Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Witek, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 9 publikacji Autora


1
 • [referat, 2011]
 • TytułApplication of well logs and laboratory data to analysis of reservoir properties of Polish Miocene of Ż gas field
  AutorzyM. J. BAŁA , K. WITEK
  ŹródłoVienna'11 [Dokument elektroniczny] : unconventional resources and the role of technology : 73/rd EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2011 : 23–26 May 2011, Vienna, Austria : conference proceedings & exhibitors' catalogue / European Association of Geoscientists & Engineers, SPE International EUROPEC. — [The Netherlands] : EAGE, cop. 2011. — S. [1–5], P223
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułCalculations of the elastic parameters (velocity of P-waves and S-waves) and bulk density for selected wells from the Western Carpathians
  AutorzyBAŁA M., WITEK K.
  ŹródłoGeologica Balcanica. — 2010 [vol.] 39 [no.] 1–2, s. 37
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2007]
 • TytułIntegrate interpretation of geophysical data at aspect of prospecting for reservoirs in thin beds horizons of Miocene
  AutorzyK. WITEK, J. KRAWIEC
  ŹródłoNear surface 2007 [Dokument elektroniczny] : 13textsuperscript{th} European meeting of environmental and engineering geophysics : 3–5 September 2007, Istanbul, Turkey : extended abstracts & exhibitors' catalogue / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers. — [Houten, The Netherlands] : EAGE, cop. 2007. — S. [1–5], P52
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułModel prędkościowy fal P i S opracowany przy zastosowaniu programu ESTYMACJA i danych geofizyki otworowej w rejonie wschodniej części zapadliska przedkarpackiego
  AutorzyMaria BAŁA, Katarzyna WITEK
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2004 t. 30 z. 3, s. 299–310
 • słowa kluczowe: zapadlisko przedkarpackie, miocen, profilowanie akustyczne, czasy interwałowe, prędkości fal podłużnych, prędkości fal poprzecznych, akustyczny obraz falowy

  keywords: acoustic full waveforms, acoustic log, interval transit time, compressional and shear wave velocities, Miocene Carpathian Foredeep

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • [monografia, 2008]
 • TytułModelowanie wpływu zmiennego nasycenia gazem przestrzeni porowej skał na wyniki pomiarów akustycznych i innych profilowań w otworach oraz sejsmicznych pól falowych : projekt badawczy nr 4 T12B 05629 10.2005–04.04.2008
  Autorzykierownik projektu: Maria BAŁA ; zespół realizujący prace badawcze: Maria BAŁA, Adam CICHY, Kaja PIETSCH, Urszula Woźnicka, Tomasz ZORSKI, Andrzej OSSOWSKI, Andrzej Drabina, Marcin KOBYLARSKI, Katarzyna WITEK, Aneta RZEMIENIARZ, Tomasz DANEK, Joanna KRAWIEC, Maria CICHA, Maria GOŁĘBIOWSKA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geofizyki
  DetailsKraków : [AGH WGGiOŚ], 2008. — 116 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2008]
 • TytułOpracowanie modelu prędkościowego fal P i S oraz gęstości objętościowych na podstawie danych geofizyki otworowej i obliczeń programem {em ESTYMACJA} w wybranych otworach w Karpatach Zachodnich
  AutorzyMaria BAŁA, Katarzyna WITEK
  ŹródłoPierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — S. 8
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułOpracowanie rozkładu prędkości fal P i S z głębokością przy wykorzystaniu programu ESTYMACJA i danych geofizyki otworowej w rejonie wschodniej części zapadliska przedkarpackiego
  AutorzyMaria BAŁA, Katarzyna WITEK
  ŹródłoPrace Instytutu Nafty i Gazu. — 2004 nr 130 wyd. konf., s. 255–259
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułWpływ filtracji płuczki wiertniczej na pomiary oporności pozornej na podstawie danych pochodzących z rejonu złoża Żołynia–Leżajsk
  AutorzyKatarzyna WITEK
  ŹródłoPrace Instytutu Nafty i Gazu. — 2006 nr 137 wyd. konferencyjne, s. 445–450
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: