Wykaz publikacji wybranego autora

Szymon Molski, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMIR-kimit, Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3822-8911

ResearcherID: B-1564-2015

Scopus: 56496870000

PBN: 900939

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • A device for assessing the power consumption efficiency of lifts and a method for examining the power consumption efficiency of lifts / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KWAŚNIEWSKI Jerzy, Grzybowski Józef, KRAKOWSKI Tomasz, MOLSKI Szymon, RUTA Hubert. — Int.Cl: B66B 1/06\textsuperscript{(2006.01)}. — World Intellectual Property Organization. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; WO 2013187783 A1 ; Opubl. 2013-12-19. — Zgłosz. nr PCT/PL2013/000012 z dn. 2013-02-07. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/WO2013187783A1.pdf

 • słowa kluczowe: diagnostyka, efektywność energetyczna, dźwigi

  keywords: diagnostics, lifts, power consumption efficiency

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Anlage zur Bewertung des technischen Zustands der Oberfläche von Zugmitteln aus Gummi oder Kunststoff und Verfahren zur Bewertung des technischen Zustands aus Gummi oder Kunststoff[Method and device for assessing the surface condition of rubber or plastic strands] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: [KWAŚNIEWSKI Jerzy, MOLSKI Szymon, KRAKOWSKI Tomasz, RUTA Hubert]. — Int.Cl.: G01N 25/72\textsuperscript{(2006.01)}. — Austria. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; AT 514632 A2 ; Opubl. 2015-02-15. — Zgłosz. nr AT20130009174 z dn. 2013-02-07. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/AT514632A2.pdf

 • słowa kluczowe: termografia, diagnostyka, przenośnik taśmowy

  keywords: thermal imaging, diagnostic, belt conveyors

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Anlage zur Bewertung des technischen Zustands der Oberfläche von Zugmitteln aus Gummi oder Kunststoff und Verfahren zur Bewertung des technischen Zustands aus Gummi oder Kunststoff[Method and device for assessing the surface condition of rubber or plastic strands] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: [KWAŚNIEWSKI Jerzy, MOLSKI Szymon, KRAKOWSKI Tomasz, RUTA Hubert]. — Int.Cl.: G01N 25/72\textsuperscript{(2006.01)}. — Austria. — Opis patentowy ; AT 514632 B1 ; Udziel. 2015-09-15 ; Opubl. 2015-09-15. — Zgłosz. nr AT20130009174 z dn. 2013-02-07. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/AT514632B1.pdf

 • słowa kluczowe: termografia, diagnostyka, przenośnik taśmowy

  keywords: diagnostics, thermal imaging, belt conveyors

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Głowica do badania cięgien linowych[Magnetic head for the flat flexible cables testing] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KWAŚNIEWSKI Jerzy, MOLSKI Szymon, KRAKOWSKI Tomasz. — Int.Cl.: G01N 27/83\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 386361 A1 ; Opubl. 2010-05-10. — Zgłosz. nr P.386361 z dn. 2008-10-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2010  nr 10, s. 28-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL386361A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
8
 • Method and device for the contactless measurement of the movement speed of the ferromagnetic structure / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KWAŚNIEWSKI Jerzy, Grzybowski Józef, MOLSKI Szymon. — Int.Cl.: G01P 3/66\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 3130927 A1 ; Opubl. 2017-02-15. — Zgłosz. nr EP20150182522 z dn. 2015-08-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP3130927A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Sposib i pristrìj dlâ ocìnki stanu poverhnì gumovih abo plastikovih nitok[Method and device for assessing the surface condition of rubber or plastic strands] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KWAŚNIEWSKI Jerzy, MOLSKI Szymon, KRAKOWSKI Tomasz, RUTA Hubert. — Int.Cl: G01N 25/72\textsuperscript{(2006.01)}. — Ukraina. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; UA 201411635 A ; Opubl. 2015-05-12. — Zgłosz. nr UA20140011635 z dn. 2013-02-07 // Promislova vlasnist' ; ISSN 1608-716X ; 2015  no. 9

 • słowa kluczowe: termografia, diagnostyka, przenośnik taśmowy

  keywords: diagnostics, belt conveyor, thermal imaging

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Sposib i pristrìj dlâ ocìnki stanu poverhnì gumovih abo plastikovih nitok[Method and device for assessing the surface condition of rubber or plastic strands] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KWAŚNIEWSKI Jerzy, MOLSKI Szymon, KRAKOWSKI Tomasz, RUTA Hubert. — Int.Cl: G01N 25/72\textsuperscript{(2006.01)}. — Ukraina. — Opis patentowy ; UA 110748 C2 ; Opubl. 2016-02-10. — Zgłosz. nr UA20140011635 z dn. 2013-02-07. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/UA110748C2.pdf

 • słowa kluczowe: termografia, diagnostyka, przenośnik taśmowy

  keywords: diagnostics, belt conveyor, thermal imaging

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Sposob i ustrojstvo dlâ ocenki sostoâniâ poverhnosti rezinovyh ili plastikovyh nitej[Method and device for assessing the surface condition of rubber or plastic strands] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KWAŚNIEWSKI Jerzy, MOLSKI Szymon, KRAKOWSKI Tomasz, RUTA Hubert. — MPK: G01N 25/72\textsuperscript{(2006.01)}. — Rosja. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; RU 2014142935 A ; Opubl. 2016-08-10. — Zgłosz. nr RU2014142935 z dn. 2013-02-07. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/RU2014142935A.pdf

 • słowa kluczowe: termografia, diagnostyka, przenośnik taśmowy

  keywords: diagnostics, belt conveyor, thermal imaging

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Sposob i ustrojstvo dlâ ocenki sostoâniâ poverhnosti rezinovyh ili plastikovyh nitej[Method and device for assessing the surface condition of rubber or plastic strands] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KWAŚNIEWSKI Jerzy, MOLSKI Szymon, KRAKOWSKI Tomasz, RUTA Hubert. — MPK: G01N 25/72\textsuperscript{(2006.01)}. — Rosja. — Opis patentowy ; RU 2593922 C2 ; Udziel. 2016-08-10 ; Opubl. 2016-08-10. — Zgłosz. nr RU2014142935 z dn. 2013-02-07. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/RU2593922C2.pdf

 • słowa kluczowe: termografia, diagnostyka, przenośnik taśmowy

  keywords: diagnostics, belt conveyor, thermal imaging

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Sposób ciągłego pomiaru miejscowego odkształcania obciążonej liny zwitej, stalowej lub z tworzywa sztucznego[Method for continuous measurement of local deformation of the loaded steel or plastic stranded rope] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KWAŚNIEWSKI Jerzy, JURASZEK Janusz, MOLSKI Szymon. — Int.Cl.: G01B 11/16\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 421494 A1 ; Opubl. 2018-11-05. — Zgłosz. nr P.421494 z dn. 2017-05-04 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 23, s. 29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL421494A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Sposób ciągłego pomiaru miejscowego odkształcania obciążonej liny zwitej, stalowej lub z tworzywa sztucznego[Method for continuous measurement of local deformation of the loaded steel or plastic stranded rope] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy KWAŚNIEWSKI, Janusz JURASZEK, Szymon MOLSKI. — Int.Cl.: G01B 11/16\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 233670 B1 ; Udziel. 2019-06-10 ; Opubl. 2019-11-29. — Zgłosz. nr P.421494 z dn. 2017-05-04. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL233670B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Sposób eksploatacyjnego monitorowania i lokalizacji uszkodzeń zbrojonej taśmy przenośnika[Method for monitoring the exploitation process and fault positioning in the armed conveyor belt] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KWAŚNIEWSKI Jerzy, MOLSKI Szymon, MACHULA Tomasz. — Int.Cl.: E21F 13/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 379709 A1 ; Opubl. 2007-11-26. — Zgłosz. nr P.379709 z dn. 2006-05-16 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2010  nr 24, s. 15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL379709A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Sposób eksploatacyjnego monitorowania i lokalizacji uszkodzeń zbrojonej taśmy przenośnika[The manner of utility monitoring and location of damages in reinforced conveyor tape] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy KWAŚNIEWSKI, Szymon MOLSKI, Tomasz MACHULA. — Int.Cl.: G01N 27/82\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 207764 B1 ; Udziel. 2010-09-24 ; Opubl. 2011-01-31. — Zgłosz. nr P.379709 z dn. 2006-05-16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL207764B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Sposób eksploatacyjnego monitorowania krążków linowych oraz lokalizacji liny nośnonapędowej[Method for monitoring the exploitation process of wire rope rollers and carrying haul positioning] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KWAŚNIEWSKI Jerzy, MOLSKI Szymon. — Int.Cl.: B61B 12/06\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 386362 A1 ; Opubl. 2010-05-10. — Zgłosz. nr P.386362 z dn. 2008-10-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2010  nr 10, s. 10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL386362A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Sposób eksploatacyjnego monitorowania lokalizacji liny nośno-napędowej[Method for operational monitoring of the carrying-hauling rope location] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KWAŚNIEWSKI Jerzy, MOLSKI Szymon. — Int.Cl.: B61B 12/06\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 404287 A1 ; Opubl. 2013-08-19. — Zgłosz. nr P.404287 z dn. 2008-10-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 17, s. 49. — Numer zgłoszenia macierzystego P.386362. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL404287A1.pdf

 • słowa kluczowe: koleje linowe, liny nośno-napędowe

  keywords: ropeways, carrying-hauling rope

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Sposób eksploatacyjnego monitorowania lokalizacji liny nośno-napędowej[Method for operational monitoring of the carrying-hauling rope location] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy KWAŚNIEWSKI, Szymon MOLSKI. — Int.Cl.: B61B 12/06\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 216975 B1 ; Udziel. 2013-08-19 ; Opubl. 2014-06-30. — Zgłosz. nr P.404287 z dn. 2008-10-27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL216975B1.pdf

 • słowa kluczowe: koleje linowe, liny nośno-napędowe

  keywords: ropeways, carrying-hauling rope

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Sposób eksploatacyjnego monitorowania pracy krążków linowych mocowanych na wysięgnikach podpór[Method of the operational monitoring of cable pulleys and location of the transmission carrying rope] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy KWAŚNIEWSKI, Szymon MOLSKI. — Int.Cl.: B61B 12/06\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 215689 B1 ; Udziel. 2013-06-10 ; Opubl. 2014-01-31. — Zgłosz. nr P.386362 z dn. 2008-10-27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL215689B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Sposób i urządzenie do bezkontaktowego pomiaru prędkości przemieszczania struktur ferromagnetycznych[Method and the device for contactless measuring the speed of relocation of ferromagnetic structures] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KWAŚNIEWSKI Jerzy, Grzybowski Józef, MOLSKI Szymon. — Int.Cl.: G01P 3/66\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 413513 A1 ; Opubl. 2017-02-13. — Zgłosz. nr P.413513 z dn. 2015-08-11 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 4, s. 44. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL413513A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Sposób i urządzenie do oceny stanu taśmy przenośnikowej, zwłaszcza osnowy gumowej[Method and device for assessing the condition of the conveyor belt, in particular the rubber casing] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KWAŚNIEWSKI Jerzy, Grzybowski Józef, MOLSKI Szymon. — Int.Cl.: B65G 43/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 428386 A1 ; Opubl. 2020-09-29. — Zgłosz. nr P.428386 z dn. 2018-12-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2020  nr 14, s. 22. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL428386A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Sposób pomiaru stanu technicznego lin urządzeń dźwignicowych i urządzenie do pomiaru stanu technicznego lin urządzeń dźwignicowych[Method for measuring technical condition of crane devices ropes and the device for measuring technical condition of crane devices ropes] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KWAŚNIEWSKI Jerzy, MOLSKI Szymon. — Int.Cl.: G01N 27/87\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 418531 A1 ; Opubl. 2018-03-12. — Zgłosz. nr P.418531 z dn. 2016-09-01 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 6, s. 47. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL418531A1.pdf

 • słowa kluczowe: badania magnetyczne, liny stalowe, czujniki magnetyczne

  keywords: magnetic sensors, magnetic research, steel ropes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Urządzenie do bezdotykowego pomiaru temperatury szyn miejskiego torowiska tramwajowego, podczas jazdy pojazdu szynowego[Device for contactless temperature measurement of the city tram tracks during the movement of the rail vehicle] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KWAŚNIEWSKI Jerzy, MOLSKI Szymon. — Int.Cl.: G01K 13/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 428116 A1 ; Opubl. 2020-06-15. — Zgłosz. nr P.428116 z dn. 2018-12-10 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2020  nr 13, s. 41. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL428116A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Urządzenie do bezkontaktowego pomiaru stanu osłony taśmy przenośnikowej[Device for contactless measurement of the condition of the conveyor belt housing] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KWAŚNIEWSKI Jerzy, Grzybowski Józef, MOLSKI Szymon. — Int.Cl.: B65G 43/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 428344 A1 ; Opubl. 2020-09-29. — Zgłosz. nr P.428344 z dn. 2018-12-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2020  nr 14, s. 21-22. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL428344A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: