Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Jerzak, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-ktc, Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8791-9671

ResearcherID: K-1605-2017

Scopus: 36459507000

PBN: 901311

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 60, z ogólnej liczby 60 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułActivity coefficients of manganese, silicon and aluminum in iron, nickel and ${Fe-Ni}$ alloys
  AutorzyW. JERZAK, Z. KALICKA
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2010 vol. 55 iss. 2, s. 441–447
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAdiabatyczna temperatura płomienia oraz prędkość spalania laminarnego dla mieszanin $CH_{4}/H_{2}/powietrze$
  AutorzyWojciech JERZAK
  ŹródłoArchiwum Spalania. — 2011 vol. 11 nr 3–4, s. 197–206
3
 • [referat, 2014]
 • TytułAnaliza produktów spalania biogazu wytworzonego z organicznych odpadów komunalnych
  AutorzyMonika KUŹNIA, Wojciech JERZAK, Paulina ŁYKO, Jakub Sikora
  ŹródłoPME 2014 : Polski Mix Energetyczny 2014 : Ustroń, 15–17 października 2014 roku : konferencja : zeszyt streszczeń referatów. — [Ustroń : s. n.], [2014]. — S. 72–74
4
 • [referat, 2007]
 • TytułAnaliza teoretyczna zmian składu ciekłych wtrąceń ${MnO-SiO_{2}}$ w warunkach braku pełnej homogenizacji w czasie oziębiania stali o różnej zawartości niklu
  AutorzyWojciech JERZAK, Zofia KALICKA
  ŹródłoProdukcja i zarządzanie w hutnictwie : XV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 27–30 czerwca 2007 r., Cz. 1 / pod red. Ryszarda Budzika, Jana Mroza, Jerzego Siwki ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce [etc.]. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2007. — S. 129–132
5
 • [referat w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAnalysis of the combustion products of biogas produced from organic municipal waste
  AutorzyMonika KUŹNIA, Wojciech JERZAK, Paulina ŁYKO, Jakub Sikora
  ŹródłoJournal of Power Technologies. — 2015 vol. 95 no. 2, s. 158–165. — tekst: http://papers.itc.pw.edu.pl/index.php/JPT/article/view/655/647
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułBadanie składu chemicznego popiołów lotnych pochodzących z fluidalnego i konwencjonalnego spalania węgla
  AutorzyMonika KUŹNIA, Anna MAGIERA, Wojciech JERZAK, Magdalena ZIĄBKA, Radosław LACH
  ŹródłoPrzemysł Chemiczny. — 2017 t. 96 nr 8, s. 1699–1703
7
 • [referat, 2017]
 • TytułBadanie składu chemicznego popiołów lotnych pochodzących z fluidalnego i konwencjonalnego spalania węgla
  AutorzyMonika KUŹNIA, Anna MAGIERA, Wojciech JERZAK, Magdalena ZIĄBKA, Radosław LACH
  ŹródłoOchrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : IX konferencja : Kraków–Kocierz, 7–8 września 2017 r. : informator. — [Kraków : Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. W. Goetla. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica], [2017]. — S. 22
8
 • [referat, 2018]
 • TytułBiogas production from agricultural and municipal waste
  AutorzyMonika KUŹNIA, Anna MAGIERA, Wojciech JERZAK, Kinga PIELICHOWSKA, Jakub Sikora
  ŹródłoEnergy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — S. 68
9
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułChemical analysis of refractory materials by SEM technique
  AutorzyMonika KUŹNIA, Magdalena ROZMUS-GÓRNIKOWSKA, Artur SZAJDING, Wojciech JERZAK
  ŹródłoMetallurgy and Foundry Engineering MaFE / AGH University of Science and Technology. — 2012 vol. 38 no. 2, s. 141–149. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2012.38.2/mafe.2012.38.2.141.pdf
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułCo-combustion of biomass and bituminous coal in a fluidized two-bed reactor
  AutorzyWojciech JERZAK, Zofia KALICKA, Elżbieta KAWECKA-CEBULA
  ŹródłoEnergy Sources. Pt. A, Recovery, utilization, and environmental effects [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2017 vol. 39 no. 6, s. 583–591. — tekst: http://www-1tandfonline-1com-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/doi/pdf/10.1080/15567036.2016.1248797
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułComparison of hazelnut and peanut shells combustion in bubbling fluidized-bed combustor
  AutorzyW. JERZAK, Z. KALICKA, E. KAWECKA-CEBULA, M. KUŹNIA
  ŹródłoEnergy Sources. Pt. A, Recovery, utilization, and environmental effects [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2016 vol. 38 no. 15, s. 2272–2281. — tekst: https://goo.gl/rLcxTA
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułEmissions of $NO_{x}$ and CO from natural gas combustion with adding $CO_{2}$ at varying distances from the burner
  AutorzyWojciech JERZAK
  ŹródłoRocznik Ochrona Środowiska. — 2014 vol. 16 pt. 1, s. 148–160
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułEquilibrium calculations of As, Pb, and Hg speciations during coal combustion in atmospheres $21O_{2}/79N_{2}$ and $30O_{2}/70CO_{2}$
  AutorzyW. JERZAK
  ŹródłoEnergy Sources. Pt. A, Recovery, utilization, and environmental effects [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2016 vol. 38 no. 18, s. 2679–2686. — tekst: https://goo.gl/fo1TH8
15
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułEquilibrium composition change of $Al_{2}O_{3}-MnO-SiO_{2}$ inclusions in cooling process for liquid $Fe-36Ni$ alloy
  AutorzyJERZAK W., KALICKA Z.
  ŹródłoActa Metallurgica Slovaca. — 2007 R. 13 spec. iss. 5, s. 182–187
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułEvolution of equilibrium composition of $MnO-SiO_{2}$ and $Al_{2}O_{3}-MnO-SiO_{2}$ inclusions in liquid Fe and $Fe-36%Ni$ alloy during cooling
  AutorzyW. JERZAK, Z. KALICKA
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2012 vol. 57 iss. 2, s. 449–455
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułExperimental and thermodynamic analyses of trace element speciation during the combustion of ground cedar nut shells
  AutorzyWojciech JERZAK
  ŹródłoEnergy & Fuels. — 2017 vol. 31 iss. 2, s. 1969–1979
18
 • [referat, 2016]
 • TytułExperimental studies and the chemical kinetics modelling of oxidation of hydrogen sulfide contained in biogas
  AutorzyWojciech JERZAK, Monika KUŹNIA
  ŹródłoICCHMT 2016 : IX International Conference on Computational Heat and Mass Transfer : 23–26 May 2016, Cracow, Poland : book of abstracts. — [Cracow : s. n.], [2016]. — S. 263–264
19
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułExperimental studies and the chemical kinetics modelling of oxidation of hydrogen sulfide contained in biogas
  AutorzyWojciech JERZAK, Monika KUŹNIA, Artur SZAJDING
  ŹródłoProcedia Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2016 vol. 157, s. 222–229. — tekst: https://goo.gl/j8eeQD
20
 • [referat, 2015]
 • TytułExperimental studies of the stability range of swirling natural gas flames
  AutorzyW. JERZAK, M. KUŹNIA
  ŹródłoProceedings of the XXII International symposium on Combustion processes : Polish Jurassic Highland (Jura Region), Poland, September 22–25, 2015 : book of abstracts / eds. Michał Chabiński, [et al.] ; Silesian University of Technology. Institute of Thermal Technology, Polish Academy of Sciences. Combustion Section of the Thermodynamics and Combustion Committee, Polish Section of the Combustion Institute. — Gliwice : [Silesian University of Technology], 2015. — S. 71–72
21
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułExtinction limits of swirl nonpremixed methane flames and $CH_4/C_xH_y/N_2$ mixtures: experimental evaluation and thermodynamic calculations
  AutorzyWojciech JERZAK
  ŹródłoEnergy & Fuels. — 2018 vol. 32 iss. 6, s. 7179–7187
23
 • [referat, 2018]
 • TytułFluidised bed combustion fly ash as potential filler in composite polymeric materials
  AutorzyAnna MAGIERA, Monika KUŹNIA, Wojciech JERZAK, Magdalena ZIĄBKA
  ŹródłoPSN 2018 : book of abstracts of Joint meeting of the Polish and Scandinavian-Nordic sections of the Combustion Institute : September 6–7, 2018, Kraków, Poland / eds. Wojciech Nowak, Aneta Magdziarz. — [Kraków] : AKNET-PRess, [2018]. — S. 157–159
24
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułFormation of CO in the oxy-fuel premixed flame
  AutorzyWojciech JERZAK
  ŹródłoRocznik Ochrona Środowiska. — 2015 vol. 17 cz. 1, s. 300–315