 2013]
 • TytułObligacje zamienne na surowce jako narzędzie zabezpieczenia wielkości zapasów węgla kamiennego w przedsiębiorstwie elektroenergetycznym
  AutorzyRobert RANOSZ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2013 t. 69 nr 9, s. 148–150
17
18
 • [journal paper, 2011]
 • TytułOgraniczanie wpływu zmienności cen surowców na wartość wyceny inwestycji górniczych
  AutorzyRobert RANOSZ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2011 t. 67 nr 9, s. 129–131
19
 • [article, 2016]
 • TytułOprocentowanie obligacji zamiennych na surowce w kontekście oprocentowania obligacji zwykłych
  AutorzyRobert RANOSZ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2016 t. 72 nr 11, s. 17–20
20
 • [article, 2008]
 • TytułOrganizacja i handel uprawnieniami do emisji $CO_{2}$
  AutorzyRobert RANOSZ
  ŹródłoPolityka Energetyczna. — 2008 t. 11 z. 2, s. 85–95. — tekst: http://goo.gl/D2wvaY
21
 • [proceedings, 2005]
 • TytułPrezentacja nowoczesnych koncepcji rynków kapitałowych i surowcowych w portalu Teberia.pl
  AutorzyMichał KOPACZ, Robert RANOSZ
  ŹródłoMateriały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2005 : informatyka w przemyśle wydobywczym : Szczyrk, 21–25 lutego 2005 / red. nauk. Jerzy Kicki, Jacek Jarosz, Eugeniusz Sobczyk ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : IGSMiE PAN, 2005. — S. 105–115
22
 • [article, 2005]
 • TytułPrognozy rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i Unii Europejskiej
  AutorzyIreneusz SOLIŃSKI, Bartosz SOLIŃSKI, Robert RANOSZ
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2005 R. 29 z. 4, s. 157–165. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2005-04/GG_2005_4_15.pdf
23
 • [article, 2014]
 • TytułPrzemysł wydobywczy rud metali w warunkach zrównoważonego rozwoju gospodarki
  AutorzyRobert RANOSZ
  ŹródłoWiadomości Górnicze. — 2014 R. 65 nr 3, s. 153–156
24
 • [article, 2016]
 • TytułRating obligacji korporacyjnych przedsiębiorstw górniczych
  AutorzyRobert RANOSZ
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2016 R. 17 nr 2, s. 167–174
25
 • [proceedings, 2007]
 • TytułRynek energii elektrycznej w Polsce
  AutorzyRobert RANOSZ
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2007 : Kraków, 20–22 września 2007 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów AGH „Academica” ; GN Pro Futuro, 2007. — S. 453–462