Wykaz publikacji wybranego autora

Mateusz Codogni, dr

adiunkt

Faculty of Management
WZ-kzoks


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3775-1567 orcid iD

ResearcherID: J-2810-2018

Scopus: brak

PBN: 5e70923a878c28a047392039

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 30, z ogólnej liczby 30 publikacji Autora


1
 • [chapter, 2021]
 • TytułCompany survival rate as function of age
  AutorzyMateusz CODOGNI
  ŹródłoOrganizational development [Dokument elektroniczny] : contemporary challenges / eds. Rafał Kusa, Iwona Skalna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2021. — S. 53–61
 • keywords: company survival, firm death, firm age

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [proceedings, 2015]
 • TytułCrowdfunding jako sposób finansowania rozwoju startupów : streszczenie
  AutorzyMateusz CODOGNI
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVII międzynarodowa konferencja naukowa : 26–27 listopada 2015, Kraków. — [Kraków : s. n.], 2015. — S. [1]
 • słowa kluczowe: przedsiębiorczość, crowdfunding, finansowanie społecznościowe, start-up

  keywords: entrepreneurship, crowdfunding, start-up

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [chapter, 2015]
 • Tytułemph {Crowdfunding} jako sposób finansowania rozwoju startupów
  AutorzyMateusz CODOGNI
  ŹródłoZarządzanie w procesie rozwoju gospodarczego – kwestie ekonomiczne, finansowe i środowiskowe / pod red. Marty Czyż i Justyny Dyduch. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — S. 123–129
 • słowa kluczowe: przedsiębiorczość, crowdfunding, finansowanie społecznościowe, start-up

  keywords: entrepreneurship, crowdfunding, start-up

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [proceedings, 2010]
 • TytułCzy zaufanie jest jedną z cech przedsiębiorczych?
  AutorzyMateusz CODOGNI
  ŹródłoLekcje z kryzysu [Dokument elektroniczny] : VIII edycja konferencji Raport o zarządzaniu poświęconej prezentacji aktualnych badań naukowych i rekomendacji menedżerskich na temat konsekwencji doświadczanego kryzysu ekonomicznego : 24–25 listopada 2010. — [S. l. : s. n.], [2010]. — S. 1–12
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
8
9
 • [chapter, 2019]
 • TytułEntrepreneurial orientation: is it subjective belief, or objective behaviour, or both?
  AutorzyMateusz CODOGNI, Joanna DUDA, Rafał KUSA
  ŹródłoFunctioning and development of enterprises [Dokument elektroniczny] : contemporary challenges / ed. by Jerzy Duda, Iwona Skalna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — S. 9–17
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • [chapter, 2010]
 • TytułMetody pomiaru zaufania w organizacjach i między organizacjami
  AutorzyMateusz CODOGNI
  ŹródłoModele, metody i narzędzia zarządzania organizacjami : nowoczesność przemysłu i usług : praca zbiorowa / pod red. Jana Pyki ; Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, TNOiK, Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. — Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2010. — S. 15–22
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [chapter, 2005]
 • TytułOrganizacja wirtualna jako narzędzie umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa
  AutorzyMateusz CODOGNI
  ŹródłoSukces organizacji : ujęcie zasobowe i procesowe / red. nauk. Zbigniew Kreft ; Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. — Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2005. — S. 228–238
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [proceedings, 2008]
 • TytułPoziom uogólnionego zaufania społecznego a produkt krajowy brutto
  AutorzyMateusz CODOGNI
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 27–29 listopada 2008 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : WZ AGH, 2008. — S. [1–8]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [proceedings, 2009]
 • TytułPoziom uogólnionego zaufania społecznego a produkt krajowy brutto
  AutorzyMateusz CODOGNI
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 27–28 listopada 2008 r. / Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St . Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — S. 34–40
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [article, 2017]
 • TytułProblemy wyceny przedsiębiorstw we wczesnych fazach rozwoju
  AutorzyMateusz CODOGNI
  ŹródłoPrzedsiębiorczość i Zarządzanie [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2017 t. 18 z. 12 cz. 2: Globalne i regionalne wyzwania przedsiębiorczości i innowacyjności, s. 345–355. — tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-12-2.pdf
 • keywords: valuation, start-up, Venture Capital, seed capital

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
18
 • [chapter, 2009]
 • TytułRola zaufania w gospodarce
  AutorzyMateusz CODOGNI
  ŹródłoUwarunkowania rozwoju systemów zarządzania : monografia / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009. — S. 196–202
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [proceedings, 2012]
 • TytułRola zaufania w procesie zarządzania innowacjami
  AutorzyMateusz CODOGNI
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — S. [1–13]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [chapter, 2009]
 • TytułRola zaufania w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  AutorzyMateusz CODOGNI
  ŹródłoKonkurencja i kooperacja w strategiach zarządzania organizacjami : praca zbiorowa / pod red. Jana Pyki. — Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział, 2009. — S. 344–351
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • [chapter, 2021]
 • TytułStruktury organizacyjne startupów a modele organizacyjnego uczenia się
  AutorzyMateusz CODOGNI
  ŹródłoRynki, sektory i modele biznesowe w dobie globalizacji / red. nauk. Natalia Iwaszczuk, Krzysztof Posłuszny. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2021. — S. 125–133
 • słowa kluczowe: struktura organizacyjna, model biznesu, kognitywistyka, start-up, organizacyjne uczenie się

  keywords: organizational structure, business model, cognitive science, start-up, organizational learning

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [proceedings, 2021]
 • TytułThe effects of entrepreneurial orientation on organizational performance
  AutorzyMateusz CODOGNI
  ŹródłoProceedings of the 37textsuperscript{th} International Business Information Management Association Conference (IBIMA) [Dokument elektroniczny] : 30-31 May 2021, Cordoba, Spain : Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic / ed. Khalid S. Soliman. — [Norristown] : International Business Information Management Association (IBIMA), cop. 2021. — S. 6627–6632
 • keywords: SME, entrepreneurial orientation, organizational performance, organizational growth

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25