Wykaz publikacji wybranego autora

Aneta Rzemieniarz, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 4, z ogólnej liczby 4 publikacji Autora


1
  • Analiza zmienności wybranych parametrów petrofizycznych utworów struktury Palikówka
2
  • Geostatystyczny model struktury zmienności parametrów zbiornikowych utworów miocenu złóż: Palikówka, Stobierna, Terliczka i Jasionka
3
  • Modelowanie rozkładu gęstości prądu i oporności w niejednorodnych próbkach skalnych metodą elementów skończonych
4
  • Modelowanie wpływu zmiennego nasycenia gazem przestrzeni porowej skał na wyniki pomiarów akustycznych i innych profilowań w otworach oraz sejsmicznych pól falowych