Wykaz publikacji wybranego autora

Kamila Wawrzyniak-Guz, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geofizyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6386-8171 orcid iD

ResearcherID: R-9231-2018

Scopus: 56369437900

PBN: 5e709207878c28a04738ed9c

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 94, z ogólnej liczby 95 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAbilities of the GPR method in determination of range of mining disaster in the nearby of the ventilation shaft V of the K.W.K. „Szczygłowice” mine – a case study
  AutorzyKARCZEWSKI Jerzy, ZIĘTEK Jerzy, WAWRZYNIAK-GUZ Kamila, Stanek Zdzisław
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2012 vol. 21 no. 5A, s. 145–151
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAcoustic full waveforms as a bridge between seismic data and laboratory results in petrophysical interpretation
  AutorzyKamila WAWRZYNIAK-GUZ
  ŹródłoActa Geophysica. — 2016 vol. 64 no. 6, s. 2356–2381. — tekst: https://goo.gl/HP15BY
3
 • [książka, 2017]
 • TytułAdaptacja do warunków polskich metodologii wyznaczania emph {sweet spotów} na podstawie korelacji pomiarów geofizycznych z rdzeniami wiertniczymi : zadanie 10. w projekcie MWSSSG: metodologia wyznaczania emph {sweet spotów} na podstawie własności geochemicznych, petrofizycznych, geomechanicznych w oparciu o korelację wyników badań laboratoryjnych z pomiarami geofizycznymi i model generacyjny 3D
  Autorzyred. nauk. Jadwiga JARZYNA, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ
  DetailsKraków : Drukarnia GOLDRUK Wojciech Golachowski, 2017. — 500 s.
4
 • [referat w czasopiśmie, 2019]
 • TytułAn iterative inversion of Dual Induction Tool logs from thin-bedded sandy-shaly formations of the Carpathian Foredeep using a modifed simulated annealing method
  AutorzyMichał WILKOSZ, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ
  ŹródłoActa Geophysica. — 2019 vol. 67 iss. 6 spec. iss., s. 1865–1873. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11600-019-00343-w.pdf
5
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAnaliza akustycznych obrazów falowych w oparciu o parametryzację sygnału za pomocą metody „pogoń za dopasowaniem” (Matching Pursuit)
  AutorzyKamila WAWRZYNIAK
  ŹródłoPrace Instytutu Nafty i Gazu. — 2006 nr 137 wyd. konferencyjne, s. 427–436
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułAnaliza czasowo-częstotliwościowa akustycznych obrazów falowych za pomocą transformaty falkowej
  AutorzyKamila WAWRZYNIAK
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2005 t. 31 z. 3–4, s. 309–335. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2005-03-04/Geologia_2005_3_04.pdf
7
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułAnaliza czynnikowa wraz z petrofizyczną interpretacją wyników na podstawie reprezentatywnych profilowań
  AutorzyKamila WAWRZYNIAK-GUZ, Marcin ZYCH
  ŹródłoAdaptacja do warunków polskich metodologii wyznaczania emph {sweet spotów} na podstawie korelacji pomiarów geofizycznych z rdzeniami wiertniczymi : zadanie 10. w projekcie MWSSSG: metodologia wyznaczania emph {sweet spotów} na podstawie własności geochemicznych, petrofizycznych, geomechanicznych w oparciu o korelację wyników badań laboratoryjnych z pomiarami geofizycznymi i model generacyjny 3D / red. nauk. Jadwiga Jarzyna, Kamila Wawrzyniak-Guz. — Kraków : [Wydawnictwa AGH], 2017 (Nowy Sącz Drukarnia GOLDRUK Wojciech Golachowski), 2017. — S. 213–223
8
 • [referat, 2016]
 • TytułAnaliza heterogeniczności utworów syluru i ordowiku z rejonu syneklizy bałtyckiej na podstawie wyników badań laboratoryjnych
  AutorzyPaulina KRAKOWSKA, Jadwiga JARZYNA, Edyta PUSKARCZYK, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ
  ŹródłoGeopetrol 2016 : współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 19–22.09.2016 / Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : INiG–PIB, 2016. — S. 565–568
9
 • [referat, 2006]
 • TytułAnalysis of acoustic full waveforms based on matching pursuit parameterization
  AutorzyK. WAWRZYNIAK
  ŹródłoVienna 2006 [Dokument elektroniczny] : opportunities in mature areas : 68textsuperscript{th} EAGE conference & exhibition : incorporating SPE EUROPEC 2006 : 12–15 June 2006, Wien : extended abstracts & exhibitors' catalogue / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers, SPE. — [The Netherlands] : cop. EAGE, 2006. — S. [1–5], P206
10
 • [referat, 2016]
 • TytułAnalysis of hydraulic flow parameters in shale gas formations from north Poland
  AutorzyKRAKOWSKA P. I., JARZYNA J. A., WAWRZYNIAK-GUZ K., PUSKARCZYK E., ZYCH M.
  Źródło35textsuperscript{th} International Geological Congress [Dokument elektroniczny] : [27 August – 4 September 2016, Cape Town, South Africa]. — [South Africa : s. n.], [2016]. — S. [1], art. no. 2726
11
 • [referat, 2016]
 • TytułAnalysis of the heterogeneity of the Polish shale gas formations by factor analysis on the basis of well logs
  AutorzyK. WAWRZYNIAK-GUZ, J. A. JARZYNA, M. ZYCH, M. BAŁA, P. I. KRAKOWSKA, E. PUSKARCZYK
  ŹródłoVienna 2016 [Dokument elektroniczny] : efficient use of technology – unlocking potential : 78th EAGE conference & exhibition : 30 May – 2 June 2016, Vienna, Austria : conference proceedings. — [USA : Wiley], [2016]. — S. [1–5]
12
 • [referat, 2016]
 • TytułAplikacja TOC w systemie GeoWin do obliczania całkowitej zawartości węgla organicznego w skałach na podstawie profilowań geofizyki otworowej
  AutorzyPaulina KRAKOWSKA, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ, Edyta PUSKARCZYK, Jerzy KARCZEWSKI, Jadwiga JARZYNA
  ŹródłoGeopetrol 2016 : współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 19–22.09.2016 / Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : INiG–PIB, 2016. — S. 575–579
13
14
 • [referat, 2012]
 • TytułAtrybuty akustycznych obrazów falowych i atrybuty sejsmiczne dla wyznaczenia własności petrofizycznych w utworach piaszczysto-ilastych
  AutorzyKamila WAWRZYNIAK-GUZ, Michał Gruszczyk
  ŹródłoGeopetrol 2012 : nowoczesne technologie pozyskiwania węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = modern technologies for hydrocarbon prospecting onshore and offshore : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane 17–20.09.2012 : wydanie konferencyjne / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2012. — S. 573–578
15
 • [referat, 2017]
 • TytułBadania laboratoryjne prędkości fal sprężystych i charakterystyka naprężeniowo-odkształceniowa w warunkach trójosiowego ściskania (symulowanie ciśnienia górotworu) na próbkach skał
  AutorzyEdyta PUSKARCZYK, Jadwiga JARZYNA, Paulina KRAKOWSKA, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ
  ŹródłoXVIII warsztaty górnicze ; Applied Geophysics 2017 [Dokument elektroniczny] : górnictwo : człowiek-środowisko-zrównoważony rozwój ; geofizyka stosowana w zagadnieniach górniczych, inżynierskich i środowiskowych : 21–23 czerwca 2017, Gniew : materiały konferencyjne. — Kraków : IGSMiE PAN, cop. 2017. — S. 48
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułBadania prędkości fal sprężystych i charakterystyka naprężeniowo-odkształceniowa w warunkach trójosiowego ściskania dla wybranych skał klastycznych i węglanowych
  AutorzyEdyta PUSKARCZYK, Paulina KRAKOWSKA, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ, Jadwiga JARZYNA
  ŹródłoZeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — 2017 nr 101, s. 313–322
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułBadanie ciepła radiogenicznego utworów syluru i ordowiku basenu bałtyckiego na podstawie danych geofizyki otworowej i jego relacja z materią organiczną
  AutorzyMaria BAŁA, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ
  ŹródłoNafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — 2019 R. 75 nr 9, s. 515–526
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułBrief summary of a doctoral dissertation in geophysics : dissertation title: analysis of acoustic full waveforms in order to increase our knowledge about the elastic and reservoir parameters of rocks by Kamila Wawrzyniak
  AutorzyKamila WAWRZYNIAK, Norman L. BUTLER, Willliam Allan Kritsonis
  ŹródłoThe Lamar University Electronic Journal of Student Research [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2007 Fall, s. [1–2]
19
 • [referat, 2016]
 • TytułCharakterystyka ogniwa iłowców bitumicznych z Jantaru oraz formacji iłowców z Sasina na podstawie elektrofacji wyznaczonych metodami statystycznymi (PCA, CA, ANN)
  AutorzyEdyta PUSKARCZYK, Jadwiga JARZYNA, Paulina KRAKOWSKA, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ
  ŹródłoGeopetrol 2016 : współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 19–22.09.2016 / Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : INiG–PIB, 2016. — S. 547–551
20
 • [referat, 2016]
 • TytułCharakterystyka petrofizyczna skał sylurskich i ordowickich w basenie bałtyckim na podstawie wyników badań laboratoryjnych i geofizyki otworowej
  AutorzyJadwiga JARZYNA, Paulina KRAKOWSKA, Edyta PUSKARCZYK, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ
  ŹródłoGeopetrol 2016 : współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 19–22.09.2016 / Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : INiG–PIB, 2016. — S. 473–477
21
 • [referat, 2016]
 • TytułClassification of Polish shale gas formations from Baltic Basin, Poland based on well logging data by statistical methods
  AutorzyKamila WAWRZYNIAK-GUZ, Edyta PUSKARCZYK, Paulina I. KRAKOWSKA, Jadwiga A. JARZYNA
  ŹródłoSGEM 2016 : 16textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 30 June–6 July, 2016, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 3, Hydrogeology, engineering geology and geotechnics, applied and environmental geophysics, oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — S. 761–768
22
 • [referat, 2014]
 • TytułCombination of rock formation properties derived from lab, log and seismic measurements scale
  AutorzyK. WAWRZYNIAK-GUZ, J. JARZYNA
  ŹródłoAmsterdam'14 [Dokument elektroniczny] : experience the energy : 76textsuperscript{th} EAGE conference & exhibition 2014 : 16–19 June 2014, Amsterdam RAI : proceedings / EAGE. — [The Netherlands : EAGE], [2014]. — S. [1–5], We G104 02
23
 • [referat, 2013]
 • TytułCombination of seismic and well log data with the use of attributes and acoustic full waveforms
  AutorzyK. WAWRZYNIAK-GUZ, M. Gruszczyk
  ŹródłoLondon'13 [Dokument elektroniczny] : changing frontiers : 75th EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2013 : 10–13 June 2013, London, UK : proceedings / EAGE, SPE EUROPEC. — [London : EAGE], [2013]. — S. [1–5], We-P15-03
24
 • [referat, 2015]
 • TytułCombined interpretation of well logs, laboratory results and seismic data in the Miocene sandy-shaly thinly-bedded formation
  AutorzyJadwiga A. JARZYNA, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ, Paulina I. KRAKOWSKA, Edyta PUSKARCZYK, Magdalena NIEPSUJ, Paweł MARZEC
  ŹródłoAAPG European regional conference & exhibition 2015 : ”tethys-atlantics interaction along the European-Iberian-African plate boundaries” : 18textsuperscript {th} – 19textsuperscript {th} May 2015, Lisbon, Portugal : abstracts. — [Portugal : s. n.], [2015]. — S. 92
25
 • [referat w czasopiśmie, 2018]
 • TytułComprehensive interpretation of the laboratory experiments results to construct model of the polish shale gas rocks
  AutorzyJadwiga A. JARZYNA, Paulina I. KRAKOWSKA, Edyta PUSKARCZYK, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ, Marcin ZYCH
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2018 vol. 35 art. no. 03009, s. 1–8