Wykaz publikacji wybranego autora

Marcin Kobylarski, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem141139
20085113
2007312
20064112
200422
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem14113
200855
2007312
2006431
200422
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem14122
200855
2007321
2006431
200422
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem14212
2008523
200733
200644
200422
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1468
2008541
2007321
200644
200422
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1468
2008541
2007312
2006413
200422

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Analiza związku sejsmicznego obrazu złoża z wielkością nasycenia gazem[The analysis of relationship between seismic image of reservoir and degree of saturation] / K. PIETSCH, A. TATARATA, M. KOBYLARSKI // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN: 978-83-924869-4-7. — S. 90

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Czy tłumienie fal sejsmicznych może być źródłem informacji o stopniu nasycenia skał zbiornikowych gazem? – studium modeloweCan seismic wave attenuation be a source of information about gas saturation degree of reservoir layers? – a modeling case study / Kaja PIETSCH, Anna Nawieśniak, Marcin KOBYLARSKI, Artur TATARATA // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2008 t. 56 nr 7, s. 545–551. — Bibliogr. s. 551, Abstr.. — tekst: https://www.pgi.gov.pl/images/stories/przeglad/pg_2008_07_21.pdf

 • keywords: seismic modeling, direct hydrocarbon indicators, non-commercial gas reservoirs identification, seismic wave attenuation, gas reservoirs in NE part of the Carpathian Foredeep

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Efektywność programów do modelowań sejsmicznych bazujących na falowej i promieniowej teorii propagacji falEfficiency of programs for seismic modeling based on wave and ray theory of wave propagation / Paweł MARZEC, Marcin KOBYLARSKI, Kaja PIETSCH, Tomasz DANEK // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2004 nr 130 wyd. konferencyjne, s. 209–214. — Bibliogr. s. 214, Streszcz., Abstr.. — GEOPETROL 2004 : konferencja naukowo-techniczna nt. Efektywne technologie poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów : Zakopane, 20-23.09.2004 / INiG. — Kraków : INiG, 2004 + CD

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Estymacja wybranych parametrów petrofizycznych na podstawie atrybutów sejsmicznych oraz danych geofizyki otworowej, przedgórze KarpatEstimation of chosen petrophysical parameters on the basis of seismic attributes and well data, the Carpathian Foreland / Marcin KOBYLARSKI, Kaja PIETSCH, Jerzy KOWALCZUK // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2008 t. 56 nr 7, s. 561–570. — Bibliogr. s. 570, Abstr.. — tekst: http://www-1pgi-1gov-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/images/stories/przeglad/pg_2008_07_26.pdf

 • keywords: cenomanian complex, Carpathian Foreland, petrophysical parameters estimation, multi-component seismic

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Identification of seismic anomalies caused by gas saturation on the basis of theoretical P and PS wavefield in the Carpathian Foredeep, SE Poland / Kaja PIETSCH, Paweł MARZEC, Marcin KOBYLARSKI, Tomasz DANEK, Andrzej LEŚNIAK, Artur TATARATA, Edward Gruszczyk // Acta Geophysica ; ISSN 1895-6572. — Tytuł poprz.: Acta Geophysica Polonica. — 2007 vol. 55 no. 2, s. 191–208. — Bibliiogr. s. 206–208, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2007-03-03. — tekst: https://goo.gl/4fS3p5

 • keywords: Carpathian Foredeep, seismic modeling, reservoir identification, multicomponent seismic survey

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/s11600-007-0002-x

6
 • Interpretacja wyników głębokich badań sejsmicznych na podstawie sejsmicznych modelowań refleksyjnychInterpretation of deep seismic reflection data on the basis of seismic modelling / Kaja PIETSCH, Marcin KOBYLARSKI // W: Budowa litosfery centralnej i północnej Polski – obszar projektu sejsmicznego POLONAISE'97 = [Structure of the lithosphere in central and northern Poland – the area of the POLONAISE'97 seismic project] / [pod red. nauk. Piotra Krzywca i Marka Jarosińskiego]. — [Warszawa : PIG], 2006. — (Prace Państwowego Instytutu Geologicznego ; ISSN 0866-9465 ; t. 188). — S. 131–141. — Bibliogr. s. 140, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Kryteria identyfikacji sejsmicznych anomalii złożowych w oparciu o teoretyczne pole fal podłużnych (PP) i fal przemiennych (PS)Identification criteria of seismic reservoir anomalies on the basis of theoretical wavefields of primary waves (PP) and converted waves (PS) / Kaja PIETSCH, Tomasz DANEK, Marcin KOBYLARSKI, Paweł MARZEC // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2004 nr 130 wyd. konferencyjne, s. 195–202. — Bibliogr. s. 201–202, Streszcz., Abstr.. — GEOPETROL 2004 : konferencja naukowo-techniczna nt. Efektywne technologie poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów : Zakopane, 20–23.09.2004 / INiG. — Kraków : INiG, 2004 + CD

