Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Ranosz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7478-9129 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 56199787300

PBN: 5e70922b878c28a0473910a7

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza efektywności finansowej przedsiębiorstw sektora paliwowego w dobie przemian energetycznych
2
 • Analiza możliwości prognozowania cen miedzi przy pomocy jednego rozkładu normalnego oraz mieszanki rozkładów normalnych – badania empiryczne
3
 • Analiza struktury i kosztu kapitału w przedsiębiorstwach górniczych
4
 • Analiza wpływu produkcji energii elektrycznej i transportu na środowisko i człowieka przy wykorzystaniu techniki środowiskowego zarządzania cyklem życia (LCA)
5
 • Analiza wrażliwości wynikowej MPV z uwzględnieniem odchylenia standardowego w procesie wyceny górniczych projektów inwestycyjnych
6
 • Analiza zużycia energii pierwotnej na świecie w kontekście przemian energetycznych
7
 • Controlling procesów produkcyjnych wspierających budowanie wartości przedsiębiorstwa
8
 • Funkcje i zasada funkcjonowania rynku bilansującego
9
10
 • Koszt kapitału własnego polskich spółek górniczych liczony za pomocą trzywskaźnikowego modelu Fama - French
11
 • Koszt kapitału własnego polskich spółek górniczych liczony za pomocą trzywskaźnikowego modelu Famy i Frencha
12
 • Koszt kapitału własnego spółek górniczych w Polsce
13
 • Licencjonowane Domy Składowe
14
 • Modelowanie zagadnień związanych z wyceną elastyczności decyzyjnej opcji rzeczywistych z wykorzystaniem modelu dwumianowego
15
 • Obligacje zamienne na surowce – aspekt prawny
16
 • Obligacje zamienne na surowce jako narzędzie zabezpieczenia wielkości zapasów węgla kamiennego w przedsiębiorstwie elektroenergetycznym
17
18
 • Ograniczanie wpływu zmienności cen surowców na wartość wyceny inwestycji górniczych
19
 • Oprocentowanie obligacji zamiennych na surowce w kontekście oprocentowania obligacji zwykłych
20
 • Organizacja i handel uprawnieniami do emisji $CO_{2}$
21
 • Prezentacja nowoczesnych koncepcji rynków kapitałowych i surowcowych w portalu Teberia.pl
22
 • Prognozy rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i Unii Europejskiej
23
 • Przemysł wydobywczy rud metali w warunkach zrównoważonego rozwoju gospodarki
24
 • Rating obligacji korporacyjnych przedsiębiorstw górniczych
25
 • Rynek energii elektrycznej w Polsce