Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Ranosz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7478-9129 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 56199787300

PBN: 5e70922b878c28a0473910a7

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Koszt kapitału własnego spółek górniczych w PolsceThe cost of equity for mining companies in Poland / Robert RANOSZ, Arkadiusz KUSTRA // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 761. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2013 nr 60: Zarządzanie finansami : wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiem, s. 277–285. — Bibliogr. s. 284, Streszcz., Summ.. — tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/60-2013/FRFU-60-277.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Obligacje zamienne na surowce jako narzędzie zabezpieczenia wielkości zapasów węgla kamiennego w przedsiębiorstwie elektroenergetycznymBonds convertible into raw materials as a tool for securing coal reserves in the power generation company / Robert RANOSZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 9, s. 148–150. — Bibliogr. s. 150, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: obligacje, zabezpieczenie, ryzyko działalności operacyjnej, surowce energetyczne, zapasy węgla

  keywords: security, bonds, operational risk, energy raw materials, coal reserves

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • The methodology of assessing the value of a water reservoirMetodologia wyceny wartości zbiornika wodnego poeksploatacyjnego / Krzysztof POLAK, Robert RANOSZ // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2013 vol. 37 no. 1, s. 71–80. — Bibliogr. s. 79–80, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MINING/2013.37.1/mining.2013.37.1.71.pdf

 • słowa kluczowe: wycena, metoda porównawcza, zagospodarowanie wyrobisk, zbiornik wodny

  keywords: valuation, comparative method, utilization of pits, water reservoirs

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mining.2013.37.1.71

4
 • Wycena zbiornika wodnego poeksploatacyjnego metodą porównawcząValuation of the water post-exploitation reservoir by use of comparative method / Robert RANOSZ, Krzysztof POLAK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 9, s. 144–147. — Bibliogr. s. 146–147, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, wycena, metoda porównawcza, zbiornik wodny

  keywords: valuation, comparative method, water reservoir, open pit mining

  cyfrowy identyfikator dokumentu: