Wykaz publikacji wybranego autora

Kamila Wawrzyniak-Guz, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geofizyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6386-8171 orcid iD

ResearcherID: R-9231-2018

Scopus: 56369437900

PBN: 5e709207878c28a04738ed9c

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 94, z ogólnej liczby 95 publikacji Autora


1
 • Abilities of the GPR method in determination of range of mining disaster in the nearby of the ventilation shaft V of the K.W.K. „Szczygłowice” mine – a case study
2
 • Acoustic full waveforms as a bridge between seismic data and laboratory results in petrophysical interpretation
3
 • Adaptacja do warunków polskich metodologii wyznaczania \emph {sweet spotów} na podstawie korelacji pomiarów geofizycznych z rdzeniami wiertniczymi
4
 • An iterative inversion of Dual Induction Tool logs from thin-bedded sandy-shaly formations of the Carpathian Foredeep using a modifed simulated annealing method
5
 • Analiza akustycznych obrazów falowych w oparciu o parametryzację sygnału za pomocą metody „pogoń za dopasowaniem” (Matching Pursuit)
6
 • Analiza czasowo-częstotliwościowa akustycznych obrazów falowych za pomocą transformaty falkowej
7
 • Analiza czynnikowa wraz z petrofizyczną interpretacją wyników na podstawie reprezentatywnych profilowań
8
 • Analiza heterogeniczności utworów syluru i ordowiku z rejonu syneklizy bałtyckiej na podstawie wyników badań laboratoryjnych
9
 • Analysis of acoustic full waveforms based on matching pursuit parameterization
10
 • Analysis of hydraulic flow parameters in shale gas formations from north Poland
11
 • Analysis of the heterogeneity of the Polish shale gas formations by factor analysis on the basis of well logs
12
 • Aplikacja TOC w systemie GeoWin do obliczania całkowitej zawartości węgla organicznego w skałach na podstawie profilowań geofizyki otworowej
13
 • Application of time-frequency transforms to processing of full waveforms from acoustic logs
14
 • Atrybuty akustycznych obrazów falowych i atrybuty sejsmiczne dla wyznaczenia własności petrofizycznych w utworach piaszczysto-ilastych
15
 • Badania laboratoryjne prędkości fal sprężystych i charakterystyka naprężeniowo-odkształceniowa w warunkach trójosiowego ściskania (symulowanie ciśnienia górotworu) na próbkach skał
16
 • Badania prędkości fal sprężystych i charakterystyka naprężeniowo-odkształceniowa w warunkach trójosiowego ściskania dla wybranych skał klastycznych i węglanowych
17
 • Badanie ciepła radiogenicznego utworów syluru i ordowiku basenu bałtyckiego na podstawie danych geofizyki otworowej i jego relacja z materią organiczną
18
 • Brief summary of a doctoral dissertation in geophysics
19
 • Charakterystyka ogniwa iłowców bitumicznych z Jantaru oraz formacji iłowców z Sasina na podstawie elektrofacji wyznaczonych metodami statystycznymi (PCA, CA, ANN)
20
 • Charakterystyka petrofizyczna skał sylurskich i ordowickich w basenie bałtyckim na podstawie wyników badań laboratoryjnych i geofizyki otworowej
21
 • Classification of Polish shale gas formations from Baltic Basin, Poland based on well logging data by statistical methods
22
 • Combination of rock formation properties derived from lab, log and seismic measurements scale
23
 • Combination of seismic and well log data with the use of attributes and acoustic full waveforms
24
 • Combined interpretation of well logs, laboratory results and seismic data in the Miocene sandy-shaly thinly-bedded formation
25
 • Comprehensive interpretation of the laboratory experiments results to construct model of the polish shale gas rocks