Wykaz publikacji wybranego autora

Mateusz Codogni, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzoks, Katedra Zarządzania Organizacjami i Kapitałem Społecznym


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3775-1567 orcid iD

ResearcherID: J-2810-2018

Scopus: brak

PBN: 5e70923a878c28a047392039

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 30, z ogólnej liczby 30 publikacji Autora


1
 • Company survival rate as function of age / Mateusz CODOGNI // W: Organizational development [Dokument elektroniczny] : contemporary challenges / eds. Rafał Kusa, Iwona Skalna. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2021. — e-ISBN: 978-83-66727-18-2. — S. 53–61. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 61, Summ.. — tekst: https://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty4/0589/organizational_053.pdf

  orcid iD
 • keywords: company survival, firm death, firm age

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Crowdfunding jako sposób finansowania rozwoju startupów : streszczenieCrowdsourcing as a means of financing startups : abstract / Mateusz CODOGNI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVII międzynarodowa konferencja naukowa : 26–27 listopada 2015, Kraków. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], 2015. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: przedsiębiorczość, crowdfunding, finansowanie społecznościowe, start-up

  keywords: entrepreneurship, crowdfunding, start-up

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • \emph {Crowdfunding} jako sposób finansowania rozwoju startupów\emph {Crowdfunding} as a means of financing startups / Mateusz CODOGNI // W: Zarządzanie w procesie rozwoju gospodarczego – kwestie ekonomiczne, finansowe i środowiskowe = Management in the process of economic development – economic, financial and environmental aspects / pod red. Marty Czyż i Justyny Dyduch. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-849-3. — S. 123–129. — Bibliogr. s. 128–129, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: przedsiębiorczość, crowdfunding, finansowanie społecznościowe, start-up

  keywords: entrepreneurship, crowdfunding, start-up

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Czy zaufanie jest jedną z cech przedsiębiorczych?[Is trust one of enterpreneurial traits?] / Mateusz CODOGNI // W: Lekcje z kryzysu [Dokument elektroniczny] : VIII edycja konferencji Raport o zarządzaniu poświęconej prezentacji aktualnych badań naukowych i rekomendacji menedżerskich na temat konsekwencji doświadczanego kryzysu ekonomicznego : 24–25 listopada 2010. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n.], [2010]. — S. 1–12. — Wymagania systemowe: Microsoft Word. — Tryb dostępu: http://www.kozminski.edu.pl/index.php/pl/referaty_konferencyjne/ [2011-01-24]. — Bibliogr. s. 11–12, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Ćwiczenia z podstaw zarządzania organizacjami[Exercises of principles of organizations management] / pod red. Adama PESZKI, [aut.]: Jerzy WĄCHOL, Rafał KUSA, Joanna DUDA, Michał TECZKE, Mateusz CODOGNI. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 64, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0184). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-7464-030-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Ćwiczenia z zarządzania organizacjami[Exercises of organizations management] / Mateusz CODOGNI, Joanna DUDA, Rafał KUSA, Michał TECZKE, Jerzy WĄCHOL. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 100, [1] s.. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0428). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-426-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
9
10
11
 • Metody pomiaru zaufania w organizacjach i między organizacjamiMeasurement methods of intra – and interorganizational trust / Mateusz CODOGNI // W: Modele, metody i narzędzia zarządzania organizacjami : nowoczesność przemysłu i usług : praca zbiorowa = Organizations management models, methods and toolbox / pod red. Jana Pyki ; Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, TNOiK, Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. — Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2010. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-85587-26-2. — S. 15–22. — Bibliogr. s. 21–22, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Organizacja wirtualna jako narzędzie umiędzynarodowienia przedsiębiorstwaVirtual organization as a tool for internationalization of companies / Mateusz CODOGNI // W: Sukces organizacji : ujęcie zasobowe i procesowe / red. nauk. Zbigniew Kreft ; Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. — Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2005. — (Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ; ISSN 1732-1565 ; 2005, 5). — S. 228–238. — Bibliogr. s. 237–238, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Poziom uogólnionego zaufania społecznego a produkt krajowy bruttoImpact of social capital on gross domestic product / Mateusz CODOGNI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 27–29 listopada 2008 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2008. — 1 dysk optyczny. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [7], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Poziom uogólnionego zaufania społecznego a produkt krajowy bruttoImpact of social capital on gross domestic product / Mateusz CODOGNI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 27–28 listopada 2008 r. = Enterprise management : theory and practice : XI international scientific conference / Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St . Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — ISBN: 978-83-7464-242-2. — S. 34–40. — Bibliogr. s. 40, Streszcz. Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Problemy wyceny przedsiębiorstw we wczesnych fazach rozwojuProblems of valuation of companies in early development stages / Mateusz CODOGNI // Przedsiębiorczość i Zarządzanie [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2543-8190. — 2017 t. 18 z. 12 cz. 2: Globalne i regionalne wyzwania przedsiębiorczości i innowacyjności, s. 345–355. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 354–355, Abstr.. — tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-12-2.pdf

  orcid iD
 • keywords: valuation, start-up, Venture Capital, seed capital

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Proces zarządzania w praktyce[Management process in practice] / Mateusz CODOGNI, Joanna DUDA, Rafał KUSA, Michał TECZKE, Jerzy WĄCHOL. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 138, [1] s.. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0581). — Bibliogr. s. 137–[139]. — ISBN: 978-83-7464-730-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Przedsiębiorczość w warunkach gospodarki globalnej – wybrane aspekty[Entrepreneurship in context of global economy – selected aspects] / Mateusz CODOGNI, Joanna DUDA, Mariusz KUDEŁKO, Rafał KUSA, Agnieszka PESZKO, Michał TECZKE, Łukasz WACŁAWIK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 109, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0605). — Bibliogr. s. 104–[110]. — ISBN: 978-83-7464-762-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Rola zaufania w gospodarceThe role of trust in economy / Mateusz CODOGNI // W: Uwarunkowania rozwoju systemów zarządzania : monografia = Conditions of development of management systems / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009. — ISBN: 978-83-60714-81-2. — S. 196–202. — Bibliogr. s. 201–202, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Rola zaufania w procesie zarządzania innowacjami[The role of trust in the process of innovation management] / Mateusz CODOGNI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–13]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [11–13], Streszcz., Summ. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Rola zaufania w zarządzaniu przedsiębiorstwemRole of trust in management / Mateusz CODOGNI // W: Konkurencja i kooperacja w strategiach zarządzania organizacjami : praca zbiorowa = Competition and cooperation in organization's strategies / pod red. Jana Pyki. — Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział, 2009. — (Nowoczesność Przemysłu i Usług). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-85587-25-5. — S. 344–351. — Bibliogr. s. 350–351, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Społeczno-kulturowe i prawne aspekty zarządzania organizacjami[Cultural and institutional backgrounds of modernization in Poland] / red. nauk. Piotr GÓRSKI ; Michał BROŻYNA, Mateusz CODOGNI, Piotr GÓRSKI, Marian Krupa, Elżbieta Krzemińska-Krupa, Rafał KUSA, Janusz MOLIS, Wojciech PAWNIK, Agnieszka M. ZIELIŃSKA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 138 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-650-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Struktury organizacyjne startupów a modele organizacyjnego uczenia sięOrganizational structures of startups and models of organizational learning / Mateusz CODOGNI // W: Rynki, sektory i modele biznesowe w dobie globalizacji / red. nauk. Natalia Iwaszczuk, Krzysztof Posłuszny. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2021. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-66727-16-8 ; e-ISBN: 978-83-66727-17-5. — S. 125–133. — Bibliogr. s. 132–133, Streszcz., Summ.. — Pełny tekst dostępny również w: {http://www.kzp.zarz.agh.edu.pl/Monografia%20III%20-%20Rynki_sektory_KZP2020.pdf} [2021-09-28]

  orcid iD
 • słowa kluczowe: struktura organizacyjna, model biznesu, kognitywistyka, start-up, organizacyjne uczenie się

  keywords: organizational structure, business model, cognitive science, start-up, organizational learning

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • The effects of entrepreneurial orientation on organizational performance / Mateusz CODOGNI // W: Proceedings of the 37\textsuperscript{th} International Business Information Management Association Conference (IBIMA) [Dokument elektroniczny] : 30-31 May 2021, Cordoba, Spain : Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic / ed. Khalid S. Soliman. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Norristown] : International Business Information Management Association (IBIMA), cop. 2021. — (Proceedings of the... International Business Information Management Association Conference ; ISSN 2767-9640). — e-ISBN: 978-0-9998551-6-4. — S. 6627–6632. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZnoamXZkmWu5WL4oKu11pUI7owucy5MxBFk#folder=9238065447&tpl=publicfoldergrid [2021-06-24]. — Bibliogr. s. 6630–6632, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: SME, entrepreneurial orientation, organizational performance, organizational growth

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wirtualizacja życia społecznego a produkty wirtualneVirtualization of social life and virtual products / Mateusz CODOGNI // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2005 t. 50 z. 2–3, s. 221–226. — Bibliogr. s. 226. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/ZAGADNIENIA/50-2/50-2-02.pdf

 • słowa kluczowe: produkty wirtualne, wielodostępne światy wirtualne

  keywords: virtual goods, multi-user virtual worlds

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25