Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Godyń, mgr inż.

poprzednio: Aksamit

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 7 publikacji Autora


1
  • Czarne łupki dolnego karbonu – skały macierzyste złóż bituminów w rejonie Pomorza Zachodniego
2
  • Heavy mineral assemblages in selected profiles of the Lower Carboniferous of Western Pomerania
3
  • Ilościowa analiza obrazu w problemach minerałów ciężkich
4
  • Methods of image analysis in morphological and quantitative-qualitative investigations of heavy minerals from lower carboniferous rocks of Western Pomerania
5
  • Pseudorutyl z frakcji minerałów ciężkich z dolnego karbonu Pomorza Zachodniego
6
  • Różnorodność minerałów ciężkich wśród wybranych skał karbonu dolnego Pomorza Zachodniego
7
  • Zastosowanie metod stereologicznych i analizy obrazu do opisu cech strukturalno-teksturalnych wybranych odmian skał