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Metody eliminacji z zapisu sejsmicznego anomalii amplitudowych wywołanych tuningiem – na przykładzie piaskowców cenomańskich z rejonu Grobla–Rylowa (zapadlisko przedkarpackie)Methods for removal of amplitude anomalies caused by tuning – case study of cenomanian sandstones in Grobla-Rylowa region (Carpathian Foredeep) / Paweł MARZEC, Kaja PIETSCH, Marcin KOBYLARSKI, Artur TATARATA // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2006 nr 137 wyd. konferencyjne, s. 197–206. — Bibliogr. s. 206, Streszcz., Abstr.. — GEOPETROL 2006 : problemy techniczne i technologiczne pozyskiwania węglowodorów a zrównoważony rozwój gospopdarki = recovery of oil and gas and sustained economical development : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 18–21. 09. 2006 / INiG. — Kraków : INiG, 2006. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Modelowania pól fal PP i PS jako narzędzie konstrukcji modeli prędkości fal podłużnych i poprzecznychPP and PS wavefield modelling as a tool for compressional and shear velocity model construction / Marcin KOBYLARSKI, Kaja PIETSCH, Jerzy KOWALCZUK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2008 t. 34 z. 2, s. 285–300. — Bibliogr. s. 299, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2008-02/Geologia_2008_2_07.pdf

 • słowa kluczowe: zapadlisko przedkarpackie, modelowanie sejsmiczne, fale przemienne

  keywords: Carpathian Foredeep, seismic modelling, converted wavefield

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Modelowania sejsmiczne – narzędzie wspmagające strukturalną interpretację danych sejsmicznych z rejonu Karpat zewnętrznych pomiędzy Babią Górą a WadowicamiSeismic modelling – a support tool for structural interpretation of seismic data from the area of the Outer Carpathians between Babia Góra and Wadowice / Kaja PIETSCH, Marcin KOBYLARSKI, Agnieszka Urban // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2007 t. 33 z. 4/1, s. 183–196. — Bibliogr. s. 195, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://goo.gl/4BgHKg

 • słowa kluczowe: Karpaty Zachodnie, modelowania sejsmiczne, sejsmiczna interpretacja strukturalna

  keywords: seismic modelling, Western Carpathians, seismic structural interpretation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Modelowanie wpływu zmiennego nasycenia gazem przestrzeni porowej skał na wyniki pomiarów akustycznych i innych profilowań w otworach oraz sejsmicznych pól falowych : projekt badawczy nr 4 T12B 05629 10.2005–04.04.2008Modelling of variable gas-saturation degree of the pore space on results of acoustic logs and other well logs and seismic wave fields / kierownik projektu: Maria BAŁA ; zespół realizujący prace badawcze: Maria BAŁA, Adam CICHY, Kaja PIETSCH, Urszula Woźnicka, Tomasz ZORSKI, Andrzej OSSOWSKI, Andrzej Drabina, Marcin KOBYLARSKI, Katarzyna WITEK, Aneta RZEMIENIARZ, Tomasz DANEK, Joanna KRAWIEC, Maria CICHA, Maria GOŁĘBIOWSKA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geofizyki. — Kraków : [AGH WGGiOŚ], 2008. — 116 s.. — Bibliogr. s. 113–116

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Reflection signal shape analysis as a tool for tuning effects removal from amplitude DHI analysis / P. MARZEC, K. M. PIETSCH, A. TATARATA, M. KOBYLARSKI // W: Vienna 2006 [Dokument elektroniczny] : opportunities in mature areas : 68\textsuperscript{th} EAGE conference & exhibition : incorporating SPE EUROPEC 2006 : 12–15 June 2006, Wien : extended abstracts & exhibitors' catalogue / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers, SPE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [The Netherlands] : cop. EAGE, 2006. — 1 dysk optyczny. — S. [1–5], P031. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [4], Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Synthetic seismic as a tool for veryfying geological models of a gas reservoirs in the Carpathian Foredeep / M. KOBYLARSKI, P. MARZEC, K. PIETSCH, E. FRANKOWICZ, A. TATARATA // W: LONDON2007 [Dokument elektroniczny] : securing the future : 69\textsuperscript{th} EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2007 : 11–14 June 2007, London : extended abstracts & exhibitors catalogue / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers, SPE International EUROPEC. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [The Netherlands] : EAGE, cop. 2007. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg. CD-ROM-u. — S. [1–5], P245. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5], Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wykorzystanie sejsmicznych przekrojów fal podłużnych i przemiennych do kalibracji modelu prędkości fal poprzecznychApplication of P and PS seismic sections in a calibration of S-wave velocity model / Paweł MARZEC, Kaja PIETSCH, Marcin KOBYLARSKI // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2006 t. 32 z. 4, s. 419–440. — Bibliogr. s. 438–440, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1rer01ce.wbg2.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2006-04/Geologia_2006_4_04.pdf

 • słowa kluczowe: modelowanie sejsmiczne, sejsmogram syntetyczny, sejsmika naftowa 3C, sejsmiczna anomalia złożowa, model prędkości fal P i S, kalibracja prędkości fali S

  keywords: seismic modeling, 3C reservoir seismic, reservoir seismic anomaly, synthetic seismogram, P and S-wave model, S-wave velocity calibration

  cyfrowy identyfikator dokumentu: