Wykaz publikacji wybranego autora

Aneta Rzemieniarz, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem413
200811
200611
200422
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem44
200811
200611
200422
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem44
200811
200611
200422
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem44
200811
200611
200422
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem413
200811
200611
200422
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem431
200811
200611
20042111
 • Analiza zmienności wybranych parametrów petrofizycznych utworów struktury PalikówkaAnalysis veriability of chosen petrophysical parameters describing structure of the Palikówka / Aneta RZEMIENIARZ // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2004 R. 60 nr 11, s. 561–569. — Bibliogr. s. 569

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Geostatystyczny model struktury zmienności parametrów zbiornikowych utworów miocenu złóż: Palikówka, Stobierna, Terliczka i JasionkaGeostatistical model of reservoir properties variability: case studies of Palikówka, Stobierna, Terliczka and Jasionka miocene reservoirs / Aneta RZEMIENIARZ // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2006 nr 137 wyd. konferencyjne, s. 451–459. — Bibliogr. s. 458, Streszcz., Abstr.. — GEOPETROL 2006 : problemy techniczne i technologiczne pozyskiwania węglowodorów a zrównoważony rozwój gospopdarki = recovery of oil and gas and sustained economical development : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 18–21. 09. 2006 / INiG. — Kraków : INiG, 2006. — Opis częśc. wg okł. — Toż. W: GEOPETROL 2006 [Dokument elektroniczny] : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna nt. Problemy techniczne i technologiczne pozyskiwania węglowodorów a zrównoważony rozwój gospodarki : Zakopane 18–21. 09. 06. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / INiG. — Kraków : INiG, 2006. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg okł. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Modelowanie rozkładu gęstości prądu i oporności w niejednorodnych próbkach skalnych metodą elementów skończonychTest of definition distribution of electrical parameters in heterogeneous sample rock with finite elements method / Aneta RZEMIENIARZ // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2004 nr 130 wyd. konf., s. 305–309. — Bibliogr. s. 309, Streszcz., Abstr.. — GEOPETROL 2004 : konferencja naukowo-techniczna nt. Efektywne technologie poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów : Zakopane, 2–23.09.2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Modelowanie wpływu zmiennego nasycenia gazem przestrzeni porowej skał na wyniki pomiarów akustycznych i innych profilowań w otworach oraz sejsmicznych pól falowych : projekt badawczy nr 4 T12B 05629 10.2005–04.04.2008Modelling of variable gas-saturation degree of the pore space on results of acoustic logs and other well logs and seismic wave fields / kierownik projektu: Maria BAŁA ; zespół realizujący prace badawcze: Maria BAŁA, Adam CICHY, Kaja PIETSCH, Urszula Woźnicka, Tomasz ZORSKI, Andrzej OSSOWSKI, Andrzej Drabina, Marcin KOBYLARSKI, Katarzyna WITEK, Aneta RZEMIENIARZ, Tomasz DANEK, Joanna KRAWIEC, Maria CICHA, Maria GOŁĘBIOWSKA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geofizyki. — Kraków : [AGH WGGiOŚ], 2008. — 116 s.. — Bibliogr. s. 113–116

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: