Wykaz publikacji wybranego autora

Szymon Molski, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMIR-kimit, Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3822-8911

ResearcherID: B-1564-2015

Scopus: 56496870000

PBN: 900939

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Aktywne i pasywne metody badania lin stalowychActive and passive methods for examination of steel ropes / Jerzy KWAŚNIEWSKI, Szymon MOLSKI, Maciej ROSKOSZ, Mirosław Witoś // W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : [XIII międzynarodowa konferencja : 8–10 listopada 2017, Wisła] : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Andrzej TYTKO, Marian WÓJCIK ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.  z o. o.. — Lędziny : CBiDGP Sp.  z o. o., 2018. — ISBN: 978-83-936657-9-2. — S. 107–110. — Bibliogr. s. 110, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Applications of magnetometric sensors based on amorphous materials in diagnostics of wire ropesMateriały amorficzne w pasywnej metodzie badań lin stalowych eksploatowanych w szybach górniczych / Jerzy KWAŚNIEWSKI, Maciej ROSKOSZ, Mirosław Witoś, Szymon MOLSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2018 vol. 63 no. 1, s. 221–227. — Bibliogr. s. 227. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/1104/810

 • słowa kluczowe: diagnostyka, badania magnetyczne lin stalowych, czujniki magnetometryczne

  keywords: diagnostics, magnetic inspection of wire ropes, magnetometric sensors

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/118896

3
 • Doświadczenia w ilościowej ocenie stanu linek stalowych taśmy przenośnikowejExpertise in the area of quantitative assessment of steel cords used in conveyor belts / Jerzy KWAŚNIEWSKI, Szymon MOLSKI // Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze ; ISSN 1899-5489. — Tytuł poprz.: Transport Przemysłowy. — 2018 nr 3, s. 27–31. — Bibliogr. s. 31, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Sposób ciągłego pomiaru miejscowego odkształcania obciążonej liny zwitej, stalowej lub z tworzywa sztucznego[Method for continuous measurement of local deformation of the loaded steel or plastic stranded rope] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KWAŚNIEWSKI Jerzy, JURASZEK Janusz, MOLSKI Szymon. — Int.Cl.: G01B 11/16\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 421494 A1 ; Opubl. 2018-11-05. — Zgłosz. nr P.421494 z dn. 2017-05-04 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 23, s. 29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL421494A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Sposób pomiaru stanu technicznego lin urządzeń dźwignicowych i urządzenie do pomiaru stanu technicznego lin urządzeń dźwignicowych[Method for measuring technical condition of crane devices ropes and the device for measuring technical condition of crane devices ropes] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KWAŚNIEWSKI Jerzy, MOLSKI Szymon. — Int.Cl.: G01N 27/87\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 418531 A1 ; Opubl. 2018-03-12. — Zgłosz. nr P.418531 z dn. 2016-09-01 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 6, s. 47. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL418531A1.pdf

 • słowa kluczowe: badania magnetyczne, liny stalowe, czujniki magnetyczne

  keywords: magnetic sensors, magnetic research, steel ropes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: