Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Ranosz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7478-9129 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 56199787300

PBN: 5e70922b878c28a0473910a7

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Approaches towards the valuation of mineral depositsPodejścia do wyceny złóż / Robert RANOSZ // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2016 R. 17 nr 1, s. 83–86. — Bibliogr. s. 86, Abstr.

 • słowa kluczowe: wycena inwestycji górniczej, kodeksy wyceny złóż, metody wyceny, etapy inwestycji górniczej w kontekście wyceny

  keywords: codes of mineral deposit valuation, methods of valuation, valuation of mining investment, stages of mining investment in context of valuation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Bonds convertible to raw materials in the context of bonds convertible to shares and ordinary bonds / Robert RANOSZ // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 194

 • keywords: bonds convertible to raw materials, bonds convertible to shares, ordinary bonds, profitability of investment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Controlling procesów produkcyjnych wspierających budowanie wartości przedsiębiorstwaControlling production processes supporting the building of the company's value / Barbara KOWAL, Robert RANOSZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 8, s. 51–54. — Bibliogr. s. 54, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym : 14 czerwca 2016, Kraków

 • słowa kluczowe: procesy, controlling funkcyjny, controlling produkcji, budowanie wartości

  keywords: value creation, controlling function, production control process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ecological and economical aspects of solar energy use / Wiktoria SOBCZYK, Patrycja Pelc, Barbara KOWAL, Robert RANOSZ // W: Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — ISBN: 978-83-911589-9-9. — S. 93

 • keywords: renewable energy sources, environmental protection, solar power

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Incomes and share prices for mining companies in the context of raw materials pricesPrzychody i ceny akcji przedsiębiorstw górniczych w kontekście cen surowców / Tomasz NIEDOBA, Robert RANOSZ // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2016 R. 17 nr 1, s. 7–14. — Bibliogr. s. 14, Abstr.

 • słowa kluczowe: przedsiębiorstwa górnicze, regresja wieloraka, ceny akcji, ceny surowców mineralnych

  keywords: multiple regression, mining companies, raw materials prices, share prices

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Koszt kapitału własnego polskich spółek górniczych liczony za pomocą trzywskaźnikowego modelu Fama - FrenchThe cost of equity capital for Polish mining companies estimated with using the Famy and French Three Factor Model / Robert RANOSZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 10, s. 15–17. — Bibliogr. s. 17, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: koszt kapitału własnego spółek górniczych, model 3FM, model CAPM

  keywords: CAPM model, 3FM model, cost of equity capital mining companies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Moody's credit risk estimating methodology and Z”-Score Altman methodology in defining the level of rating of Polish mining companies / Robert RANOSZ // W: [XI] Krakow conference of young scientists 2016 [Dokument elektroniczny] : Kraków, September 22–23, 2016 : book of abstracts = XI Krakowska konferencja młodych uczonych / Pro Futuro Science Association. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Krakow : Pro Futuro Science Association, Fundacja dla AGH, 2016. — 1 dysk optyczny. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 11). — Materiały dostępne również na dysku Flash. — e-ISBN: 978-83-62079-15-5. — S. 44. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • keywords: rating mining companies, Moody's methodology, index Z-Score Altmana

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Oprocentowanie obligacji zamiennych na surowce w kontekście oprocentowania obligacji zwykłychCoupon rate of convertible bonds for raw materials in the context of the interest rates on ordinary bonds / Robert RANOSZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 11, s. 17–20. — Bibliogr. s. 20, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: opłacalność inwestycji, obligacje zamienne na surowce, oprocentowanie kuponowe obligacji, obligacje zwykłe

  keywords: ordinary bonds, convertible bonds for raw materials, interest on coupon bonds, return on investment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Proposal for recording bonds convertible to raw materials / Robert RANOSZ // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 193

 • keywords: bonds, records of convertible bonds, bonds convertible to raw materials, options embedded in bonds

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Rating obligacji korporacyjnych przedsiębiorstw górniczychRating corporate bonds mining companies / Robert RANOSZ // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2016 R. 17 nr 2, s. 167–174. — Bibliogr. s. 174, Streszcz.

 • słowa kluczowe: obligacje, finansowanie, rating obligacji korporacyjnych w przedsiębiorstwach górniczych

  keywords: bonds, financing, credit rating of corporate bonds in mining enterprises

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Rating score of Polish mining companies as illustrated by the Altman Z-score and Moody's rating / Robert RANOSZ // W: Interdisciplinary issues of modern science [Dokument elektroniczny] : monography / ed. board Maciej Gliniak, Justyna Jaskowska-Lemańska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Krakow : Pro Futuro Science Association, Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 2016. — 1 dysk optyczny. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 11). — Na okł. XI Krakowska konferencja młodych uczonych : 22–23.09.2016 ; Materiały dostępne również na dysku Flash. — e-ISBN: 978-83-62079-08-7. — S. 117–122. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 121–122, Abstr.

