Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Baran, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7815-3216

ResearcherID: C-5557-2013

Scopus: 55394323200

PBN: 909925

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 179, z ogólnej liczby 181 publikacji Autora


1
 • [referat, 2018]
 • TytułActivated char from brown coals for carbon dioxide sorption
  AutorzyNatalia CZUMA, Katarzyna ZARĘBSKA, Agnieszka Dudzińska, Paweł BARAN, Jakub SZCZUROWSKI
  ŹródłoEnergy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — S. 127
 • keywords: CO2, brown coal, char

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2016]
 • TytułAdditives for the hydrothermal fly ash zeolites synthesis
  AutorzyNatalia CZUMA, Katarzyna ZARĘBSKA, Paweł BARAN
  ŹródłoSGEM 2016 : 16textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 2–5 November, 2016, Vienna, Austria : conference proceedings. Book 4, Energy and clean technologies. Vol. 3 Recycling air pollution and climate change, modern energy and power source. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — S. 3–10
 • keywords: fly ash, zeolites, hydrothermal synthesis additives

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
5
 • [referat, 2018]
 • TytułAdsorption of $CO_{2}$ on activated lignite
  AutorzyKubeł Maciej, ZARĘBSKA Katarzyna, CZUMA Natalia, SZCZUROWSKI Jakub, BARAN Paweł
  ŹródłoVSS : Vienna young Scientists Symposium : June 7–8, 2018 / ed. by Philipp Hans, [et al.] ; TU Wien. — Gumpoldskirchen : Book-of-Abstracts.com, cop. 2018. — S. 94–95
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAnaliza energetyki sorpcji $CO_{2}$ na podstawie badań wybranych próbek węgla kamiennego
  AutorzyPaweł BARAN
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa. — 2012 nr 448 (1) Złoża kopalin : poszukiwanie – dokumentowanie – badanie = Natural resources : exploring – documenting – surveying, s. 137–143
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2011]
 • TytułAnaliza możliwości geologicznego składowania ${CO_{2}}$ w warstwach solankowych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
  AutorzyNatalia Czuma, Katarzyna ZARĘBSKA, Paweł BARAN
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2011 : Kraków, 29 września–1 października 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2011. — S. 547–557
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAnaliza możliwości oczyszczania gazów wylotowych z $Hg^{0}$ i $CO_{2}$ na zeolitach syntetycznych otrzymanych z popiołów lotnych
  AutorzyMagdalena Wdowin, Paweł BARAN, Rafał Panek, Katarzyna ZARĘBSKA, Wojciech Franus
  ŹródłoRocznik Ochrona Środowiska. — 2015 t. 17 cz. 2, s. 1306–1319
 • słowa kluczowe: popiół lotny, CO2, zeolit typu Na-X i Ag-X, Hg0

  keywords: CO2, fly ash, zeolites types Na-X and Ag-X, Hg0

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnaliza pęcznienia węgli kamiennych i brunatnych w oparciu o analizę izoterm sorpcji $CO_{2}$
  AutorzyPaweł BARAN, Katarzyna ZARĘBSKA
  ŹródłoPrace Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk. — 2016 t. 18 nr 4, s. 109–116
 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, sorpcja, węgiel brunatny, ditlenek węgla, pęcznienie

  keywords: hard coal, carbon dioxide, sorption, lignite, swelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnaliza sorpcji metanu i dwutlenku węgla na węglach kamiennych w aspekcie zatłaczania ${CO_{2}}$
  AutorzyKatarzyna ZARĘBSKA, Paweł BARAN, Agnieszka Dudzińska, Janusz Cygankiewicz
  ŹródłoWiadomości Górnicze. — 2010 R. 61 nr 9, s. 502–505
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • [referat, 2016]
 • TytułAnalysis of the impact of changing the selected process parameters on the zeolites formation in the fusion process
  AutorzyNatalia CZUMA, Katarzyna ZARĘBSKA, Paweł BARAN
  ŹródłoEnergy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — S. 121
 • keywords: fly ash, zeolites, fusion syntheisis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2016]
 • TytułAnalysis of the impact of changing the selected process parameter on the zeolites hydrothermal synthesis from fly ashes
  AutorzyCZUMA Natalia, SARAPATA Bartosz, ZARĘBSKA Katarzyna, BARAN Paweł
  ŹródłoNANOCON 2016 : 8textsuperscript{th} international conference on nanomaterials – research & application : October 19textsuperscript{th} – 21textsuperscript{st} 2016 Brno, Czech Republic : list of abstracts / TANGER Ltd., The Czech Society for New Materials and Technologies. Regional Centre of Advanced Technologies and Materials. — Czech Republic : AMOS repro Ltd., cop. 2016. — S. 133–134
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnalysis of the influence of fusion synthesis parameters on the $SO_{2}$ sorption properties of zeolites produced out of fly ash
  AutorzyNatalia CZUMA, Katarzyna ZARĘBSKA, Paweł BARAN
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2016 vol. 10 art. no. 00010, s. 1–4
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20161000010

