Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Witek, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem9135
201111
201011
2008211
2007211
200611
200422
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem963
201111
201011
200822
2007211
200611
200422
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem963
201111
201011
200822
2007211
200611
200422
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem918
201111
201011
200822
200722
200611
200422
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem936
201111
201011
2008211
2007211
200611
200422
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem972
201111
201011
2008211
200722
200611
2004221
 • Application of well logs and laboratory data to analysis of reservoir properties of Polish Miocene of Ż gas field / M. J. BAŁA , K. WITEK // W: Vienna'11 [Dokument elektroniczny] : unconventional resources and the role of technology : 73/rd EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2011 : 23–26 May 2011, Vienna, Austria : conference proceedings & exhibitors' catalogue / European Association of Geoscientists & Engineers, SPE International EUROPEC. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [The Netherlands] : EAGE, cop. 2011. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwol.. — e-ISBN: 978-90-73834-12-5. — S. [1–5], P223. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5], Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Calculations of the elastic parameters (velocity of P-waves and S-waves) and bulk density for selected wells from the Western Carpathians / BAŁA M., WITEK K. // Geologica Balcanica ; ISSN 0324-0894. — 2010 [vol.] 39 [no.] 1–2, s. 37. — XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : Thessaloniki, Greece, 23–26 September 2010 : abstracts volume / eds. Alexandros Chatzipetros, [et al.]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Integrate interpretation of geophysical data at aspect of prospecting for reservoirs in thin beds horizons of Miocene / K. WITEK, J. KRAWIEC // W: Near surface 2007 [Dokument elektroniczny] : 13\textsuperscript{th} European meeting of environmental and engineering geophysics : 3–5 September 2007, Istanbul, Turkey : extended abstracts & exhibitors' catalogue / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Houten, The Netherlands] : EAGE, cop. 2007. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwoluty. — e-ISBN: 978-90-73781-81-8. — S. [1–5], P52. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5], Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Papers”)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Model prędkościowy fal P i S opracowany przy zastosowaniu programu ESTYMACJA i danych geofizyki otworowej w rejonie wschodniej części zapadliska przedkarpackiegoP-wave and S-wave velocity model determined using the ESTYMACJA program and well-logging data from the eastern part of the Carpathian Foredeep / Maria BAŁA, Katarzyna WITEK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2004 t. 30 z. 3, s. 299–310. — Bibliogr. s. 309–310, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zapadlisko przedkarpackie, miocen, profilowanie akustyczne, czasy interwałowe, prędkości fal podłużnych, prędkości fal poprzecznych, akustyczny obraz falowy

  keywords: acoustic full waveforms, acoustic log, interval transit time, compressional and shear wave velocities, Miocene Carpathian Foredeep

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Model prędkościowy fal P i S oraz gęstości objętościowych dla wybranych otworów w rejonie Karpat ZachodnichVelocity model of P-waves and S-waves and bulk density for selected wells from the Western Carpathians / Maria BAŁA, Katarzyna WITEK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2007 t. 33 z. 4/1, s. 59–80. — Bibliogr. s. 79, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2007-04-1/Geologia_2007_4-1_04.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Modelowanie wpływu zmiennego nasycenia gazem przestrzeni porowej skał na wyniki pomiarów akustycznych i innych profilowań w otworach oraz sejsmicznych pól falowych : projekt badawczy nr 4 T12B 05629 10.2005–04.04.2008Modelling of variable gas-saturation degree of the pore space on results of acoustic logs and other well logs and seismic wave fields / kierownik projektu: Maria BAŁA ; zespół realizujący prace badawcze: Maria BAŁA, Adam CICHY, Kaja PIETSCH, Urszula Woźnicka, Tomasz ZORSKI, Andrzej OSSOWSKI, Andrzej Drabina, Marcin KOBYLARSKI, Katarzyna WITEK, Aneta RZEMIENIARZ, Tomasz DANEK, Joanna KRAWIEC, Maria CICHA, Maria GOŁĘBIOWSKA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geofizyki. — Kraków : [AGH WGGiOŚ], 2008. — 116 s.. — Bibliogr. s. 113–116

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Opracowanie modelu prędkościowego fal P i S oraz gęstości objętościowych na podstawie danych geofizyki otworowej i obliczeń programem {\em ESTYMACJA} w wybranych otworach w Karpatach Zachodnich[Study of P and S waves velocity model and bulk densities on the basis of well jogging data and results of the ESTYMACJA calculations in selected wells in the West Carpathians] / Maria BAŁA, Katarzyna WITEK // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN: 978-83-924869-4-7. — S. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Opracowanie rozkładu prędkości fal P i S z głębokością przy wykorzystaniu programu ESTYMACJA i danych geofizyki otworowej w rejonie wschodniej części zapadliska przedkarpackiegoDistribution of velocity P-wave and S-wave as a function of depth using a Estimation program and log data in East Part of Carpathian Foredeep / Maria BAŁA, Katarzyna WITEK // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2004 nr 130 wyd. konf., s. 255–259. — Bibliogr. s. 258, Streszcz., Abstr.. — GEOPETROL 2004 : konferencja naukowo-techniczna nt. Efektywne technologie poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów : Zakopane, 20–23.09.2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wpływ filtracji płuczki wiertniczej na pomiary oporności pozornej na podstawie danych pochodzących z rejonu złoża Żołynia–LeżajskImpact of drilling mud invasion on apparent resistance measurements on the basis of data from Żołynia–Leżajsk field / Katarzyna WITEK // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2006 nr 137 wyd. konferencyjne, s. 445–450. — Bibliogr. s. 450, Streszcz., Abstr.. — Opis częśc. wg okł. — Toż na CD. — GEOPETROL 2006 : problemy techniczne i technologiczne pozyskiwania węglowodorów a zrównoważony rozwój gospopdarki = recovery of oil and gas and sustained economical development : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 18–21. 09. 2006 / INiG. — Kraków : INiG, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: