Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Witek, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 9 publikacji Autora


1
  • Application of well logs and laboratory data to analysis of reservoir properties of Polish Miocene of Ż gas field
2
  • Calculations of the elastic parameters (velocity of P-waves and S-waves) and bulk density for selected wells from the Western Carpathians
3
  • Integrate interpretation of geophysical data at aspect of prospecting for reservoirs in thin beds horizons of Miocene
4
  • Model prędkościowy fal P i S opracowany przy zastosowaniu programu ESTYMACJA i danych geofizyki otworowej w rejonie wschodniej części zapadliska przedkarpackiego
5
  • Model prędkościowy fal P i S oraz gęstości objętościowych dla wybranych otworów w rejonie Karpat Zachodnich
6
  • Modelowanie wpływu zmiennego nasycenia gazem przestrzeni porowej skał na wyniki pomiarów akustycznych i innych profilowań w otworach oraz sejsmicznych pól falowych
7
  • Opracowanie modelu prędkościowego fal P i S oraz gęstości objętościowych na podstawie danych geofizyki otworowej i obliczeń programem {\em ESTYMACJA} w wybranych otworach w Karpatach Zachodnich
8
  • Opracowanie rozkładu prędkości fal P i S z głębokością przy wykorzystaniu programu ESTYMACJA i danych geofizyki otworowej w rejonie wschodniej części zapadliska przedkarpackiego
9
  • Wpływ filtracji płuczki wiertniczej na pomiary oporności pozornej na podstawie danych pochodzących z rejonu złoża Żołynia–Leżajsk