Wykaz publikacji wybranego autora

Szymon Molski, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMIR-kimit, Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3822-8911

ResearcherID: B-1564-2015

Scopus: 56496870000

PBN: 900939

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
  • Sposób ciągłego pomiaru miejscowego odkształcania obciążonej liny zwitej, stalowej lub z tworzywa sztucznego[Method for continuous measurement of local deformation of the loaded steel or plastic stranded rope] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KWAŚNIEWSKI Jerzy, JURASZEK Janusz, MOLSKI Szymon. — Int.Cl.: G01B 11/16\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 421494 A1 ; Opubl. 2018-11-05. — Zgłosz. nr P.421494 z dn. 2017-05-04 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 23, s. 29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL421494A1.pdf

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
  • Sposób pomiaru stanu technicznego lin urządzeń dźwignicowych i urządzenie do pomiaru stanu technicznego lin urządzeń dźwignicowych[Method for measuring technical condition of crane devices ropes and the device for measuring technical condition of crane devices ropes] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KWAŚNIEWSKI Jerzy, MOLSKI Szymon. — Int.Cl.: G01N 27/87\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 418531 A1 ; Opubl. 2018-03-12. — Zgłosz. nr P.418531 z dn. 2016-09-01 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 6, s. 47. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL418531A1.pdf

  • słowa kluczowe: badania magnetyczne, liny stalowe, czujniki magnetyczne

    keywords: magnetic sensors, magnetic research, steel ropes

    cyfrowy identyfikator dokumentu: