Wykaz publikacji wybranego autora

Aneta Rzemieniarz, mgr inż.

doktorant

Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
WGGiOŚ-kgf


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
1
 • Analiza zmienności wybranych parametrów petrofizycznych utworów struktury PalikówkaAnalysis veriability of chosen petrophysical parameters describing structure of the Palikówka / Aneta RZEMIENIARZ // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2004 R. 60 nr 11, s. 561–569. — Bibliogr. s. 569

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Geostatystyczny model struktury zmienności parametrów zbiornikowych utworów miocenu złóż: Palikówka, Stobierna, Terliczka i JasionkaGeostatistical model of reservoir properties variability: case studies of Palikówka, Stobierna, Terliczka and Jasionka miocene reservoirs / Aneta RZEMIENIARZ // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2006 nr 137 wyd. konferencyjne, s. 451–459. — Bibliogr. s. 458, Streszcz., Abstr.. — GEOPETROL 2006 : problemy techniczne i technologiczne pozyskiwania węglowodorów a zrównoważony rozwój gospopdarki = recovery of oil and gas and sustained economical development : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 18–21. 09. 2006 / INiG. — Kraków : INiG, 2006. — Opis częśc. wg okł. — Toż. W: GEOPETROL 2006 [Dokument elektroniczny] : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna nt. Problemy techniczne i technologiczne pozyskiwania węglowodorów a zrównoważony rozwój gospodarki : Zakopane 18–21. 09. 06. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / INiG. — Kraków : INiG, 2006. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg okł. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Modelowanie rozkładu gęstości prądu i oporności w niejednorodnych próbkach skalnych metodą elementów skończonychTest of definition distribution of electrical parameters in heterogeneous sample rock with finite elements method / Aneta RZEMIENIARZ // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2004 nr 130 wyd. konf., s. 305–309. — Bibliogr. s. 309, Streszcz., Abstr.. — GEOPETROL 2004 : konferencja naukowo-techniczna nt. Efektywne technologie poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów : Zakopane, 2–23.09.2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: