Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Godyń, mgr inż.

poprzednio: Aksamit

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 7 publikacji Autora


1
2
 • Heavy mineral assemblages in selected profiles of the Lower Carboniferous of Western Pomerania / Marek MUSZYŃSKI, Katarzyna AKSAMIT, Katarzyna GÓRNIAK, Aleksander Protas, Tadeusz RATAJCZAK, Adam GAWEŁ, Tadeusz SZYDŁAK // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 2001 [wyd. 2002] z. 18, s. 138–143. — Bibliogr. s. 142–143. — Materiały zjazdu Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego oraz IV konferencji „Diageneza” 2001 = Papers of the meeting of the Mineralogical Society of Poland and the 4th conference “Diagenesis” 2001 : Poznań, 20–21.09.2001 / eds. Julita Biernacka, [et al.] ; PTM. — Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Ilościowa analiza obrazu w problemach minerałów ciężkichImage analysis quantifiacation in the problem of heavy minerals / Katarzyna GODYŃ, Mariusz Młynarczuk // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 2005 z. 27, s. 89–100, 129–130. — Bibliogr. s. 100, Streszcz., Abstr.. — Zastosowanie metod stereologicznych i analizy obrazu do opisu cech strukturalno-teksturalnych wybranych odmian skał : konferencja naukowa : Kraków, 1 grudnia 2005 / red. Tadeusz Ratajczak, Katarzyna Godyń, Tadeusz Szydłak ; Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. — Kraków : cop. Mineralogical Society of Poland, 2005. — W artykułach przedstawiono wyniki badań wykonanych w ramach Projektu Badawczego pt. „Ilościowy opis cech strukturalno-teksturalnych wybranych odmian skał przy wykorzystaniu metod stereologicznych i analizy obrazu” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Methods of image analysis in morphological and quantitative-qualitative investigations of heavy minerals from lower carboniferous rocks of Western Pomerania / Katarzyna GODYŃ, Mariusz Młynarczuk // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 2004 z. 24, s. 175–178. — Bibliogr. s. 178, Abstr.. — 11\textsuperscript{th} meeting of The Petrology Group of The Mineralogical Society of Poland : “hypabyssal magmatism and petrology of the flysch in the Western Carpathians” : Ustroń, October 14–17, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Pseudorutyl z frakcji minerałów ciężkich z dolnego karbonu Pomorza Zachodniego[Pseudorutile from the heavy minerals fraction of the Lower Carboniferous of Western Pomerania] / Katarzyna GODYŃ, Marek MUSZYŃSKI // W: Pozycja geologiczna i petrologia utworów podłoża permu w strefie Koszalin–Chojnice / red. Aleksander Protas, Zbigniew Mikołajewski, Arkadiusz Buniak ; Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Geologii. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2004. — ISBN10: 8389290685. — S. 129–144. — Bibliogr. s. 143–144

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Różnorodność minerałów ciężkich wśród wybranych skał karbonu dolnego Pomorza Zachodniego[Heavy minerals assemblages in selected profiles of the Lower Carboniferous of Western Pomerania] / Katarzyna GODYŃ, Marek MUSZYŃSKI, Tadeusz RATAJCZAK // W: HERL'ANY 2002 : slovensko-česko-pol'ské mineralogicko-petrograficko-ložiskové dni : 27.–29. august 2002, Herl'any, SR : zborník abstraktov : exkurzný sprievodca. — [Košice : Technical University], [2002]. — S. 16. — Bibliogr. s. 16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Zastosowanie metod stereologicznych i analizy obrazu do opisu cech strukturalno-teksturalnych wybranych odmian skał : konferencja naukowa : Kraków, 1 grudnia 2005[Application of stereological methods and image analysis for description of structural and textural features of selected rock types : scientific conference : Cracow, 1\textsuperscript{st} December 2005] / red. Tadeusz RATAJCZAK, Katarzyna GODYŃ, Tadeusz SZYDŁAK ; Polskie Towarzystwo Mineralogoczne. — Kraków : cop. Mineralogical Society of Poland, 2005. — 133 s.. — (Prace Specjalne / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360 ; z. 27). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-89541-55-6. — W artykułach stanowiących program konferencji przedstawiono wyniki badań wykonanych w ramach Projektu Badawczego pt. „Ilościowy opis cech strukturalno-teksturalnych wybranych odmian skał przy wykorzystaniu metod stereologicznych i analizy obrazu” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: