Wykaz publikacji wybranego autora

Aneta Rzemieniarz, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
1
  • Geostatystyczny model struktury zmienności parametrów zbiornikowych utworów miocenu złóż: Palikówka, Stobierna, Terliczka i Jasionka