Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Styszko, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0092-3772 orcid iD

ResearcherID: A-1834-2017

Scopus: 36722314600

PBN: 5e70922c878c28a04739127f

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 241, z ogólnej liczby 244 publikacji Autora


1
 • Adsorpcja jonów rtęci z roztworów wodnych na wybranych sorbentach mineralnych
2
 • Adsorpcja jonów rtęci z roztworów wodnych na wybranych sorbentach mineralnych
3
 • Adsorption of selected pharmaceutical compounds onto sediments from Dobczyce reservoir (Poland)
4
 • Adsorptive removal of pharmaceuticals and personal care products from aqueous solutions by chemically treated fly ash
5
 • AGH ISC 2018
6
 • Agricultural fertilizers produced from sewage sludge - aspect of the presence of pharmaceuticals
7
 • Ambient winter HULIS concentrations in coal combustion influenced area – case study for Krakow, Poland
8
 • An analysis of long term temperature measurement using laser induced fluorescence
9
 • An analysis of long term temperature measurement using laser induced fluorescence
10
 • An analysis of the dust deposition on solar photovoltaic modules
11
 • An analysis of the dust deposition on solar photovoltaic modules
12
 • An analysis of the influence of selected factors on the temperature measurement results using one-colour and two-colour laser induced fluorescence
13
 • An experimental study of the dust deposition effect on the photovoltaic module efficiency
14
 • Analiza składu chemicznego pyłu PM10 z Krakowa z uwzględnieniem metali ciężkich
15
 • Analiza składu chemicznego pyłu PM10 z Krakowa z uwzględnieniem metali ciężkich
16
 • Analiza wpływu wybranych czynników na wyniki pomiarów temperatury za pomocą jedno i dwubarwnej indukowanej fluorescencji laserowej
17
 • Analiza zawartości pozostałości środków farmaceutycznych w krakowskich oczyszczalniach ścieków
18
 • Analiza zawartości pozostałości środków farmaceutycznych w wodach ściekowych
19
 • Analiza zawartości pozostałości środków farmaceutycznych w wodach ściekowych
20
 • Analiza zawartości rtęci w aerozolach atmosferycznych
21
 • Analysis of the concentrations and chemical composition of particulate matter (PM10, PM2.5, PM1) in the outdoor and indoor air in the selected Lower Silesian health resort
22
 • Analytical and environmental aspects of mercury emitted in the energy sector
23
 • Antibiotics and endocrine disruptors in sewage sludge samples in terms of its agriculture use
24
 • Antibiotics in the sewage sludge – occurrence, fate, possibility of reduction: a present state
25
 • Application of a modified gas chromatography atomic fluorescence spectroscopy method for determination of methylmercury in bird samples