Wykaz publikacji wybranego autora

Jakub Haberko, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kfms, Katedra Fizyki Materii Skondensowanej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki fizyczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk fizycznych / fizyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1002-7691

ResearcherID: brak

Scopus: 23134828000

PBN: 1228081

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Application of 3D laser nanolithography to the fabrication of photonic crystals
2
 • Argon cluster ion beam depth profiling of polymers by X-ray photoelectron spectroscopy
3
 • Badania cienkowarstwowych kompozytów polimerowych
4
 • Badania zjawisk samoorganizacji w cienkich warstwach kompozytów polianiliny
5
 • Chemical stability of polymers under $Ar-GCIB$ and X-ray irradiation
6
 • Core-shell polymer microspheres – depth profiling using cluster ions and XPS
7
 • Dendritic structures in thin films of polymeric composites
8
 • Heterogeneous materials based on aperiodic structures for bone tissue substitutes
9
 • Highly asymmetric polarization-independent near infrared light transmission an an all-dielectric photonic structure
10
11
 • Investigation of thin films of polyaniline/polystyrene blends patterned by microcontact printing
12
 • Isotropic photonic bandgap materials derived from hyperuniform point patterns
13
 • Light propagation through polymer photonic structures – computer simulations
14
 • Morphology and structure of core-shell polymer microspheres - insight from x-ray photoemission spectroscopy
15
 • Morphology of PANI(CSA)-PS thin films studied by means of scanning probe microscopy
16
 • Pattern formation in thin polymer films containing conducting polyaniline
17
 • Pattern formation in thin polymer films containing conducting polyaniline
18
 • Pattern replication in thin films of doped polyaniline
19
 • Photonic band gaps in disordered materials: stealthy hyperuniformity versus local ordering
20
 • Photonic crystal and colloidal particle fabrication via 3D laser nanolithography
21
 • Polimerowe kryształy fotoniczne uzyskane metodą nanolitografii laserowej
22
 • Samo-organizacja i miękka litografia warstw polimerów dla makro (opto)elektroniki i biotechnologii
23
 • Samo-organizacja makromolekuł w struktury ogniw słonecznych, układów scalonych i macierzy białek
24
 • Samo-organizacja w trakcie deponowania warstw mieszanin polimerów funkcjonalnych i jej zastosowania w elektronice i biotechnologii
25
 • Separacja faz w cienkich wieloskładnikowych warstwach polimerów sprzężonych i jej wykorzystanie w plastikowej elektronice