15
16
 • [referat, 2016]
 • TytułApplication of char from waste tires impregnated with amines for the removal of xenobiotics from aqueous solutions
  AutorzyKatarzyna STYSZKO, Paweł BARAN, Marta Sekuła, Katarzyna ZARĘBSKA
  ŹródłoEnergy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — S. 131
 • keywords: sorption, water pollution, emerging contaminants, amines, impregnation, waste tires

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2018]
 • TytułApplication of fly ash for mineral carbonation of $CO_2$
  AutorzyKatarzyna ZARĘBSKA, Agnieszka ĆWIK, Ignasi Casanova, Natalia CZUMA, Paweł BARAN, Piotr ZABIEROWSKI
  ŹródłoEnergy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — S. 119
 • keywords: CO2, fly ash, mineral carbonation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • [referat, 2013]
 • TytułAssessment of chemical character of surface of selected coals : abstract
  AutorzyP. BARAN, A. KRZYŻANOWSKI, M. WÓJCIK, K. ZARĘBSKA
  ŹródłoDocumenta Geonica 2013/1 : 9. česko-polská konference ”Geologie uhelných pánví” = 9. czesko-polska konferencja ”Geologia zagłębi węglonośnych” = 9textsuperscript{th} Czech and Polish conference ”Geology of coal basins” : 15.–17.10.2013, Ostrava / eds. Alena Kožušníková. — [Ostrava : s. n.], cop. 2013. — S. 180
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2011]
 • TytułBadania eksperymentalne sorpcji metanolu na polskich węglach kamiennych
  AutorzyKatarzyna ZARĘBSKA, Paweł BARAN
  ŹródłoGórnictwo zrównoważonego rozwoju 2011 : konferencja naukowa : Gliwice, 23 listopada 2011 : informator / Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Stowarzyszenie Wychowanków Wydziału Górnictwa i Geologii. — [Gliwice : PŚ], [2011]. — S. [9]: informacja
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2005]
 • TytułBadania izoterm sorpcji $CO_{2}$ i $CH_{4}$ przy podwyższonych ciśnieniach
  AutorzyP. BARAN, S. HOŁDA, A. NODZEŃSKI, A. ORZECHOWSKA-ZIĘBA
  ŹródłoXLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Poznań 18–22 września 2005 : materiały zjazdowe : [abstracts] / zespół red. Bohdan Skalski [et al.] ; PTCh, SITPChem. — Poznań : PUH BETAGRAF, 2005. — S. S5–K7
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2005]
 • TytułBadania izoterm sorpcji heptanu i 1-heptenu na węglu kamiennym
  AutorzyP. BARAN, S. HOŁDA, A. NODZEŃSKI, A. ORZECHOWSKA-ZIĘBA
  ŹródłoXLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Poznań 18–22 września 2005 : materiały zjazdowe : [abstracts] / zespół red. Bohdan Skalski [et al.] ; PTCh, SITPChem. — Poznań : PUH BETAGRAF, 2005. — S. S5–K3
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2005]
 • TytułBadania właściwości sorpcyjnych materiałów węglowych poddanych działaniu plazmy niskotemperaturowej
  AutorzyP. BARAN, S. HOŁDA, A. NODZEŃSKI, A. ORZECHOWSKA-ZIĘBA
  ŹródłoXLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Poznań 18–22 września 2005 : materiały zjazdowe : [abstracts] / zespół red. Bohdan Skalski [et al.] ; PTCh, SITPChem. — Poznań : PUH BETAGRAF, 2005. — S. S5–P64
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułBadania zawartości metanu w węglach brunatnych
  AutorzyPaweł BARAN, Stanisław HOŁDA, Jan MACUDA, Adam NODZEŃSKI, Ludwik ZAWISZA
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2007 t. 23 z. spec. 3, s. 21–28
 • słowa kluczowe: sorpcja, węgiel brunatny, zasoby metanu, metan

  keywords: sorption, methane, the lignite coals, reserves of methane

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2017]
 • TytułBadanie rozszerzalności węgla kamiennego pod wpływem gazów kopalnianych w warunkach izobarycznych : [abstrakt]
  AutorzyPaweł BARAN
  ŹródłoGZN2017 : XXIV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna z cyklu Górnicze Zagrożenia Naturalne 2017 : obudowa górnicza na miarę potrzeb i oczekiwań : Ustroń, 4–6 października 2017 r. / Główny Instytut Górnictwa. — [Katowice : GIG], [2017]. — S. 7
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: