Wykaz publikacji wybranego autora

Aneta Rzemieniarz, mgr inż.

doktorant

Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
WGGiOŚ-kgf


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem413
200811
200611
200422
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem44
200811
200611
200422
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem44
200811
200611
200422
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem44
200811
200611
200422
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem413
200811
200611
200422
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem431
200811
200611
20042111
  • Analiza zmienności wybranych parametrów petrofizycznych utworów struktury Palikówka
2
  • Geostatystyczny model struktury zmienności parametrów zbiornikowych utworów miocenu złóż: Palikówka, Stobierna, Terliczka i Jasionka
3
  • Modelowanie rozkładu gęstości prądu i oporności w niejednorodnych próbkach skalnych metodą elementów skończonych
4
  • Modelowanie wpływu zmiennego nasycenia gazem przestrzeni porowej skał na wyniki pomiarów akustycznych i innych profilowań w otworach oraz sejsmicznych pól falowych