 • keywords: Altman Z-score, rating of mining companies, Moody's rating

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Sources of financing investments in the energy sector / KOWAL Barbara, RANOSZ Robert, SOBCZYK Wiktoria // W: Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — ISBN: 978-83-911589-9-9. — S. 94

 • keywords: sources of financing, energy sector, investments, Warsaw Stock Exchange, costs of capital

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Szacowanie kosztu kapitału własnego spółek górniczych z zastosowaniem modelu D-CAPMEstimating the cost of equity for mining companies using D-CAPM model / Robert RANOSZ, Barbara KOWAL // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 2450-7741. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN: 1733-2842. — 2016 nr 4 (82) Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw cz. 2, s. 271–278. — Bibliogr. s. 277, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz2-271.pdf

 • słowa kluczowe: górnictwo, koszt kapitału, beta dolnostronne, D-CAPM

  keywords: mining, cost of capital, downside beta, D-CAPM

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-22

15
 • The cost of equity of the mining companies in comparison with the companies listed on the Warsaw Stock Exchange estimated by the LEFAC mathod / Robert RANOSZ // W: Interdisciplinary issues of modern science [Dokument elektroniczny] : monography / ed. board Maciej Gliniak, Justyna Jaskowska-Lemańska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Krakow : Pro Futuro Science Association, Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 2016. — 1 dysk optyczny. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 11). — Na okł. XI Krakowska konferencja młodych uczonych : 22–23.09.2016 ; Materiały dostępne również na dysku Flash. — e-ISBN: 978-83-62079-08-7. — S. 114–116. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 116, Abstr.. — Abstrakt zamieszony również we współwydanej na płycie CD książce abstraktów. — S. 43. — ISBN 978-83-62079-15-5

 • keywords: mining companies, cost of equity, risk premium, LEFAC, Stock Exchange

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • The decision tree in the valuation of mining investmentsDrzewo decyzyjne w wycenie wartości inwestycji górniczych / Robert RANOSZ // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2016 R. 17 nr 1, s. 75–78. — Bibliogr. s. 78, Abstr.

 • słowa kluczowe: problemy decyzyjne, drzewa decyzyjne, wartość oczekiwana NPV, wycena inwestycji górniczych

  keywords: decision trees, expected value of NPV, valuation of mining investments, decision problems

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • The trinomial model in the valuation of mining investment projectsModel trójmianowy w wycenie górniczych projektów inwestycyjnych / Robert RANOSZ // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2016 R. 17 nr 1, s. 79–82. — Bibliogr. s. 82, Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo, opcje realne, drzewo trójmianowe, wycena inwestycji

  keywords: mining, investment valuation, trinomial tree, real options

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Umowy \emph {off take} jako źródło finansowania alternatywnego w projektach geologiczno-górniczychOff take contracts as a source of alternative financing in geological mining projects / Arkadiusz KUSTRA, Robert RANOSZ // Inżynieria Górnicza : kwartalnik specjalistyczny ; ISSN 2353-5490. — 2016 nr 1, s. 12–15. — Bibliogr. s. 15, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: finansowanie, umowy off take, dekoniunktura, projekty, rynek

  keywords: financing, off take contracts, downturn, projects, market

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wybór źródła kapitału obcego w finansowaniu inwestycji górniczychThe choice of the source of foreign capital in the context of mining investment / Tomasz NIEDOBA, Robert RANOSZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 11, s. 13–16. — Bibliogr. s. 16, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: inwestycje górnicze, oprocentowanie kredytu bankowego, okres trwania inwestycji, udział kapitału obcego

  keywords: mining investments, interest rate on a bank loan, duration of investment, share of foreign capital

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wycena inwestycji z zabezpieczeniem ceny surowców za pomocą opcjiValuation of investment protection in the price of raw materials by using the options / Robert RANOSZ // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2016 R. 17 nr 2, s. 65–69. — Bibliogr. s. 69, Streszcz.

 • słowa kluczowe: zabezpieczenie, opcja, wycena inwestycji, wartość projektu

  keywords: security, valuation of investment option, project value

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wycena inwestycji z zabezpieczeniem ceny surowców za pomocą opcjiValuation of investment with the security of the price of raw materials using options / Robert RANOSZ // Inżynieria Górnicza : kwartalnik specjalistyczny ; ISSN 2353-5490. — 2016 [nr] 4, s. 24–27. — Bibliogr. s. 27, Streszcz., Abstr.. — Referat został wydrukowany w czasopiśmie „Inżynieria Mineralna” 2/(38) 2016, rocznik XVII (lipiec-grudzień). — Górnicze Forum Ekonomiczne : 15–16 września 2016, Kraków

 • słowa kluczowe: zabezpieczenie, opcja, wycena inwestycji, wartość projektu

  keywords: security, option, project value, valuation of investment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wycena obligacji zamiennycyh na surowce przy użyciu modelu trójmianowegoThe valuation of raw materials convertible bonds by using the trinomial model / Robert RANOSZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 10, s. 33–37. — Bibliogr. s. 37, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: obligacje zamienne na surowce, model ciągły, modele dyskretne, model trójmianowy

  keywords: raw materials convertible bonds, continuous model, discrete models, trinomial model

  cyfrowy identyfikator dokumentu: