Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Godyń, mgr inż.

poprzednio: Aksamit

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem71114
200711
2005211
2004211
2002211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem752
200711
200522
2004211
2002211
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem761
200711
200522
200422
2002211
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem77
200711
200522
200422
200222
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem716
200711
200522
200422
200222
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem77
200711
200522
200422
2002221
2
 • Heavy mineral assemblages in selected profiles of the Lower Carboniferous of Western Pomerania / Marek MUSZYŃSKI, Katarzyna AKSAMIT, Katarzyna GÓRNIAK, Aleksander Protas, Tadeusz RATAJCZAK, Adam GAWEŁ, Tadeusz SZYDŁAK // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 2001 [wyd. 2002] z. 18, s. 138–143. — Bibliogr. s. 142–143. — Materiały zjazdu Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego oraz IV konferencji „Diageneza” 2001 = Papers of the meeting of the Mineralogical Society of Poland and the 4th conference “Diagenesis” 2001 : Poznań, 20–21.09.2001 / eds. Julita Biernacka, [et al.] ; PTM. — Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Ilościowa analiza obrazu w problemach minerałów ciężkichImage analysis quantifiacation in the problem of heavy minerals / Katarzyna GODYŃ, Mariusz Młynarczuk // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 2005 z. 27, s. 89–100, 129–130. — Bibliogr. s. 100, Streszcz., Abstr.. — Zastosowanie metod stereologicznych i analizy obrazu do opisu cech strukturalno-teksturalnych wybranych odmian skał : konferencja naukowa : Kraków, 1 grudnia 2005 / red. Tadeusz Ratajczak, Katarzyna Godyń, Tadeusz Szydłak ; Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. — Kraków : cop. Mineralogical Society of Poland, 2005. — W artykułach przedstawiono wyniki badań wykonanych w ramach Projektu Badawczego pt. „Ilościowy opis cech strukturalno-teksturalnych wybranych odmian skał przy wykorzystaniu metod stereologicznych i analizy obrazu” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Methods of image analysis in morphological and quantitative-qualitative investigations of heavy minerals from lower carboniferous rocks of Western Pomerania / Katarzyna GODYŃ, Mariusz Młynarczuk // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 2004 z. 24, s. 175–178. — Bibliogr. s. 178, Abstr.. — 11\textsuperscript{th} meeting of The Petrology Group of The Mineralogical Society of Poland : “hypabyssal magmatism and petrology of the flysch in the Western Carpathians” : Ustroń, October 14–17, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Pseudorutyl z frakcji minerałów ciężkich z dolnego karbonu Pomorza Zachodniego[Pseudorutile from the heavy minerals fraction of the Lower Carboniferous of Western Pomerania] / Katarzyna GODYŃ, Marek MUSZYŃSKI // W: Pozycja geologiczna i petrologia utworów podłoża permu w strefie Koszalin–Chojnice / red. Aleksander Protas, Zbigniew Mikołajewski, Arkadiusz Buniak ; Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Geologii. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2004. — ISBN10: 8389290685. — S. 129–144. — Bibliogr. s. 143–144

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Różnorodność minerałów ciężkich wśród wybranych skał karbonu dolnego Pomorza Zachodniego[Heavy minerals assemblages in selected profiles of the Lower Carboniferous of Western Pomerania] / Katarzyna GODYŃ, Marek MUSZYŃSKI, Tadeusz RATAJCZAK // W: HERL'ANY 2002 : slovensko-česko-pol'ské mineralogicko-petrograficko-ložiskové dni : 27.–29. august 2002, Herl'any, SR : zborník abstraktov : exkurzný sprievodca. — [Košice : Technical University], [2002]. — S. 16. — Bibliogr. s. 16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Zastosowanie metod stereologicznych i analizy obrazu do opisu cech strukturalno-teksturalnych wybranych odmian skał : konferencja naukowa : Kraków, 1 grudnia 2005[Application of stereological methods and image analysis for description of structural and textural features of selected rock types : scientific conference : Cracow, 1\textsuperscript{st} December 2005] / red. Tadeusz RATAJCZAK, Katarzyna GODYŃ, Tadeusz SZYDŁAK ; Polskie Towarzystwo Mineralogoczne. — Kraków : cop. Mineralogical Society of Poland, 2005. — 133 s.. — (Prace Specjalne / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360 ; z. 27). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-89541-55-6. — W artykułach stanowiących program konferencji przedstawiono wyniki badań wykonanych w ramach Projektu Badawczego pt. „Ilościowy opis cech strukturalno-teksturalnych wybranych odmian skał przy wykorzystaniu metod stereologicznych i analizy obrazu” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: