Wykaz publikacji wybranego autora

Aneta Rzemieniarz, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
1
  • Analiza zmienności wybranych parametrów petrofizycznych utworów struktury PalikówkaAnalysis veriability of chosen petrophysical parameters describing structure of the Palikówka / Aneta RZEMIENIARZ // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2004 R. 60 nr 11, s. 561–569. — Bibliogr. s. 569

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu: